<  
>  
Stillingsannonse

Avdelingsleder Bru og Anlegg Rambøll

Søknadsfrist : 15.08.2021

Vi inviterer deg til å ta i bruk dine lederegenskaper i en stilling hvor du bidrar til å videreutvikle et av Norges mest kompetente fagmiljø innen brudesign og bruprosjektering. For denne rollen trenger du bakgrunn fra ledelse av kompetansemiljø og prosjekterfaring innen samferdselskonstruksjoner. Fremfor alt ønsker du å lede et meget kompetent brumiljø som skaper innovative løsninger innen bruprosjektering og bruvedlikehold. Er du vår nye Avdelingsleder? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

 

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

 

Bli en del av vår Bruavdeling

Som vår nye Avdelingsleder vil du lede avdelingen Bru og Anlegg i Drammen med 30 medarbeidere. Avdelingen leverer tjenester innen bruprosjektering og bruvedlikehold i prosjekter for entreprenører, offentlige og private byggherrer. Bruavdelingen har fagansvaret for bruvirksomheten til Rambøll i Norge og er videre en del av Rambølls internasjonale brudivisjon Major Crossings med 180 medarbeidere.  Vi er i vekst og er for tiden i en meget spennende utvikling innen digital planlegging og automatisert design med en rekke pågående innovasjonsprosjekter. Faglig utvikling og sosialt samhold er viktig for oss slik at vi lærer av hverandre, stadig blir bedre, og har det gøy på jobb.

 

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Ledelse og utvikling av avdelingens medarbeidere med resultat- og personalansvar

 • Samarbeide med alle divisjoner i markedsområde Transport for å videreutvikle Rambølls posisjon i det norske samferdselsmarkedet

 • Samarbeide med øvrige bru avdelinger i den globale divisjonen Major Crossings

 • Kunde- og salgsansvar for norske prosjekter

 • Inngå i ledergruppen for Major Crossings sammen med kolleger fra Danmark, England og India

 • Inngå i ledergruppen for divisjon Bru, Konstruksjon og Infrastruktur i Norge

 • Videreutvikling av avdelingens kompetanse og tjenester i tråd med markedets fremtidige behov

 • Innovasjon og utvikling innenfor brudesign og bruprosjektering

 

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Mastergrad innen konstruksjonsfag

 • Markeds- og forretningsorientert leder med relasjonsbyggende egenskaper

 • Erfaring fra ledelse av medarbeidere med høy kompetanse

 • Bred prosjektkompetanse, herunder fra totalentrepriser

 • Erfaring fra arbeid med innovasjon og kontinuerlig forbedring

 • Erfaring fra samarbeide på ledernivå med andre land utenfor Skandinavia

 • Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

 

I denne rollen vil det være en fordel om du også er faglig engasjert, kvalitetsbevisst, fremtidsrettet og selvstendig. Vi setter også pris på en ryddig arbeidsform, integritet og nysgjerrighet.

 

Velkommen til vår samferdselsdivisjon 

Rambølls 3200 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

 

Major Crossings

Major Crossings er en global organisasjon innenfor Rambølls samferdselsdivisjon som har ca. 180 medarbeidere i Norge, Danmark, England og India. Divisjonen jobber med store bru- og tunnelprosjekter i hele verden på tvers av landegrenser. I Norden deltar divisjonen for tiden i prosjekter som E6 Ranheim-Værnes i Norge og Storstrømsbroen i Danmark.

 

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

 

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 15.08.2021.

 

Har du spørsmål?
Kontakt gjerne Divisjonsleder Bjørn Inge Rundtom +47 911 26 594 eller Direktør Major Crossings Lars Tørrild Thorbek +45 51 61 67 13.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Rambøll

Vi er en av de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge, og det er ikke uten grunn!

I Rambøll er du med å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Tjenestene vi leverer skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Som rådgiver i Rambøll blir du en del av et sterkt fagmiljø, samtidig som du jobber tett med kolleger i andre fag. Vi har stor tro på at samarbeid på tvers er med å skape kreative og langsiktige løsninger, i tillegg til at det bidrar til å utvikle kompetansen din. Vi er opptatt av at du som begynner hos oss skal få muligheter til å utvikle deg og lære gjennom hele karriereløpet. Derfor får du tidlig ansvar og tillitt - også som nyutdannet.

Du er vår viktigste ressurs
Rambøll er en kunnskapsbedrift, og medarbeiderne er vår største og viktigste ressurs. Løsningene våre er helt avhengig av kreativiteten, innsikten og integriteten til de som jobber her. Vi ser at team satt sammen av mennesker med ulik faglig og personlig bakgrunn er et godt utgangspunkt for å skape inspirerende løsninger. Derfor ønsker vi individuelle forskjeller velkommen.

I Rambøll har vi vært opptatt av etisk forretningsdrift og bærekraftige løsninger lenge før dette ble vanlig. Du kan lese mer om vår historie og arv her.

Les mer om Rambøll

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk dine lederegenskaper i en stilling hvor du bidrar til å videreutvikle et av Norges mest kompetente fagmiljø innen brudesign og bruprosjektering. For denne rollen trenger du bakgrunn fra ledelse av kompetansemiljø og prosjekterfaring innen samferdselskonstruksjoner. Fremfor alt ønsker du å lede et meget kompetent brumiljø som skaper innovative løsninger innen bruprosjektering og bruvedlikehold. Er du vår nye Avdelingsleder? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

 

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

 

Bli en del av vår Bruavdeling

Som vår nye Avdelingsleder vil du lede avdelingen Bru og Anlegg i Drammen med 30 medarbeidere. Avdelingen leverer tjenester innen bruprosjektering og bruvedlikehold i prosjekter for entreprenører, offentlige og private byggherrer. Bruavdelingen har fagansvaret for bruvirksomheten til Rambøll i Norge og er videre en del av Rambølls internasjonale brudivisjon Major Crossings med 180 medarbeidere.  Vi er i vekst og er for tiden i en meget spennende utvikling innen digital planlegging og automatisert design med en rekke pågående innovasjonsprosjekter. Faglig utvikling og sosialt samhold er viktig for oss slik at vi lærer av hverandre, stadig blir bedre, og har det gøy på jobb.

 

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Ledelse og utvikling av avdelingens medarbeidere med resultat- og personalansvar

 • Samarbeide med alle divisjoner i markedsområde Transport for å videreutvikle Rambølls posisjon i det norske samferdselsmarkedet

 • Samarbeide med øvrige bru avdelinger i den globale divisjonen Major Crossings

 • Kunde- og salgsansvar for norske prosjekter

 • Inngå i ledergruppen for Major Crossings sammen med kolleger fra Danmark, England og India

 • Inngå i ledergruppen for divisjon Bru, Konstruksjon og Infrastruktur i Norge

 • Videreutvikling av avdelingens kompetanse og tjenester i tråd med markedets fremtidige behov

 • Innovasjon og utvikling innenfor brudesign og bruprosjektering

 

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Mastergrad innen konstruksjonsfag

 • Markeds- og forretningsorientert leder med relasjonsbyggende egenskaper

 • Erfaring fra ledelse av medarbeidere med høy kompetanse

 • Bred prosjektkompetanse, herunder fra totalentrepriser

 • Erfaring fra arbeid med innovasjon og kontinuerlig forbedring

 • Erfaring fra samarbeide på ledernivå med andre land utenfor Skandinavia

 • Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

 

I denne rollen vil det være en fordel om du også er faglig engasjert, kvalitetsbevisst, fremtidsrettet og selvstendig. Vi setter også pris på en ryddig arbeidsform, integritet og nysgjerrighet.

 

Velkommen til vår samferdselsdivisjon 

Rambølls 3200 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

 

Major Crossings

Major Crossings er en global organisasjon innenfor Rambølls samferdselsdivisjon som har ca. 180 medarbeidere i Norge, Danmark, England og India. Divisjonen jobber med store bru- og tunnelprosjekter i hele verden på tvers av landegrenser. I Norden deltar divisjonen for tiden i prosjekter som E6 Ranheim-Værnes i Norge og Storstrømsbroen i Danmark.

 

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

 

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 15.08.2021.

 

Har du spørsmål?
Kontakt gjerne Divisjonsleder Bjørn Inge Rundtom +47 911 26 594 eller Direktør Major Crossings Lars Tørrild Thorbek +45 51 61 67 13.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 15.08.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
58 ledige stillinger
Internship / Praktikanter

Fakta om Rambøll