<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Nattevakter søkes til spennende tiltak i Oslo Aberia Avlastning /BPA

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om jobben

Aberia Omsorg søker nattevakter vår avlastningsavdeling i Oslo - Voksentoppen. Aberia er i stadig vekst og søker nattevakter til vår avlastningsavdeling i Oslo. Vi søker etter nattevakter som ønsker nye utfordringer og som har ønske om å utvikle seg og bidra til utvikling og vekst på våre boliger.

Aberia sin kjernekompetanse er drift av døgnbemannede avlastning- og omsorgsboliger. Aberia setter livskvalitet i fokus og visjonen er: "Verdighet til den enkelte". Vi søker etter deg som motiveres av en faglig utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst. Vi har brukere med forskjellige diagnoser, men er særlig spesialisert på arbeid med psykisk utviklingshemmede, autisme, atferdsproblematikk og sjeldne diagnoser.

Du må være pliktoppfyllende, tålmodig, rolig, strukturert og ha erfaring fra arbeid med brukergrupper innenfor autismespekteret og andre diagnoser. Du har gjerne erfaring med traumebasert omsorg, og må være god på å skape tillit og trygghet.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig oppfølging av det miljøterapeutiske arbeidet
 • Ønskelig med kjennskap og erfaring med vedtaksarbeid etter HOL kap. 9
 • Sikre at en følger gjeldene lovverk, vedtak og bestemmelser
 • Journalføring
 • Oppfølging av psykisk og fysisk helsetilstand, herunder medisinsk oppfølging
 • Være oppdatert på helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven samt andre sentrale lover og forskrifter.
 • Delta i utviklingsarbeid som kurs og møter der hvor det er relevant

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra brukergruppen -- herunder barn med sammensatte utfordringer og komplekse diagnosebilder
 • Inneha god kunnskap om målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk kompetanse
 • Ønskelig med erfaring i håndtering av utfordrende atferd
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.Adresse: Oslo

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Alle hos oss er gode, men målet vårt er at alle skal bli bedre. Det er bra for Statnett, det
10.06.2021 Oslo
Skanska har de siste årene hatt et stort fokus på å gjennomføre prosjekter ved bruk av moderne verktøy og prosesser
29.07.2021 Oslo
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
29.07.2021 Oslo
Why Statkraft? Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That’s what we offer. 125 years of
29.07.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is
29.07.2021 Flere steder
Vis alle 23.651 ledige stillinger
Aberia Avlasting /BPA AS ved avdeling Steinestø avlastning, tilbyr heldøgns omsorgstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne på ett eller flere områder. Vi tilbyr avlastning og heldøgns botilbud. Steinestø avlastning har et svært godt renommé og meget høy grad av tilfredshet blant foresatte og samarbeidspartnere. Les mer om Aberia Avlastning /BPA

Stillingsbeskrivelse

Om jobben

Aberia Omsorg søker nattevakter vår avlastningsavdeling i Oslo - Voksentoppen. Aberia er i stadig vekst og søker nattevakter til vår avlastningsavdeling i Oslo. Vi søker etter nattevakter som ønsker nye utfordringer og som har ønske om å utvikle seg og bidra til utvikling og vekst på våre boliger.

Aberia sin kjernekompetanse er drift av døgnbemannede avlastning- og omsorgsboliger. Aberia setter livskvalitet i fokus og visjonen er: "Verdighet til den enkelte". Vi søker etter deg som motiveres av en faglig utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst. Vi har brukere med forskjellige diagnoser, men er særlig spesialisert på arbeid med psykisk utviklingshemmede, autisme, atferdsproblematikk og sjeldne diagnoser.

Du må være pliktoppfyllende, tålmodig, rolig, strukturert og ha erfaring fra arbeid med brukergrupper innenfor autismespekteret og andre diagnoser. Du har gjerne erfaring med traumebasert omsorg, og må være god på å skape tillit og trygghet.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig oppfølging av det miljøterapeutiske arbeidet
 • Ønskelig med kjennskap og erfaring med vedtaksarbeid etter HOL kap. 9
 • Sikre at en følger gjeldene lovverk, vedtak og bestemmelser
 • Journalføring
 • Oppfølging av psykisk og fysisk helsetilstand, herunder medisinsk oppfølging
 • Være oppdatert på helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven samt andre sentrale lover og forskrifter.
 • Delta i utviklingsarbeid som kurs og møter der hvor det er relevant

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra brukergruppen -- herunder barn med sammensatte utfordringer og komplekse diagnosebilder
 • Inneha god kunnskap om målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk kompetanse
 • Ønskelig med erfaring i håndtering av utfordrende atferd
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.Adresse: Oslo

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
3 ledige stillinger

Fakta om Aberia Avlastning /BPA