<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Psykologspesialist Klinikk for kvinne, barn og familie, BUP, Sykehuset Levanger

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon38 Presentasjon av stillingen:

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Vi har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Vi etterstreber kvalitet i arbeidet, drivende fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet, har totalt ca. 120 ansatte. På Levanger er det lokalisert familieseksjon, poliklinikk og sengepost og på Namsos poliklinikk. Poliklinikken Levanger er en almen psykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et geografisk team i Værnesregionen. Poliklinikken Namsos er en almen psykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et Nevro- team. Sengeposten har akutte og elektive innleggelser av barn/unge fra hele fylket i alderen 10-18 år. Familieseksjonen gir et tilbud til barn og familier med sammensatt problematikk. Seksjonsleder har personalansvar.

Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Tilbudet innbefatter bl.a. Familieambulatoriet, sped- og småbarnsteam, familieterapi med mulighet for familieinnleggelser, spiseforstyrrelser- FBT, fagteam OCD og angst, fagteam ADHD, fagteam traume, nevropsykiatrisk team. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil stimuleres til fagutvikling i fellesskap med andre kollegaer.

Vi tilrettelegger for doktorgradsarbeid i avdelingen. Flere doktorgradsarbeider er etablert med tilknytning til avdelingen, bl.a vedrørende angst/ skolevegring, familiebehandling, rus, ADHD og samspillsintervensjon PCIT.

Vi har arbeidssted ved Stjørdal, Levanger, Namsos og Kolvereid. Ta kontakt for nærmere avklaring,

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i tverrfaglige team i rollen som behandlingsansvarlig spesialist i henhold til nasjonale retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Psykologfaglig oppfølging av pasienter og deres familier
 • Bidrag i utdanning av psykologspesialister
 • Deltagelse i fag- og kompetanseutvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Godkjenning som psykologspesialist

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, med forståelse for egen rolle
  i et tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å lage fleksible og kreative løsninger i
  samarbeid med kollegaer og ledelse
 • Kompetanse på utviklingspsykologi
 • Familie- og systemfokus
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling
 • Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglig integritet
 • Fagutvikling i fellesskap med andre psykologer og øvrige medarbeidere
 • Tilrettelegging av spesialiseringsløp og doktorgradsarbeid i avdelingen
 • Konkurransedyktig lønn og rekrutteringstillegg
 • Pendleravtale og mulighet for hjemmekontor ved lang reisevei

Kontaktinformasjon

Øystein Margido Berg Winsnes, Psykologfaglig rådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Bine-Kristin Kristoffersen, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 LEVANGER

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for kvinne, barn og familie

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon38 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 27.06.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du lede og videreutvikle vår avdeling for byggautomasjon i Trondheim? GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Som
05.08.2021 Trondheim
Avdeling Transformatorstasjoner og Regionalnett i seksjon Drift og Vedlikehold har ansvaret for selskapets 72 transformatorstasjoner. I avdelingen er det nå
15.12.2020 Kristiansand
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Intility er i sterk vekst, og vi søker nå nye kollegaer til Network Services. Vi er på jakt etter deg som
09.06.2021 Oslo
Seksjon for Materialteknologi søker betongteknologer med fordypning i betongrehabilitering Seksjon for materialteknologi arbeider med rådgivning for å sikre gode materialvalg
05.08.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen brannrådgivning. Vi ser i
05.08.2021 Kristiansand
Multiconsult er et ledende miljø innen prosjektering og rådgivning i Norge. For å stadfeste vår posisjon som ledende på digitalisering
05.08.2021 Oslo
Rambøll inviterer deg til å ta i bruk ditt engasjement, og din faglige innsikt, i en stilling hvor du kan
05.08.2021 Drammen
Vis alle 26.759 ledige stillinger

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no

Les mer om Klinikk for kvinne, barn og familie, BUP, Sykehuset Levanger

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon38 Presentasjon av stillingen:

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Vi har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Vi etterstreber kvalitet i arbeidet, drivende fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet, har totalt ca. 120 ansatte. På Levanger er det lokalisert familieseksjon, poliklinikk og sengepost og på Namsos poliklinikk. Poliklinikken Levanger er en almen psykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et geografisk team i Værnesregionen. Poliklinikken Namsos er en almen psykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et Nevro- team. Sengeposten har akutte og elektive innleggelser av barn/unge fra hele fylket i alderen 10-18 år. Familieseksjonen gir et tilbud til barn og familier med sammensatt problematikk. Seksjonsleder har personalansvar.

Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Tilbudet innbefatter bl.a. Familieambulatoriet, sped- og småbarnsteam, familieterapi med mulighet for familieinnleggelser, spiseforstyrrelser- FBT, fagteam OCD og angst, fagteam ADHD, fagteam traume, nevropsykiatrisk team. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil stimuleres til fagutvikling i fellesskap med andre kollegaer.

Vi tilrettelegger for doktorgradsarbeid i avdelingen. Flere doktorgradsarbeider er etablert med tilknytning til avdelingen, bl.a vedrørende angst/ skolevegring, familiebehandling, rus, ADHD og samspillsintervensjon PCIT.

Vi har arbeidssted ved Stjørdal, Levanger, Namsos og Kolvereid. Ta kontakt for nærmere avklaring,

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i tverrfaglige team i rollen som behandlingsansvarlig spesialist i henhold til nasjonale retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Psykologfaglig oppfølging av pasienter og deres familier
 • Bidrag i utdanning av psykologspesialister
 • Deltagelse i fag- og kompetanseutvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Godkjenning som psykologspesialist

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, med forståelse for egen rolle
  i et tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å lage fleksible og kreative løsninger i
  samarbeid med kollegaer og ledelse
 • Kompetanse på utviklingspsykologi
 • Familie- og systemfokus
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling
 • Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglig integritet
 • Fagutvikling i fellesskap med andre psykologer og øvrige medarbeidere
 • Tilrettelegging av spesialiseringsløp og doktorgradsarbeid i avdelingen
 • Konkurransedyktig lønn og rekrutteringstillegg
 • Pendleravtale og mulighet for hjemmekontor ved lang reisevei

Kontaktinformasjon

Øystein Margido Berg Winsnes, Psykologfaglig rådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Bine-Kristin Kristoffersen, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 LEVANGER

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for kvinne, barn og familie

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon38 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 27.06.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Klinikk for kvinne, barn og familie, BUP, Sykehuset Levanger