<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetslektor ved forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen


Om stillingen

Ved institutt for matematiske fag (IMF) er det ledig fast stilling som universitetslektor ved forkurs for ingeniørutdanning og sivilingeniørutdanning med oppstart 01.01.2022.  

Stillingen omfatter undervisning og fagutvikling i fysikk og matematikk ved forkurset. Den som ansettes vil tilhøre faggruppen forkurs ved instituttet. Studentgruppen er kandidater fra yrkesfaglig eller studieforberedende retning fra videregående utdanning som mangler nødvendige realfagskrav for opptak til ingeniørstudier.  

Arbeidssted vil være Trondheim.  

Stillingen rapporterer til instituttleder. 

Arbeidsoppgaver
 • Undervisning i fysikk og matematikk  

 • Fagutvikling ved forkurset  


Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet matematiske fag (matematikk, statistikk eller matematikkdidaktikk) eller i fysikk i henhold til krav gjengitt i §1-6 i f

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå på lik linje med krav for stilling som førsteamanuensis, Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Søkeren må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk.  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med undervisning av realfag på videregående skoles nivå.

 Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner  

 • Motivasjon for undervisning og pedagogikk  

 • Evne og lyst til samarbeid med kolleger  

 • Motivasjon for å prøve ut nye undervisningsmetoder  

 • Løsningsorientert og tilpasningsdyktig 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i

Lønn og vilkår

I stillingen som universitetslektor kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr 520 00 - 680 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med nestleder Ketil Arnesen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.  

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 2021/29538.

Søknadsfrist: 28.06.2021 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Alle hos oss er gode, men målet vårt er at alle skal bli bedre. Det er bra for Statnett, det
10.06.2021 Oslo
Skanska har de siste årene hatt et stort fokus på å gjennomføre prosjekter ved bruk av moderne verktøy og prosesser
29.07.2021 Oslo
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
29.07.2021 Oslo
Why Statkraft? Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That’s what we offer. 125 years of
29.07.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is
29.07.2021 Flere steder
Vis alle 23.651 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen


Om stillingen

Ved institutt for matematiske fag (IMF) er det ledig fast stilling som universitetslektor ved forkurs for ingeniørutdanning og sivilingeniørutdanning med oppstart 01.01.2022.  

Stillingen omfatter undervisning og fagutvikling i fysikk og matematikk ved forkurset. Den som ansettes vil tilhøre faggruppen forkurs ved instituttet. Studentgruppen er kandidater fra yrkesfaglig eller studieforberedende retning fra videregående utdanning som mangler nødvendige realfagskrav for opptak til ingeniørstudier.  

Arbeidssted vil være Trondheim.  

Stillingen rapporterer til instituttleder. 

Arbeidsoppgaver
 • Undervisning i fysikk og matematikk  

 • Fagutvikling ved forkurset  


Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet matematiske fag (matematikk, statistikk eller matematikkdidaktikk) eller i fysikk i henhold til krav gjengitt i §1-6 i f

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå på lik linje med krav for stilling som førsteamanuensis, Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Søkeren må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk.  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med undervisning av realfag på videregående skoles nivå.

 Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner  

 • Motivasjon for undervisning og pedagogikk  

 • Evne og lyst til samarbeid med kolleger  

 • Motivasjon for å prøve ut nye undervisningsmetoder  

 • Løsningsorientert og tilpasningsdyktig 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i

Lønn og vilkår

I stillingen som universitetslektor kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr 520 00 - 680 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med nestleder Ketil Arnesen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.  

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 2021/29538.

Søknadsfrist: 28.06.2021 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 01
  2021
  16 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 02
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 05
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 06
  2021
  10 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 07
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 08
  2021
  13 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet