<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vikariat som prosjektkoordinator UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved (RKBU Nord) er det ledig et vikariat for 6 måneder som prosjektkoordinator for ett av våre forskningsprosjekter: «Supported parent intervention for refugees and ethnic minorities» (PIRM). 

Vi ser etter en forskningsinteressert administrator som har interesse for kvantitative- eller/ogMixed-metoder og som kan se dette om en mulighet for å bli kjent med drift av store forskningsprosjekter.RKBU Nord er et eksternfinansiert senter og ett av instituttene ved . Instituttet har et særlig ansvar for å bidra til å øke kvalitet og innovasjon på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU Nord skal utvikle og formidle vitenskapelig, praksisrelevant og tverrfaglig kunnskap. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt innenfor helsefag, psykologi og samfunnsfag. Instituttet har to forskergrupper: Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak og Forskergruppe for barne- og familievern.

Virksomheten ved instituttet er hovedsakelig finansiert gjennom bevilgning fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er for tiden ca. 50 ansatte ved instituttet, noen i deltidsstillinger. 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene i vikariatet vil være administrativ koordinering og bistand i gjennomføringen av forskningsprosjektet «» (PIRM).

PIRM-prosjektet er et femårig, mixed-method forskningsprosjekt for å implementere og evaluere foreldreveiledningsintervensjonene De Utrolige Årene (DUÅ) og Internatioal Child Development Programme (ICDP) tilbudt til flyktningfamilier som nylig er bosatt i Norge. Formålet med studien er å evaluere foreldreveiledningen gitt til flyktningfamilier samt å undersøke de daglige erfaringene nylig bosatte flyktningene gjør seg.Prosjektet skal blant annet undersøke om målesystemer for tilbakemelding (Measurement feedback system, MFS) kan brukes av ansatte i førstelinjetjenesten som jobber med disse programmene. MFS har som formål å lede til bedre effekter av intervensjonene ved å gi utøverne av intervensjonene tilbakemelding underveis om utviklingen til barnet eller foreldrene. MFS er i bruk i flere steder både i førstelinje- og i spesialisthelsetjenesten, men er i liten grad evaluert.

PIRM-prosjektet ledes fra RKBU Nord og involverer flere forskningsmiljøer og regionalt kompetansesentrene i landet. Det skal gjennomføres en omfattende datainnsamling i flere kommuner i hele landet, og arbeidet vil involvere forskere fra flere institusjoner i Norge og utlandet.

Arbeidsstedet er Tromsø. Prosjektet og datainnsamlingen foregår flere steder i landet, og det må påregnes noe reisevirksomhet innen Norge.Arbeidsoppgaver:

 • Støttefunksjon for prosjektleder
 • Rekrutteringsarbeid i forbindelse med datainnsamling
 • Planlegging/koordinering av aktiviteter med de andre datainnsamlingsstedene (Trondheim, Bergen, Oslo)
 • Informasjonsformidling
 • Logistikk, kvalitetssikring og ajourhold av data
 • Ansvar for administrative funksjoner i tilknytning til forskningsprosjekt herunder dokumentasjon av aktiviteter i prosjektet

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:


Kvalifikasjoner

Følgende er et krav:

 • Relevant mastergrad innen psykologi, helse- eller samfunnsfag. Utdanningskravet kan fravikes for personer med særlig relevant arbeidserfaring, men søkere uten mastergrad vil rangeres under søkere med relevant mastergrad.
 • Søkere som vil tilegne seg mastergrad i løpet av våren 2021 kan også søke vikariatet
 • Ryddighet i dokumentbehandling og gode datakunnskaper (Excel/MS Word/)
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring og kompetanse fra forskningskoordinering eller forskningsadministrativt arbeid
 • Erfaring med/interesse for forskningsmetode (kvantitative- og/eller mixed-metoder)

Personlige egenskaper

 • Søkerens personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du interesse for optimalisering av anbuds- og tilbudsarbeid, og er opptatt av høy kvalitet i anbuds- og tilbudsprosesser? Vi ser
09.07.2021 Ullensaker
Multiconsult har for øyeblikket mange spennende prosess- og maskin oppgaver i vår portefølje med blant annet Ny Vannforsyning Oslo. Vi
22.07.2021 Oslo
Søkes til Finnsnes Søknadsfrist 31.07.2021
22.07.2021 Senja
Er det én plass du bør jobbe som vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll Vann! Ingeniørene våre jobber i
22.07.2021 Trondheim
Er det én plass du bør jobbe som faglig motivert vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll vann! Her kan
22.07.2021 Trondheim
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen elektro i en stilling hvor du blir en del
22.07.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen ingeniørgeologisk og/eller geoteknisk prosjektering, ledelse og kundebehandling
22.07.2021 Bergen
Vis alle 25.970 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved (RKBU Nord) er det ledig et vikariat for 6 måneder som prosjektkoordinator for ett av våre forskningsprosjekter: «Supported parent intervention for refugees and ethnic minorities» (PIRM). 

Vi ser etter en forskningsinteressert administrator som har interesse for kvantitative- eller/ogMixed-metoder og som kan se dette om en mulighet for å bli kjent med drift av store forskningsprosjekter.RKBU Nord er et eksternfinansiert senter og ett av instituttene ved . Instituttet har et særlig ansvar for å bidra til å øke kvalitet og innovasjon på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU Nord skal utvikle og formidle vitenskapelig, praksisrelevant og tverrfaglig kunnskap. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt innenfor helsefag, psykologi og samfunnsfag. Instituttet har to forskergrupper: Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak og Forskergruppe for barne- og familievern.

Virksomheten ved instituttet er hovedsakelig finansiert gjennom bevilgning fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er for tiden ca. 50 ansatte ved instituttet, noen i deltidsstillinger. 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene i vikariatet vil være administrativ koordinering og bistand i gjennomføringen av forskningsprosjektet «» (PIRM).

PIRM-prosjektet er et femårig, mixed-method forskningsprosjekt for å implementere og evaluere foreldreveiledningsintervensjonene De Utrolige Årene (DUÅ) og Internatioal Child Development Programme (ICDP) tilbudt til flyktningfamilier som nylig er bosatt i Norge. Formålet med studien er å evaluere foreldreveiledningen gitt til flyktningfamilier samt å undersøke de daglige erfaringene nylig bosatte flyktningene gjør seg.Prosjektet skal blant annet undersøke om målesystemer for tilbakemelding (Measurement feedback system, MFS) kan brukes av ansatte i førstelinjetjenesten som jobber med disse programmene. MFS har som formål å lede til bedre effekter av intervensjonene ved å gi utøverne av intervensjonene tilbakemelding underveis om utviklingen til barnet eller foreldrene. MFS er i bruk i flere steder både i førstelinje- og i spesialisthelsetjenesten, men er i liten grad evaluert.

PIRM-prosjektet ledes fra RKBU Nord og involverer flere forskningsmiljøer og regionalt kompetansesentrene i landet. Det skal gjennomføres en omfattende datainnsamling i flere kommuner i hele landet, og arbeidet vil involvere forskere fra flere institusjoner i Norge og utlandet.

Arbeidsstedet er Tromsø. Prosjektet og datainnsamlingen foregår flere steder i landet, og det må påregnes noe reisevirksomhet innen Norge.Arbeidsoppgaver:

 • Støttefunksjon for prosjektleder
 • Rekrutteringsarbeid i forbindelse med datainnsamling
 • Planlegging/koordinering av aktiviteter med de andre datainnsamlingsstedene (Trondheim, Bergen, Oslo)
 • Informasjonsformidling
 • Logistikk, kvalitetssikring og ajourhold av data
 • Ansvar for administrative funksjoner i tilknytning til forskningsprosjekt herunder dokumentasjon av aktiviteter i prosjektet

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:


Kvalifikasjoner

Følgende er et krav:

 • Relevant mastergrad innen psykologi, helse- eller samfunnsfag. Utdanningskravet kan fravikes for personer med særlig relevant arbeidserfaring, men søkere uten mastergrad vil rangeres under søkere med relevant mastergrad.
 • Søkere som vil tilegne seg mastergrad i løpet av våren 2021 kan også søke vikariatet
 • Ryddighet i dokumentbehandling og gode datakunnskaper (Excel/MS Word/)
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring og kompetanse fra forskningskoordinering eller forskningsadministrativt arbeid
 • Erfaring med/interesse for forskningsmetode (kvantitative- og/eller mixed-metoder)

Personlige egenskaper

 • Søkerens personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUL 28
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUL 29
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 31
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 01
  2021
  21 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 02
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om UiT Norges arktiske universitet