<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Senioringeniør UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved , , er det ledig en fast stilling som senioringeniør. Ingeniøren vil være en del av Institutt for kjemi sin ingeniørstab, og skal ha en sentral rolle som kontinuitets- og kompetansebærer knyttet til forskningsinfrastrukturen ved instituttet.

Institutt for kjemi har ca 100 ansatte og tilbyr utdanning på bachelor-, master-, og PhD-nivå. Instituttet har fire faggrupper: Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Organisk syntese og analyse, Makromolekylær og strukturkjemi og Molekylære biosystemer og bioinformatikk, og forskningsvirksomheten er konsentrert om beregning og modellering av relevante kjemiske og biologiske system, syntese og analyse av nye molekyler og katalysatorer, utvikling av nye legemidler og antibiotika og design av molekyler til anvendelse i bioteknologisk og biomedisinsk industri og diagnostikk.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. 


Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt oppgaver knyttet til ledelse og drift av forsknings- og undervisningslaboratorier ved instituttet, med et spesielt ansvar for instituttets aktivitet i faggruppene "Biomolekylær og strukturkjemi" og "Molekylære biosystemer og bioinformatikk" som er lokalisert i SIVA innovasjonssenter (Forskningsparken). Arbeidsoppgaver som er tiltenkt stillingen er:

 • Ansvar for brukerstøtte knyttet til avansert forskningsinfrastruktur innen proteinproduksjon, krystallisering av proteiner og strukturoppklaring, inkludert brukeropplæring og brukerveiledning.
 • Ansvar for drift og vedlikehold av avansert forskningsinfrastruktur og annet laboratorieutstyr.
 • Deltakelse i daglig drift av forsknings- og undervisningslaboratorier, inkludert å ha oversikt over laboratoriemateriell og kjemikalier, opplæring i og oppfølging av rutiner, anskaffelser av utstyr, osv.
 • Deltakelse i HMS arbeid, inkludert risikovurdering av oppgaver og registrering og avhending av risikoavfall.
 • Deltakelse, tilrettelegging, forberedelse og etterarbeid i forbindelse med undervisning.
 • Deltagelse ved skolebesøk og på utadrettede aktiviteter i regi av instituttet og/eller fakultetet.  

I gitte tilfeller kan det også være aktuelt å bidra aktivt til forskningsprosjekt.

Arbeidsoppgaver kan endres dersom arbeidsforhold og organisasjonsmessige endringer gjør det nødvendig.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av kontorsjef Ronny Helland:

Kvalifikasjoner

Det kreves relevant høyere utdanning fra universitet tilsvarende PhD innen kjemi, biokjemi eller molekylærbiologi som dokumenterer omfattende erfaring innen ett eller flere av følgende områder:

 • Rekombinant genuttrykk, inkludert kloning, fermentering, proteinproduksjon og proteinrensing
 • Biofysikalsk og/eller enzymatisk karakterisering av proteiner og enzymer
 • Krystallisering og strukturbestemmelse av proteiner ved hjelp av røntgenstråling

Utdanningskravet kan kompenseres for ved omfattende relevant arbeidserfaring innenfor ovenfornevnte områder. Videre er det krav om at utdanningen må omfatte tilstrekkelig teoretisk og praktisk erfaring innen kjemi til å kunne bidra til kjemiundervisning på bachelor- og master-nivå.

Erfaring med laboratorieledelse eller ansvar for forskningsprosjekt vil bli vektlagt.

Det forutsettes at den som tilsettes kan arbeide raskt og selvstendig, være fleksibel og har gode samarbeidsevner. Søkere må beherske norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig.  I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen. Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju.


Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som senioringeniør lønnes etter statens regulativ kode 1181. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV  som inkluderer oversikt over utdanning, yrkeserfaring og annen erfaring som er relevant for stillingen
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du interesse for optimalisering av anbuds- og tilbudsarbeid, og er opptatt av høy kvalitet i anbuds- og tilbudsprosesser? Vi ser
09.07.2021 Ullensaker
Multiconsult har for øyeblikket mange spennende prosess- og maskin oppgaver i vår portefølje med blant annet Ny Vannforsyning Oslo. Vi
22.07.2021 Oslo
Søkes til Finnsnes Søknadsfrist 31.07.2021
22.07.2021 Senja
Er det én plass du bør jobbe som vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll Vann! Ingeniørene våre jobber i
22.07.2021 Trondheim
Er det én plass du bør jobbe som faglig motivert vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll vann! Her kan
22.07.2021 Trondheim
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen elektro i en stilling hvor du blir en del
22.07.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen ingeniørgeologisk og/eller geoteknisk prosjektering, ledelse og kundebehandling
22.07.2021 Bergen
Vis alle 25.970 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved , , er det ledig en fast stilling som senioringeniør. Ingeniøren vil være en del av Institutt for kjemi sin ingeniørstab, og skal ha en sentral rolle som kontinuitets- og kompetansebærer knyttet til forskningsinfrastrukturen ved instituttet.

Institutt for kjemi har ca 100 ansatte og tilbyr utdanning på bachelor-, master-, og PhD-nivå. Instituttet har fire faggrupper: Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Organisk syntese og analyse, Makromolekylær og strukturkjemi og Molekylære biosystemer og bioinformatikk, og forskningsvirksomheten er konsentrert om beregning og modellering av relevante kjemiske og biologiske system, syntese og analyse av nye molekyler og katalysatorer, utvikling av nye legemidler og antibiotika og design av molekyler til anvendelse i bioteknologisk og biomedisinsk industri og diagnostikk.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. 


Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt oppgaver knyttet til ledelse og drift av forsknings- og undervisningslaboratorier ved instituttet, med et spesielt ansvar for instituttets aktivitet i faggruppene "Biomolekylær og strukturkjemi" og "Molekylære biosystemer og bioinformatikk" som er lokalisert i SIVA innovasjonssenter (Forskningsparken). Arbeidsoppgaver som er tiltenkt stillingen er:

 • Ansvar for brukerstøtte knyttet til avansert forskningsinfrastruktur innen proteinproduksjon, krystallisering av proteiner og strukturoppklaring, inkludert brukeropplæring og brukerveiledning.
 • Ansvar for drift og vedlikehold av avansert forskningsinfrastruktur og annet laboratorieutstyr.
 • Deltakelse i daglig drift av forsknings- og undervisningslaboratorier, inkludert å ha oversikt over laboratoriemateriell og kjemikalier, opplæring i og oppfølging av rutiner, anskaffelser av utstyr, osv.
 • Deltakelse i HMS arbeid, inkludert risikovurdering av oppgaver og registrering og avhending av risikoavfall.
 • Deltakelse, tilrettelegging, forberedelse og etterarbeid i forbindelse med undervisning.
 • Deltagelse ved skolebesøk og på utadrettede aktiviteter i regi av instituttet og/eller fakultetet.  

I gitte tilfeller kan det også være aktuelt å bidra aktivt til forskningsprosjekt.

Arbeidsoppgaver kan endres dersom arbeidsforhold og organisasjonsmessige endringer gjør det nødvendig.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av kontorsjef Ronny Helland:

Kvalifikasjoner

Det kreves relevant høyere utdanning fra universitet tilsvarende PhD innen kjemi, biokjemi eller molekylærbiologi som dokumenterer omfattende erfaring innen ett eller flere av følgende områder:

 • Rekombinant genuttrykk, inkludert kloning, fermentering, proteinproduksjon og proteinrensing
 • Biofysikalsk og/eller enzymatisk karakterisering av proteiner og enzymer
 • Krystallisering og strukturbestemmelse av proteiner ved hjelp av røntgenstråling

Utdanningskravet kan kompenseres for ved omfattende relevant arbeidserfaring innenfor ovenfornevnte områder. Videre er det krav om at utdanningen må omfatte tilstrekkelig teoretisk og praktisk erfaring innen kjemi til å kunne bidra til kjemiundervisning på bachelor- og master-nivå.

Erfaring med laboratorieledelse eller ansvar for forskningsprosjekt vil bli vektlagt.

Det forutsettes at den som tilsettes kan arbeide raskt og selvstendig, være fleksibel og har gode samarbeidsevner. Søkere må beherske norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig.  I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen. Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju.


Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som senioringeniør lønnes etter statens regulativ kode 1181. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV  som inkluderer oversikt over utdanning, yrkeserfaring og annen erfaring som er relevant for stillingen
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUL 28
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUL 29
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 31
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 01
  2021
  21 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 02
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om UiT Norges arktiske universitet