<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis/ universitetslektor i flerkameraproduksjon Universitetet i Stavanger

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i flerkameraproduksjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. 

Fagområde for stillingen er flerkameraproduksjon/fjernsynsproduksjon.

Vi søker primært etter førsteamanuensis. Den som ansettes skal hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultat/kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor relevante fagområder ved instituttet. Universitetslektor vil hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelornivå.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og kunstnerisk/faglig utviklingsarbeid, samt utvikling av samarbeid med arbeidslivet inngår i stillingen.

Stillingen er tilknyttet mediefagmiljøet ved Institutt for medie- og samfunnsfag. Undervisningen vil hovedsakelig være på bachelor i fjernsyn- og multimedieproduksjon, men det vil være naturlig også å bidra på master i dokumentarproduksjon og på samarbeidsprosjekt med bachelor i journalistikk. Du kan lese mer om bachelorutdanningen .

for førsteamanuensis/universitetslektor ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.


Kvalifikasjoner

Vi søker primært etter førsteamanuensis med kunstfaglig kompetanse på doktorgradsnivå innenfor flerkameraproduksjon. Vi legger særlig vekt på at duhar praktisk og teknisk kunnskap innen ulike fagfunksjoner som kamera, kamerakontroll, lys, bildemix og script. 

Stillingen innebærer organisering av interne produksjoner, samt samarbeid med andre aktører i forbindelse med større og eksterne prosjekter. Du vil derfor stille særlig sterkt om du har produsenterfaring og evnen til å se helheten i en stor produksjon.

Følgende legges viderevekt på:

 • Inngående praktisk og teoretisk kunnskap om teknisk infrastruktur og utstyr i moderne flerkameraproduksjon. Kompetansen må være av en slik art at den som ansettes kan undervise studenter i praktisk bruk av utstyr og verktøy i fjernsynsproduksjon.
 • Kunnskap om arbeidsmetoder og arbeidsoppgaver for forskjellige fagfunksjoner i flerkameraproduksjon.
 • Kunnskap og forståelse for historiefortelling og formidling av innhold i audiovisuelle media.
 • Visuell kompetanse: lyssetting, komposisjon, etc.
 • Undervisningserfaring innenfor fagområde for stillingen.
 • Kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor temaer som er relevante for stillingen.

Du må kunne dokumentere et aktivt og pågående kunstnerisk utviklingsarbeid og ha potensial for fremtidig kunstnerisk virke på høyt nivå innenfor fagområdet.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Norsk er hovedspråket ved UiS. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Det forventes at du kan undervise og veilede på norsk (minimum på nivå B2), eller et annet skandinavisk språk, innen en periode på tre år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.  

Universitetslektor
Dersom det ikke melder seg søkere som er aktuelle for ansettelse som førsteamanuensis, kan det bli aktuelt å tilby ansettelse som universitetslektor. For ansettelse som universitetslektor kreves:

 • høyere grads eksamen innenfor fagområdet og relevante forskningskvalifikasjoner ut over mastergrads- eller hovedsfagsnivå og/eller relevant praksis som flerkameraprodusent
 • pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.
Videre legges det vekt på at du har
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forsknings-/kunstnerisk utviklingsarbeid i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
 • bidratt til at ny kunnskap blir tatt i bruk i samfunnet og at du kan vise til resultater fra nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid
 • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 •  - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • , førsteamanuensis/universitetslektor oppfordres til videre kvalifisering med sikte på opprykk til professor/førsteamanuensis
 • lønn som førsteamanuensis etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 600.000 - 700.000 bto pr år. Universitetslektor lønnes etter kode 1009, kr 520.000-580.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Oluf Langhelle, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller til Nadine Zoghbi, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Annette Falch Lothe, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen. 

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • utdanningsfaglig mappe med en faglig fundert beskrivelse og diskusjon av egen utdanningsfaglig kompetanse samt relevant dokumentasjon som underbygger denne, se
 • fullstendig liste over kunstneriske/vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 10 kunstneriske/vitenskapelige arbeider som er sentral i din kunstnerisk/forskningsproduksjon. Det er en fordel om disse verkene akkompagneres av korte tekster som beskriver hvordan søkeren har bidratt til verkenes kunstneriske utvikling og tilblivelse.
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf o  Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.


Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Universitetets i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.3 og 3.5 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som førsteamanuensis/ universitetslektor.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Du vil få komiteens uttalelse tilsendt så snart denne foreligger. 

Dersom du ifølge søknaden ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravet kan du få denne avslått før komitevurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater.

Arbeidssted er i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes i stillingen bidrar i fagmiljøet, er tilgjengelig for samarbeid og daglig til stede.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

What You'll Do Cisco’s Collaboration & Security Group is a multi-billion dollar technology group that develops enterprise collaboration and security
04.08.2021 Oslo
Vil du være med på å forme fremtidens digitale samfunn? Med våre innovative partnerskap og kunder innenfor både offentlig og
02.06.2021 Bærum
Om oss TietoEVRY er en ledende leverandør av løsninger og tjenester til bank og finansvirksomheter. Vi tilbyr løsninger for komplett
16.06.2021 Oslo
Er du klar for det neste steget? TietoEVRY leter etter nye kollegaer med kompetanse innen Cloud og Infrastruktur!   I
02.03.2021 Flere steder
Er du interessert i teknologi og forretning og har et ønske å arbeide med Microsoft 365? Vi vokser og søker
12.05.2021 Flere steder
Avdeling Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvalitet på fastsetting av
03.08.2021 Kongsberg
Divisjon Innkreving utvikler Skatteetaten videre. Vil du være med å bidra i arbeidet med fremtidens innkreving? Hos oss får du
03.08.2021 Rana
Divisjon Innkreving utvikler Skatteetaten videre. Vil du være med å bidra i arbeidet med fremtidens innkreving? Hos oss får du
03.08.2021 Tromsø
Vis alle 25.843 ledige stillinger
Universitetet i Stavanger er Norges femte universitet, etablert 1. januar 2005 da Høgskolen i Stavanger fikk sin universitetsstatus. Universitetet har omlag 7000 studenter og 1000 tilsatte og er organisert i tre fakulteter: Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Les mer om Universitetet i Stavanger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i flerkameraproduksjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. 

Fagområde for stillingen er flerkameraproduksjon/fjernsynsproduksjon.

Vi søker primært etter førsteamanuensis. Den som ansettes skal hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultat/kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor relevante fagområder ved instituttet. Universitetslektor vil hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelornivå.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og kunstnerisk/faglig utviklingsarbeid, samt utvikling av samarbeid med arbeidslivet inngår i stillingen.

Stillingen er tilknyttet mediefagmiljøet ved Institutt for medie- og samfunnsfag. Undervisningen vil hovedsakelig være på bachelor i fjernsyn- og multimedieproduksjon, men det vil være naturlig også å bidra på master i dokumentarproduksjon og på samarbeidsprosjekt med bachelor i journalistikk. Du kan lese mer om bachelorutdanningen .

for førsteamanuensis/universitetslektor ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.


Kvalifikasjoner

Vi søker primært etter førsteamanuensis med kunstfaglig kompetanse på doktorgradsnivå innenfor flerkameraproduksjon. Vi legger særlig vekt på at duhar praktisk og teknisk kunnskap innen ulike fagfunksjoner som kamera, kamerakontroll, lys, bildemix og script. 

Stillingen innebærer organisering av interne produksjoner, samt samarbeid med andre aktører i forbindelse med større og eksterne prosjekter. Du vil derfor stille særlig sterkt om du har produsenterfaring og evnen til å se helheten i en stor produksjon.

Følgende legges viderevekt på:

 • Inngående praktisk og teoretisk kunnskap om teknisk infrastruktur og utstyr i moderne flerkameraproduksjon. Kompetansen må være av en slik art at den som ansettes kan undervise studenter i praktisk bruk av utstyr og verktøy i fjernsynsproduksjon.
 • Kunnskap om arbeidsmetoder og arbeidsoppgaver for forskjellige fagfunksjoner i flerkameraproduksjon.
 • Kunnskap og forståelse for historiefortelling og formidling av innhold i audiovisuelle media.
 • Visuell kompetanse: lyssetting, komposisjon, etc.
 • Undervisningserfaring innenfor fagområde for stillingen.
 • Kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor temaer som er relevante for stillingen.

Du må kunne dokumentere et aktivt og pågående kunstnerisk utviklingsarbeid og ha potensial for fremtidig kunstnerisk virke på høyt nivå innenfor fagområdet.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Norsk er hovedspråket ved UiS. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Det forventes at du kan undervise og veilede på norsk (minimum på nivå B2), eller et annet skandinavisk språk, innen en periode på tre år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.  

Universitetslektor
Dersom det ikke melder seg søkere som er aktuelle for ansettelse som førsteamanuensis, kan det bli aktuelt å tilby ansettelse som universitetslektor. For ansettelse som universitetslektor kreves:

 • høyere grads eksamen innenfor fagområdet og relevante forskningskvalifikasjoner ut over mastergrads- eller hovedsfagsnivå og/eller relevant praksis som flerkameraprodusent
 • pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.
Videre legges det vekt på at du har
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forsknings-/kunstnerisk utviklingsarbeid i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
 • bidratt til at ny kunnskap blir tatt i bruk i samfunnet og at du kan vise til resultater fra nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid
 • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 •  - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • , førsteamanuensis/universitetslektor oppfordres til videre kvalifisering med sikte på opprykk til professor/førsteamanuensis
 • lønn som førsteamanuensis etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 600.000 - 700.000 bto pr år. Universitetslektor lønnes etter kode 1009, kr 520.000-580.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Oluf Langhelle, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller til Nadine Zoghbi, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Annette Falch Lothe, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen. 

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • utdanningsfaglig mappe med en faglig fundert beskrivelse og diskusjon av egen utdanningsfaglig kompetanse samt relevant dokumentasjon som underbygger denne, se
 • fullstendig liste over kunstneriske/vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 10 kunstneriske/vitenskapelige arbeider som er sentral i din kunstnerisk/forskningsproduksjon. Det er en fordel om disse verkene akkompagneres av korte tekster som beskriver hvordan søkeren har bidratt til verkenes kunstneriske utvikling og tilblivelse.
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf o  Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.


Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Universitetets i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.3 og 3.5 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som førsteamanuensis/ universitetslektor.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Du vil få komiteens uttalelse tilsendt så snart denne foreligger. 

Dersom du ifølge søknaden ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravet kan du få denne avslått før komitevurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater.

Arbeidssted er i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes i stillingen bidrar i fagmiljøet, er tilgjengelig for samarbeid og daglig til stede.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 04
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 06
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 10
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
23 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Stavanger