<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Jurister (lovrådgjevar – ev. førstekonsulent/ rådgjevar) Finansdepartementet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vil du vere med å utforme morgondagens skattereglar?

 

Noreg skal ha eit godt skattesystem som finansierer fellesskapet. Skattelovavdelinga skal gje det beste faglige grunnlaget for å utforme morgondagens skatteregler. Avdelinga er faglig sekretariat for finansministeren, med ansvar for regelverket om skattar og avgifter. 

 

Arbeidet i avdelinga er utprega juridisk, og går særleg ut på å førebu ny skattelovgivning, utarbeide forslag til det årlege skatte- og avgiftsopplegget i statsbudsjettet og forvalte gjeldande regler. Avdelinga har óg internasjonale arbeidsoppgaver, som å forhandle skatteavtaler med andre land og å vere med i arbeidsgrupper i internasjonale organ.

Om stillinga som lovrådgjevar - Utdanning, eigenskapar og røynsle

Vi søkjer etter ein jurist til ledig stilling som lovrådgjevar (fast stilling) i Skattelovavdelinga.

Det blir kravd master i rettsvitskap med svært gode resultat. Til stillinga som lovrådgjevar søkjer vi etter ein dyktig og engasjert jurist med fleire års relevant praksis innan skatte- og avgiftsrett.

Stillinga krev
 • Interesse og anlegg for utgreiingsarbeid og utvikling av regelverk
 • Interesse for samfunnsspørsmål
 • Svært gode analytiske ferdigheiter
 • Evne til å kunne argumentere godt for faglege vurderingar både munnleg og skriftleg
 • Gode evner både til å arbeide sjølvstendig og til å samarbeide med andre
 • Høg arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Fagleg utvikling
 • Nærleik til politiske avgjerder
 • Eit hyggeleg og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
Om stillinga som førstekonsulent/rådgjevar

Ved internt tilsetting i stillinga som lovrådgjevar vil det bli ledig stilling som førstekonsulent/rådgjevar (vikariat).

For stillinga som førstekonsulent/rådgjevar er det óg eit krav om master i rettsvitskap med svært gode resultat. Det er dei same eigenskapane som er nemnde ovanfor, som blir vurdert, men krava er ikkje like store som for stillinga som lovrådgjevar. Det er ikkje naudsynt med bakgrunn i skatte- og avgiftsrett. Nyutdanna kan søkje stilling som førstekonsulent. For stilling som rådgjevar er det normalt krav om to års praksis.

Annan informasjon

Kontakt: Ekspedisjonssjef Omar G. Dajani, telefon 22 24 44 44/90 69 05 43 eller avdelingsdirektør Knut Erik Omholt, telefon 22 24 42 94/97 57 27 43. 

Søknadsfrist: 19. mai 2021. Merk søknaden med referansenumer 10/21.

Løn: Løn som lovrådgjevar kr 750 000–950 000 (pluss betalt overtid). For særleg godt kvalifiserte kandidatar kan høgare løn vurderast.

Løn som førstekonsulent/rådgjevar kr 480 000-600 000 (pluss betalt overtid). For særleg godt kvalifiserte kandidatar kan høgare løn vurderast.

Finansdepartementet

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av kvalifiserte søkjarar før tilsetjing. Tilsette i Finansdepartementet må kunne autoriserast for tilgang til informasjon gradert «BEGRENSET» etter sikkerhetsloven. For meir informasjon om autorisasjon, sjå her:https://jobbifin.dep.no/jobb-ifin/rekrutteringsprosessen/.

I samsvar med offentleglova § 25 gjer vi merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bedt om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjar vil bli orientert om dette på førehand.

Finansdepartementet er opptatt av mangfald og ønskjer å vere ein arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi oppfordrar alle kvalifiserte kandidatar til å søkje, uavhengig av alder, kjøn, funksjonshemming, hol i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er ei IA-bedrift, og i dette ligg det blant anna at vi vil sørgje for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkjarar vil bli vurdert.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

Bli kjent med Finansdepartementet

Finansdepartementet har ansvar for områder i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag; den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter og avgifter. Departementet er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver.

 

En karriere i Finansdepartementet vil gi deg en unik mulighet til å jobbe med kunnskapsrike, engasjerte og dyktige medarbeidere som sammen er faglige rådgivere for den politiske ledelsen i utformingen av den økonomiske politikken.

 

Dersom du har interesse for økonomisk politikk, juridiske problemstillinger og samfunnsdebatt, og lyst til å jobbe med faglige problemstillinger, er det få steder som har et bedre tilbud om dette enn Finansdepartementet.

 

Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass med god trivsel og ”kort vei” til politisk ledelse. Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt arbeidsoppgaver der de må benytte sin kompetanse til å vurdere og analysere faglige problemstillinger.

 

Våre medarbeidere tilbys gode muligheter for utvikling gjennom blant annet videreutdanning og ikke minst det å lære av dyktige kollegaer.

 

Staben har en gjennomsnittsalder på ca. 45 år og har en tilnærmet lik fordeling av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere er ca. 50 prosent nyutdannede fra universitet og høyskoler.

 

Les mer om Finansdepartementet

Stillingsbeskrivelse

Vil du vere med å utforme morgondagens skattereglar?

 

Noreg skal ha eit godt skattesystem som finansierer fellesskapet. Skattelovavdelinga skal gje det beste faglige grunnlaget for å utforme morgondagens skatteregler. Avdelinga er faglig sekretariat for finansministeren, med ansvar for regelverket om skattar og avgifter. 

 

Arbeidet i avdelinga er utprega juridisk, og går særleg ut på å førebu ny skattelovgivning, utarbeide forslag til det årlege skatte- og avgiftsopplegget i statsbudsjettet og forvalte gjeldande regler. Avdelinga har óg internasjonale arbeidsoppgaver, som å forhandle skatteavtaler med andre land og å vere med i arbeidsgrupper i internasjonale organ.

Om stillinga som lovrådgjevar - Utdanning, eigenskapar og røynsle

Vi søkjer etter ein jurist til ledig stilling som lovrådgjevar (fast stilling) i Skattelovavdelinga.

Det blir kravd master i rettsvitskap med svært gode resultat. Til stillinga som lovrådgjevar søkjer vi etter ein dyktig og engasjert jurist med fleire års relevant praksis innan skatte- og avgiftsrett.

Stillinga krev
 • Interesse og anlegg for utgreiingsarbeid og utvikling av regelverk
 • Interesse for samfunnsspørsmål
 • Svært gode analytiske ferdigheiter
 • Evne til å kunne argumentere godt for faglege vurderingar både munnleg og skriftleg
 • Gode evner både til å arbeide sjølvstendig og til å samarbeide med andre
 • Høg arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Fagleg utvikling
 • Nærleik til politiske avgjerder
 • Eit hyggeleg og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
Om stillinga som førstekonsulent/rådgjevar

Ved internt tilsetting i stillinga som lovrådgjevar vil det bli ledig stilling som førstekonsulent/rådgjevar (vikariat).

For stillinga som førstekonsulent/rådgjevar er det óg eit krav om master i rettsvitskap med svært gode resultat. Det er dei same eigenskapane som er nemnde ovanfor, som blir vurdert, men krava er ikkje like store som for stillinga som lovrådgjevar. Det er ikkje naudsynt med bakgrunn i skatte- og avgiftsrett. Nyutdanna kan søkje stilling som førstekonsulent. For stilling som rådgjevar er det normalt krav om to års praksis.

Annan informasjon

Kontakt: Ekspedisjonssjef Omar G. Dajani, telefon 22 24 44 44/90 69 05 43 eller avdelingsdirektør Knut Erik Omholt, telefon 22 24 42 94/97 57 27 43. 

Søknadsfrist: 19. mai 2021. Merk søknaden med referansenumer 10/21.

Løn: Løn som lovrådgjevar kr 750 000–950 000 (pluss betalt overtid). For særleg godt kvalifiserte kandidatar kan høgare løn vurderast.

Løn som førstekonsulent/rådgjevar kr 480 000-600 000 (pluss betalt overtid). For særleg godt kvalifiserte kandidatar kan høgare løn vurderast.

Finansdepartementet

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av kvalifiserte søkjarar før tilsetjing. Tilsette i Finansdepartementet må kunne autoriserast for tilgang til informasjon gradert «BEGRENSET» etter sikkerhetsloven. For meir informasjon om autorisasjon, sjå her:https://jobbifin.dep.no/jobb-ifin/rekrutteringsprosessen/.

I samsvar med offentleglova § 25 gjer vi merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bedt om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjar vil bli orientert om dette på førehand.

Finansdepartementet er opptatt av mangfald og ønskjer å vere ein arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi oppfordrar alle kvalifiserte kandidatar til å søkje, uavhengig av alder, kjøn, funksjonshemming, hol i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er ei IA-bedrift, og i dette ligg det blant anna at vi vil sørgje for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkjarar vil bli vurdert.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Jus

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 22
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger
Internship / PraktikanterLes brosjyre på www.jobbifin.dep.no.