<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetslektor i psykologi NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen


Om stillingen

Ved Institutt for sosialt arbeid er det ledig fast 100 % stilling som universitetslektor i psykologi.Hovedvekten av arbeidet i stillingen vil omfatte undervisning og veiledning av studenter på bachelorprogrammene i barnevern og sosialt arbeid. Dagens studietilbud inkluderer emner som eksempelvis Psykologi i et livsløpsperspektiv (fellesemne for 200 studenter) og Psykisk helse (til tre ulike studieprogrammer). 

Den som ansettes skal bidra til å styrke instituttet innen fagområdet psykologi, og bidra til å utvikle studietilbudet.

Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for undervisning hovedsakelig på bachelornivå, men også master- og doktorgradsnivå
 • Veiledning av bachelor- og mastergradsstudenter innen ditt fagområde 
 • Oppfølging og veiledning av studenter, særskilt knyttet til praksis og ferdighetsundervisning
 • Ivareta det faglige ansvaret sammen med enhetens øvrige vitenskapelig ansatte. 
 • Fagadministrative oppgaver og eksamens- og sensurarbeid 
 • Delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. 
 • Bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet
 • Forsknings- og utviklingsarbeid i inntil 20% av stillingen

Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet psykologi i henhold til krav gjengitt i §1-6 i . 
Du må være utdannet til psykolog (Cand. Psychol. eller tilsvarende).Du må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig, og søknaden skal foreligge på norsk. Ansettelse forutsetter fremlagt vandelsattest fra politiet uten merknader.Det vektlegges relevant grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå på lik linje med krav for stilling som førsteamanuensis, § 1-4 (3) i . Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs. 


Ønskede kvalifikasjoner
 • Praktisk/klinisk erfaring med barn, unge og familier innenfor barnevern og/eller erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, familievern og andre fagområder i møte med barn og unge. 
 • Interesse for og erfaring med veiledning og undervisning.
 • Erfaring innen forskning og akademia betraktes positivt. 
 • IT-kompetanse og erfaring med digitale verktøy 

 Personlige egenskaper
 • Motivert til å bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Selvstendig 
 • Løsningsorientert 
 • Samarbeidsvillig 
 • Initiativrik 
Vi tilbyr
 • Et spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • gunstige vilkår i

Lønn og vilkår

I stillingen som universitetslektor i psykologi kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr 468 300,- til kr. 650 300,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.  
Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette. Søknaden skal være på norsk og må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål 
 • Eventuell publikasjonsliste 
 • Navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser 
 • Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner («»). Ved spørsmål rundt utforming av redegjørelsen kan du kontakte stillingens kontaktperson ved HR-seksjonen. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske erfaringer og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.   
Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.  Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post  Logg inn for å se kontaktinformasjon. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med seniorkonsulent HR , tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon.  

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: SU-591.  Søknadsfrist: 05.08.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker tilkallingsvikarer til vår avdeling for psykisk omsorg i Tromsø - er DU vår nye kollega? Er du ute
19.03.2021 Tromsø
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller
27.09.2021 Flere steder
Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Vis alle 25.073 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen


Om stillingen

Ved Institutt for sosialt arbeid er det ledig fast 100 % stilling som universitetslektor i psykologi.Hovedvekten av arbeidet i stillingen vil omfatte undervisning og veiledning av studenter på bachelorprogrammene i barnevern og sosialt arbeid. Dagens studietilbud inkluderer emner som eksempelvis Psykologi i et livsløpsperspektiv (fellesemne for 200 studenter) og Psykisk helse (til tre ulike studieprogrammer). 

Den som ansettes skal bidra til å styrke instituttet innen fagområdet psykologi, og bidra til å utvikle studietilbudet.

Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for undervisning hovedsakelig på bachelornivå, men også master- og doktorgradsnivå
 • Veiledning av bachelor- og mastergradsstudenter innen ditt fagområde 
 • Oppfølging og veiledning av studenter, særskilt knyttet til praksis og ferdighetsundervisning
 • Ivareta det faglige ansvaret sammen med enhetens øvrige vitenskapelig ansatte. 
 • Fagadministrative oppgaver og eksamens- og sensurarbeid 
 • Delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. 
 • Bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet
 • Forsknings- og utviklingsarbeid i inntil 20% av stillingen

Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet psykologi i henhold til krav gjengitt i §1-6 i . 
Du må være utdannet til psykolog (Cand. Psychol. eller tilsvarende).Du må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig, og søknaden skal foreligge på norsk. Ansettelse forutsetter fremlagt vandelsattest fra politiet uten merknader.Det vektlegges relevant grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå på lik linje med krav for stilling som førsteamanuensis, § 1-4 (3) i . Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs. 


Ønskede kvalifikasjoner
 • Praktisk/klinisk erfaring med barn, unge og familier innenfor barnevern og/eller erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, familievern og andre fagområder i møte med barn og unge. 
 • Interesse for og erfaring med veiledning og undervisning.
 • Erfaring innen forskning og akademia betraktes positivt. 
 • IT-kompetanse og erfaring med digitale verktøy 

 Personlige egenskaper
 • Motivert til å bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Selvstendig 
 • Løsningsorientert 
 • Samarbeidsvillig 
 • Initiativrik 
Vi tilbyr
 • Et spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • gunstige vilkår i

Lønn og vilkår

I stillingen som universitetslektor i psykologi kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr 468 300,- til kr. 650 300,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.  
Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette. Søknaden skal være på norsk og må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål 
 • Eventuell publikasjonsliste 
 • Navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser 
 • Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner («»). Ved spørsmål rundt utforming av redegjørelsen kan du kontakte stillingens kontaktperson ved HR-seksjonen. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske erfaringer og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.   
Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.  Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post  Logg inn for å se kontaktinformasjon. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med seniorkonsulent HR , tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon.  

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: SU-591.  Søknadsfrist: 05.08.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 28
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 29
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 30
  2021
  33 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 02
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 03
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 04
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 05
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet