<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Overlege i barne- og ungdomspsykiatri Klinikk for kvinne, barn og familie, BUP, Sykehuset Levanger

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon84 Presentasjon av stillingen:
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Vi har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Vi etterstreber kvalitet i arbeidet, drivende fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet, har totalt ca. 120 ansatte. Det er 6 overlegestillinger og 6 LIS 3-stillinger. Legene er tilknyttet faste team og samarbeider også på tvers av seksjonene.
På Levanger er det lokalisert familieseksjon, poliklinikk og sengepost og på Namsos poliklinikk. Poliklinikken Levanger er en almen psykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et geografisk team i Værnesregionen. Poliklinikken Namsos er en almen psykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et Nevro- team. Sengeposten har akutte og elektive innleggelser av barn/unge fra hele fylket i alderen 10-18 år. Familieseksjonen gir et tilbud til barn og familier med sammensatt problematikk. Seksjonsleder har personalansvar.

Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Tilbudet innbefatter bl.a. Familieambulatoriet, sped- og småbarnsteam, familieterapi med mulighet for familieinnleggelser, spiseforstyrrelser- FBT, fagteam OCD og angst, fagteam ADHD, fagteam traume, nevropsykiatrisk team. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil stimuleres til fagutvikling i fellesskap med andre kollegaer.

Vi tilrettelegger for doktorgradsarbeid i avdelingen. Flere doktorgradsarbeider er etablert med tilknytning til avdelingen, bl.a vedrørende angst/ skolevegring, familiebehandling, rus, ADHD og samspillsintervensjon PCIT. Sykehuset Levanger er etter tidligere regelverk godkjent for hele spesialiseringsløpet innen Barne- og ungdomspsykiatri og vi forventer at godkjenningen opprettholdes for ny utdanningsordning.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i tverrfaglige team i rollen som behandlingsansvarlig spesialist i henhold til nasjonale retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Medisinskfaglig oppfølging av pasienter og deres familier
 • Bidrag i utdanning av LIS og legestudenter
 • Deltagelse i fag- og kompetanseutvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri
 • Gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig
 • tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilsettelse

Personlige egenskaper

 • God evne til kommunikasjon og samarbeid. Det legges stor vekt på personlig egnethet samt høyt faglig og etisk nivå
 • Forståelse for egen rolle i møte med pasienter og samarbeidspartnere.
 • Evne til å lage fleksible og kreative løsninger i samarbeid med kollegaer og ledelse
 • Respekt for andre yrkesgrupper og evne til å se verdien av samarbeid for best mulig pasientbehandling

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglig integritet
 • Fagutvikling i fellesskap med leger og øvrige medarbeidere
 • Rekrutteringstillegg til overleger i faste stillinger
 • Alternativ tjenesteplan, pendleravtale og mulighet for hjemmekontor ved lang reisevei
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Birgit Kleinau, Avdelingsoverlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Bine-Kristin Kristoffersen, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 LEVANGER

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for kvinne, barn og familie

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon84 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 27.06.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du interesse for optimalisering av anbuds- og tilbudsarbeid, og er opptatt av høy kvalitet i anbuds- og tilbudsprosesser? Vi ser
09.07.2021 Ullensaker
Multiconsult har for øyeblikket mange spennende prosess- og maskin oppgaver i vår portefølje med blant annet Ny Vannforsyning Oslo. Vi
22.07.2021 Oslo
Søkes til Finnsnes Søknadsfrist 31.07.2021
22.07.2021 Senja
Er det én plass du bør jobbe som vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll Vann! Ingeniørene våre jobber i
22.07.2021 Trondheim
Er det én plass du bør jobbe som faglig motivert vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll vann! Her kan
22.07.2021 Trondheim
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen elektro i en stilling hvor du blir en del
22.07.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen ingeniørgeologisk og/eller geoteknisk prosjektering, ledelse og kundebehandling
22.07.2021 Bergen
Vis alle 27.362 ledige stillinger

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no

Les mer om Klinikk for kvinne, barn og familie, BUP, Sykehuset Levanger

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon84 Presentasjon av stillingen:
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Vi har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Vi etterstreber kvalitet i arbeidet, drivende fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet, har totalt ca. 120 ansatte. Det er 6 overlegestillinger og 6 LIS 3-stillinger. Legene er tilknyttet faste team og samarbeider også på tvers av seksjonene.
På Levanger er det lokalisert familieseksjon, poliklinikk og sengepost og på Namsos poliklinikk. Poliklinikken Levanger er en almen psykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et geografisk team i Værnesregionen. Poliklinikken Namsos er en almen psykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et Nevro- team. Sengeposten har akutte og elektive innleggelser av barn/unge fra hele fylket i alderen 10-18 år. Familieseksjonen gir et tilbud til barn og familier med sammensatt problematikk. Seksjonsleder har personalansvar.

Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Tilbudet innbefatter bl.a. Familieambulatoriet, sped- og småbarnsteam, familieterapi med mulighet for familieinnleggelser, spiseforstyrrelser- FBT, fagteam OCD og angst, fagteam ADHD, fagteam traume, nevropsykiatrisk team. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil stimuleres til fagutvikling i fellesskap med andre kollegaer.

Vi tilrettelegger for doktorgradsarbeid i avdelingen. Flere doktorgradsarbeider er etablert med tilknytning til avdelingen, bl.a vedrørende angst/ skolevegring, familiebehandling, rus, ADHD og samspillsintervensjon PCIT. Sykehuset Levanger er etter tidligere regelverk godkjent for hele spesialiseringsløpet innen Barne- og ungdomspsykiatri og vi forventer at godkjenningen opprettholdes for ny utdanningsordning.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i tverrfaglige team i rollen som behandlingsansvarlig spesialist i henhold til nasjonale retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Medisinskfaglig oppfølging av pasienter og deres familier
 • Bidrag i utdanning av LIS og legestudenter
 • Deltagelse i fag- og kompetanseutvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri
 • Gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig
 • tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilsettelse

Personlige egenskaper

 • God evne til kommunikasjon og samarbeid. Det legges stor vekt på personlig egnethet samt høyt faglig og etisk nivå
 • Forståelse for egen rolle i møte med pasienter og samarbeidspartnere.
 • Evne til å lage fleksible og kreative løsninger i samarbeid med kollegaer og ledelse
 • Respekt for andre yrkesgrupper og evne til å se verdien av samarbeid for best mulig pasientbehandling

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglig integritet
 • Fagutvikling i fellesskap med leger og øvrige medarbeidere
 • Rekrutteringstillegg til overleger i faste stillinger
 • Alternativ tjenesteplan, pendleravtale og mulighet for hjemmekontor ved lang reisevei
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Birgit Kleinau, Avdelingsoverlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Bine-Kristin Kristoffersen, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 LEVANGER

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for kvinne, barn og familie

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon84 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 27.06.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Klinikk for kvinne, barn og familie, BUP, Sykehuset Levanger