<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Veimestere driftskontrakter Øst Vestfold og Telemark fylkeskommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Har du lyst til å være med på å forme fremtidens måte å drifte og vedlikeholde veiene på? Vi utvider et nytt spennende fagmiljø og søker to Veimestere til driftskontrakter vei Øst.

Stillingene er plassert i seksjonen for drift og vedlikehold som er en av fem seksjoner i sektor for samferdsel, miljø og mobilitet. Seksjonen drift og vedlikehold skal sikre en forutsigbar og trygg fremkommelighet på fylkesveinettet, under alle årstider og alle forhold, gjennom driftskontrakter på veg, elektro/veglys og bruvedlikehold. Seksjonen har også ansvaret for asfalt, vegoppmerking og geodata som skal sørge for en moderne og planmessig forvaltning av de ulike vegobjektene. Seksjonen vil ha nærmere 65 ansatte som skal bidra i samarbeid på tvers av alle fagområder i sektoren og med øvrige sektorer i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Stillingene går inn i Team driftskontrakter Øst med kontorsted Tønsberg. Veidrift er et fagområde i sterk utvikling. I de neste årene vil digitalisering og nye arbeidsmetoder i stor grad prege arbeidshverdagen. Har du lyst til å være med på å forme fremtidens måte å drifte og vedlikeholde veiene på, så gir disse stillingene gode muligheter for det.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Veimesterne vil arbeide i team med byggeleder for å få kunnskap om vegnettets tilstand, planlegge, bestille, og gjennomføre og kontrollere entreprenørenes arbeid på fylkets vegnett. Du skal registrere behov for drift og vedlikeholdstiltak og vurdere hva som skal utbedres. I samarbeid med byggeleder planlegger dere for hvordan arbeidet skal utføres. Dere følge opp at dette blir utført som planlagt. Veimesterne skal bidra i utviklingsarbeid innen kontraksutforming, finne miljøvennlige løsninger og effektiv utnyttelse av ny teknologi. Nye driftskontrakter har en større grad av byggherrestyring. Byggherreorganisasjonen spiller derfor en viktig rolle der kontroll og styring vil være viktige elementer i arbeidsoppgavene.

I tillegg skal du som veimester:

 • utføre enkle driftsoppgaver på vegnettet.
 • delta i utarbeidelse av inspeksjonsplaner, gjennomføre planlagte inspeksjoner og stikkprøvekontroller på vegnettet.
 • rapportere operasjonelt til byggeleder, og delta i oppfølgingen av inngått driftskontrakt.
 • registrering og behandling av veidata.
 • følge opp og understøtte HMS-arbeidet innenfor kontraktsområdet.
 • delta i sommer- og vinterberedskapsvakt på seksjonen.
 • gjennomføre andre oppgaver som er nødvendig å løse i teamet og seksjonen.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning, som for eksempel teknisk fagskole eller tilsvarende innen bygg og anleggsfag.
 • særlig relevant erfaring og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning
 • førerkort klasse B
 • erfaring fra anleggsvirksomhet, drift- og vedlikehold av eller annen relevant virksomhet.
 • ønskelig med erfaring fra kontraktsarbeid
 • ønskelig med erfaring fra arbeid med systematisk- fortrinnsvis digital datafangst innen bygg- og anleggsfaget

Personlige egenskaper

 • god evne til å samarbeide og kommunisere
 • strukturert i sin arbeidsmetodikk
 • god datakompetanse
 • effektiv og kvalitetsbevisst
 • positiv lagspiller i form av å ønske å spille hverandre gode
 • engasjert og motivert
 • gode kommunikasjonsegenskaper muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • spennende og varierte oppgaver
 • lønn etter avtale
 • pensjonsordning i KLP
 • fleksibel arbeidstid

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato. Din formelle stillingstittel blir 6559 konsulent.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.
Adresse: Tønsberg

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du lede og videreutvikle vår avdeling for byggautomasjon i Trondheim? GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Som
05.08.2021 Trondheim
Avdeling Transformatorstasjoner og Regionalnett i seksjon Drift og Vedlikehold har ansvaret for selskapets 72 transformatorstasjoner. I avdelingen er det nå
15.12.2020 Kristiansand
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Intility er i sterk vekst, og vi søker nå nye kollegaer til Network Services. Vi er på jakt etter deg som
09.06.2021 Oslo
Seksjon for Materialteknologi søker betongteknologer med fordypning i betongrehabilitering Seksjon for materialteknologi arbeider med rådgivning for å sikre gode materialvalg
05.08.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen brannrådgivning. Vi ser i
05.08.2021 Kristiansand
Multiconsult er et ledende miljø innen prosjektering og rådgivning i Norge. For å stadfeste vår posisjon som ledende på digitalisering
05.08.2021 Oslo
Rambøll inviterer deg til å ta i bruk ditt engasjement, og din faglige innsikt, i en stilling hvor du kan
05.08.2021 Drammen
Vis alle 26.759 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å være med på å forme fremtidens måte å drifte og vedlikeholde veiene på? Vi utvider et nytt spennende fagmiljø og søker to Veimestere til driftskontrakter vei Øst.

Stillingene er plassert i seksjonen for drift og vedlikehold som er en av fem seksjoner i sektor for samferdsel, miljø og mobilitet. Seksjonen drift og vedlikehold skal sikre en forutsigbar og trygg fremkommelighet på fylkesveinettet, under alle årstider og alle forhold, gjennom driftskontrakter på veg, elektro/veglys og bruvedlikehold. Seksjonen har også ansvaret for asfalt, vegoppmerking og geodata som skal sørge for en moderne og planmessig forvaltning av de ulike vegobjektene. Seksjonen vil ha nærmere 65 ansatte som skal bidra i samarbeid på tvers av alle fagområder i sektoren og med øvrige sektorer i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Stillingene går inn i Team driftskontrakter Øst med kontorsted Tønsberg. Veidrift er et fagområde i sterk utvikling. I de neste årene vil digitalisering og nye arbeidsmetoder i stor grad prege arbeidshverdagen. Har du lyst til å være med på å forme fremtidens måte å drifte og vedlikeholde veiene på, så gir disse stillingene gode muligheter for det.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Veimesterne vil arbeide i team med byggeleder for å få kunnskap om vegnettets tilstand, planlegge, bestille, og gjennomføre og kontrollere entreprenørenes arbeid på fylkets vegnett. Du skal registrere behov for drift og vedlikeholdstiltak og vurdere hva som skal utbedres. I samarbeid med byggeleder planlegger dere for hvordan arbeidet skal utføres. Dere følge opp at dette blir utført som planlagt. Veimesterne skal bidra i utviklingsarbeid innen kontraksutforming, finne miljøvennlige løsninger og effektiv utnyttelse av ny teknologi. Nye driftskontrakter har en større grad av byggherrestyring. Byggherreorganisasjonen spiller derfor en viktig rolle der kontroll og styring vil være viktige elementer i arbeidsoppgavene.

I tillegg skal du som veimester:

 • utføre enkle driftsoppgaver på vegnettet.
 • delta i utarbeidelse av inspeksjonsplaner, gjennomføre planlagte inspeksjoner og stikkprøvekontroller på vegnettet.
 • rapportere operasjonelt til byggeleder, og delta i oppfølgingen av inngått driftskontrakt.
 • registrering og behandling av veidata.
 • følge opp og understøtte HMS-arbeidet innenfor kontraktsområdet.
 • delta i sommer- og vinterberedskapsvakt på seksjonen.
 • gjennomføre andre oppgaver som er nødvendig å løse i teamet og seksjonen.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning, som for eksempel teknisk fagskole eller tilsvarende innen bygg og anleggsfag.
 • særlig relevant erfaring og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning
 • førerkort klasse B
 • erfaring fra anleggsvirksomhet, drift- og vedlikehold av eller annen relevant virksomhet.
 • ønskelig med erfaring fra kontraktsarbeid
 • ønskelig med erfaring fra arbeid med systematisk- fortrinnsvis digital datafangst innen bygg- og anleggsfaget

Personlige egenskaper

 • god evne til å samarbeide og kommunisere
 • strukturert i sin arbeidsmetodikk
 • god datakompetanse
 • effektiv og kvalitetsbevisst
 • positiv lagspiller i form av å ønske å spille hverandre gode
 • engasjert og motivert
 • gode kommunikasjonsegenskaper muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • spennende og varierte oppgaver
 • lønn etter avtale
 • pensjonsordning i KLP
 • fleksibel arbeidstid

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato. Din formelle stillingstittel blir 6559 konsulent.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.
Adresse: Tønsberg

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 05
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 06
  2021
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 08
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 10
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
9 ledige stillinger

Fakta om Vestfold og Telemark fylkeskommune