<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Seksjonssjef til seksjon Helgeland-Salten i område Midt, Grensedivisjonen Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og har etablert grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Vi søker nå etter seksjonssjef for seksjon Helgeland-Salten. Seksjonen en del av område Midt som har ansvaret for fysisk kontroll og ekspedisjon av varer til/fra fylkene Trøndelag og Nordland. Område Midt består av fem seksjoner ved tjenestesteder i Røros, Trondheim/Værnes, Mo i Rana, Junkerdal, Bodø, og Bjørnfjell. Seksjon Helgeland-Salten har primært ansvar for kontroll ved grensekryssende landeveistrafikk, samt kontroll av fly- og fartøystrafikk og bemanner de tre lokasjonene Bodø, Junkerdal og Mo i Rana. Seksjonssjefen skal ha kontorsted på ett av disse stedene, etter avtale med den som tilsettes. Noe reisevirksomhet til de andre lokasjonene i seksjonen må påregnes.

Som leder for seksjonen vil du ha et helhetlig ansvar for å lede enheten administrativt og faglig. Seksjonen består av om lag 20 medarbeidere som du vil ha personalansvaret for. Du rapporterer direkte til områdesjefen for område Midt og inngår i områdets ledergruppe.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • personal- og resultatansvar
 • plan, rapporterings- og budsjettansvar

Undervisnings- og foredragsoppgaver samt noe reisevirksomhet må påregnes i stillingen.

 

Kvalifikasjoner:

 • fullført relevant bachelorgrad. Bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter og meget god realkompetanse kan erstatte kravet om fullført bachelorgrad
 • erfaring med å lede personale
 • kjennskap til Tolletatens oppgaver 
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Erfaring fra offentlig sektor er en fordel.

 

Dine egenskaper:

 • strukturert og analytisk 
 • god organisasjons- og helhetsforståelse
 • god rolleforståelse og meget gode samarbeidsevner 
 • selvstendig, initiativrik og med stor arbeidskapasitet
 • nysgjerrig og med godt humør

 

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være fleksibel, mål-, resultat- og utviklingsorientert.

 

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat
 • stillingen lønnes som seksjonssjef, kr 650 000 –750 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted er Bodø, Junkerdal eller Mo i Rana

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

 

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.

 

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Hilde Pettersen Ruud på telefon 907 23 009

For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Alle hos oss er gode, men målet vårt er at alle skal bli bedre. Det er bra for Statnett, det
10.06.2021 Oslo
Skanska har de siste årene hatt et stort fokus på å gjennomføre prosjekter ved bruk av moderne verktøy og prosesser
29.07.2021 Oslo
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
29.07.2021 Oslo
Why Statkraft? Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That’s what we offer. 125 years of
29.07.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is
29.07.2021 Flere steder
Vis alle 26.530 ledige stillinger

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og har etablert grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Vi søker nå etter seksjonssjef for seksjon Helgeland-Salten. Seksjonen en del av område Midt som har ansvaret for fysisk kontroll og ekspedisjon av varer til/fra fylkene Trøndelag og Nordland. Område Midt består av fem seksjoner ved tjenestesteder i Røros, Trondheim/Værnes, Mo i Rana, Junkerdal, Bodø, og Bjørnfjell. Seksjon Helgeland-Salten har primært ansvar for kontroll ved grensekryssende landeveistrafikk, samt kontroll av fly- og fartøystrafikk og bemanner de tre lokasjonene Bodø, Junkerdal og Mo i Rana. Seksjonssjefen skal ha kontorsted på ett av disse stedene, etter avtale med den som tilsettes. Noe reisevirksomhet til de andre lokasjonene i seksjonen må påregnes.

Som leder for seksjonen vil du ha et helhetlig ansvar for å lede enheten administrativt og faglig. Seksjonen består av om lag 20 medarbeidere som du vil ha personalansvaret for. Du rapporterer direkte til områdesjefen for område Midt og inngår i områdets ledergruppe.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • personal- og resultatansvar
 • plan, rapporterings- og budsjettansvar

Undervisnings- og foredragsoppgaver samt noe reisevirksomhet må påregnes i stillingen.

 

Kvalifikasjoner:

 • fullført relevant bachelorgrad. Bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter og meget god realkompetanse kan erstatte kravet om fullført bachelorgrad
 • erfaring med å lede personale
 • kjennskap til Tolletatens oppgaver 
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Erfaring fra offentlig sektor er en fordel.

 

Dine egenskaper:

 • strukturert og analytisk 
 • god organisasjons- og helhetsforståelse
 • god rolleforståelse og meget gode samarbeidsevner 
 • selvstendig, initiativrik og med stor arbeidskapasitet
 • nysgjerrig og med godt humør

 

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være fleksibel, mål-, resultat- og utviklingsorientert.

 

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat
 • stillingen lønnes som seksjonssjef, kr 650 000 –750 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted er Bodø, Junkerdal eller Mo i Rana

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

 

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.

 

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Hilde Pettersen Ruud på telefon 907 23 009

For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 01
  2021
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
4 ledige stillinger

Fakta om Tolletaten