<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin (åremål) UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved (UiT), Helsefak, er det ledig stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM). Stillingen er ledig fra 01.01.22 og er på åremål for inntil fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysning. Arbeidsstedet er Tromsø

har totalt om lag 200 ansatte. Forskningen ved instituttet er organisert i syv forskningsgrupper; allmennmedisin, arktisk helseforskning, helsetjenesteforskning, Medical Humanities, arbeidshelse og to innen epidemiologi. Instituttet er også ansvarlig for gjennomføring av befolkningsundersøkelser og forskningsinfrastruktur knyttet til disse. Infrastrukturen er organisert i tre kjernefasiliteter for henholdsvis driften av Tromsøundersøkelsen, Biobank og EUTRO. Størstedelen av undervisningen gis i profesjonsstudiet i medisin, i masterprogrammet i folkehelsevitenskap og i bachelor- og masterprogrammet i ernæring. Instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og ph.d.-nivå. Undervisningen ved instituttet er organisert i fem fagenheter, som hver er ledet av en fagenhetsleder. Instituttet har fire eksternfinansierte forskningssentre; Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktmedisin (NSDM) og Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE). Instituttet leder den nasjonale forskerskolen i populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen, som ledes fra Universitetet i Oslo. 


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av dekan Thrina Loennechen

eller fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik


Arbeidsoppgaver

Instituttleder har det overordnede ansvar for instituttets samlede virksomhet (enhetlig ledelse), innenfor de rammer som til enhver tid er satt av universitetsstyret og fakultetsstyret. Dette innebærer fag-, personal- og økonomiansvar.

Sentrale oppgaver er

 • ansvar for ressursbruk og formidlingsaktivitet
 • ansvar for instituttets undervisnings- og forskningsmessige resultater
 • å representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid

Instituttet er organisert med et instituttråd som instituttleder rådfører seg med i saker av overordnet og prinsipiell karakter.  Instituttrådet er sammensatt av representanter for ulike ansattegrupper ved instituttet og et eksternt medlem.

Instituttleder rapporterer til dekan. Instituttlederne utgjør sammen med dekan, prodekanene og fakultetsdirektør lederteamet ved Helsefak. Instituttleder ISM deltar i Felles forskningsutvalg for fakultetet og UNN.

Instituttleder gis mulighet til å kombinere lederstillingen med egen forskningsaktivitet. Det vil kunne stilles ressurser til rådighet for dette etter nærmere avtale. Forskningsaktiviteten forutsettes knyttet opp mot en av de eksisterende forskningsgruppene ved ISM.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en engasjert leder som har fokus på og interesse for godt lederskap.

Den som tilsettes må

 • ha bred akademisk kompetanse på minimum førstestillingsnivå innenfor et samfunnsmedisinsk område
 • ha klare faglige og strategiske ambisjoner om å videreutvikle instituttet, og evne og vilje til å arbeide aktivt for å innfri disse
 • ha lederegenskaper som viser gode evner til kommunikasjon, samarbeid og strategisk lederskap
 • beherske norsk og engelsk flytende

Det er ønskelig at søkere har

 • ha ledererfaring fra forskning og undervisning i kunnskapsorganisasjoner
 • god kjennskap til samfunnsmedisinsk forskning og utdanning nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring fra undervisning og studieplanarbeid på universitetsnivå
 • erfaring med søknader om eksterne forskningsmidler
 • kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.


Vi kan tilby
 • gode velferdsordninger
 • pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1475 instituttleder. Fra bruttolønn trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.  Etter nærmere avtale kan egen forskningsaktivtet kombineres med lederstillingen.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via Jobbnorge og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev.
 • Vitnemål og karakterutskrifter.
 • Attester.
 • To-tre referanser med kontaktinformasjon.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson. UiT Norges arktiske universitet mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Les mer i Arbeidsgiverportalen

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du interesse for optimalisering av anbuds- og tilbudsarbeid, og er opptatt av høy kvalitet i anbuds- og tilbudsprosesser? Vi ser
09.07.2021 Ullensaker
Multiconsult har for øyeblikket mange spennende prosess- og maskin oppgaver i vår portefølje med blant annet Ny Vannforsyning Oslo. Vi
22.07.2021 Oslo
Søkes til Finnsnes Søknadsfrist 31.07.2021
22.07.2021 Senja
Er det én plass du bør jobbe som vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll Vann! Ingeniørene våre jobber i
22.07.2021 Trondheim
Er det én plass du bør jobbe som faglig motivert vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll vann! Her kan
22.07.2021 Trondheim
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen elektro i en stilling hvor du blir en del
22.07.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen ingeniørgeologisk og/eller geoteknisk prosjektering, ledelse og kundebehandling
22.07.2021 Bergen
Vis alle 27.231 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved (UiT), Helsefak, er det ledig stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM). Stillingen er ledig fra 01.01.22 og er på åremål for inntil fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysning. Arbeidsstedet er Tromsø

har totalt om lag 200 ansatte. Forskningen ved instituttet er organisert i syv forskningsgrupper; allmennmedisin, arktisk helseforskning, helsetjenesteforskning, Medical Humanities, arbeidshelse og to innen epidemiologi. Instituttet er også ansvarlig for gjennomføring av befolkningsundersøkelser og forskningsinfrastruktur knyttet til disse. Infrastrukturen er organisert i tre kjernefasiliteter for henholdsvis driften av Tromsøundersøkelsen, Biobank og EUTRO. Størstedelen av undervisningen gis i profesjonsstudiet i medisin, i masterprogrammet i folkehelsevitenskap og i bachelor- og masterprogrammet i ernæring. Instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og ph.d.-nivå. Undervisningen ved instituttet er organisert i fem fagenheter, som hver er ledet av en fagenhetsleder. Instituttet har fire eksternfinansierte forskningssentre; Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktmedisin (NSDM) og Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE). Instituttet leder den nasjonale forskerskolen i populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen, som ledes fra Universitetet i Oslo. 


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av dekan Thrina Loennechen

eller fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik


Arbeidsoppgaver

Instituttleder har det overordnede ansvar for instituttets samlede virksomhet (enhetlig ledelse), innenfor de rammer som til enhver tid er satt av universitetsstyret og fakultetsstyret. Dette innebærer fag-, personal- og økonomiansvar.

Sentrale oppgaver er

 • ansvar for ressursbruk og formidlingsaktivitet
 • ansvar for instituttets undervisnings- og forskningsmessige resultater
 • å representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid

Instituttet er organisert med et instituttråd som instituttleder rådfører seg med i saker av overordnet og prinsipiell karakter.  Instituttrådet er sammensatt av representanter for ulike ansattegrupper ved instituttet og et eksternt medlem.

Instituttleder rapporterer til dekan. Instituttlederne utgjør sammen med dekan, prodekanene og fakultetsdirektør lederteamet ved Helsefak. Instituttleder ISM deltar i Felles forskningsutvalg for fakultetet og UNN.

Instituttleder gis mulighet til å kombinere lederstillingen med egen forskningsaktivitet. Det vil kunne stilles ressurser til rådighet for dette etter nærmere avtale. Forskningsaktiviteten forutsettes knyttet opp mot en av de eksisterende forskningsgruppene ved ISM.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en engasjert leder som har fokus på og interesse for godt lederskap.

Den som tilsettes må

 • ha bred akademisk kompetanse på minimum førstestillingsnivå innenfor et samfunnsmedisinsk område
 • ha klare faglige og strategiske ambisjoner om å videreutvikle instituttet, og evne og vilje til å arbeide aktivt for å innfri disse
 • ha lederegenskaper som viser gode evner til kommunikasjon, samarbeid og strategisk lederskap
 • beherske norsk og engelsk flytende

Det er ønskelig at søkere har

 • ha ledererfaring fra forskning og undervisning i kunnskapsorganisasjoner
 • god kjennskap til samfunnsmedisinsk forskning og utdanning nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring fra undervisning og studieplanarbeid på universitetsnivå
 • erfaring med søknader om eksterne forskningsmidler
 • kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.


Vi kan tilby
 • gode velferdsordninger
 • pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1475 instituttleder. Fra bruttolønn trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.  Etter nærmere avtale kan egen forskningsaktivtet kombineres med lederstillingen.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via Jobbnorge og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev.
 • Vitnemål og karakterutskrifter.
 • Attester.
 • To-tre referanser med kontaktinformasjon.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson. UiT Norges arktiske universitet mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Les mer i Arbeidsgiverportalen

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUL 25
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUL 28
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUL 29
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 31
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 01
  2021
  21 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om UiT Norges arktiske universitet