<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Byggeleder - Driftskontraktene på veiene i Vest Vestfold og Telemark fylkeskommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Har du lyst til å være med på å forme fremtidens måte å drifte og vedlikeholde veiene på? Vi utvider et nytt spennende fagmiljø og søker en Byggeleder for driftskontraker på våre veier vest i fylket.

Stillingen er plassert i seksjonen for drift og vedlikehold som er en av fem seksjoner i sektor for samferdsel, miljø og mobilitet.

Seksjonen drift og vedlikehold skal sikre en forutsigbar og trygg fremkommelighet på fylkesveinettet, under alle årstider og alle forhold, gjennom driftskontrakter på veg, elektro/veglys og bruvedlikehold. Seksjonen har også ansvaret for asfalt, vegoppmerking og geodata som skal sørge for en moderne og attraktiv forvaltning av veg- og veiobjektdata. Seksjonen vil ha nærmere 65 ansatte som også skal bidra i samarbeid på tvers av alle fagområder i sektoren og med øvrige sektorer i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Stillingen går inn i Team driftskontrakter vest med kontorsted fortrinnsvis i Seljord. Fylkeskommunen utreder Seljord som et fylkeskommunalt kontorsted. For øvrig har Fylkeskommunen også kontorsted på Åmot og på Notodde i vestre del av fylkeskommunen. I tillegg til fylkeshuset i Skien. Veidrift er et fagområde under utvikling. Har du lyst til å være med på å forme fremtidens måte å drifte veiene på, så gir denne stillingen gode muligheter for det.

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder. Som byggeleder hos oss skal du

Du skal være byggeleder for driftskontrakt vei Rjukan og driftskontrakt for grøntområder Rjukan. Herunder kontraktledelse og administrativ planlegging og oppfølging av drift og vedlikehold på fylkesvegene. Her har du ansvar for oppfølging av entreprenør, HMS, kvalitet og fremdrift. Du vil også ha ansvar for budsjett/økonomi samt et delegert HMS-ansvar. Med mål om å etablere kunnskap og status på fylkesvegnettet for oppfølging og kontraktsgjennomføring så skal du lede og legge til rette for et tett samarbeid med veimester og andre ressurstilganger til Teamet.

Andre oppgaver du vil ha er å:

 • bidra i ulike anskaffelsesprosesser herunder prosjektering og kontrahering av entreprenør på nye drifts- og vedlikeholdskontrakter.
 • delta og bidra i utviklingsprosjekter, tverrsektorielt arbeid innenfor team, seksjon osv.
 • ha kontakt med eksterne aktører for gjennomføring av arbeider som foregår på og langs vei.
 • delta i sommer- og vinterberedskap på seksjonen.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres noe ved behov.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum 3-år, for eksempel innen bygg og anleggsfag.
 • særlig relevant erfaring, etterutdanning, og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • god muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne.
 • førerkort klasse B

Vi ønsker du har erfaring innenfor en eller flere av disse områdene

 • allsidig og relevant erfaring/utdanning fra bygg og anleggsbransjen
 • byggeledelse/kontraktledelse innenfor bygg- og anleggsfaget
 • prosjektøkonomisk forståelse og erfaring
 • god generell IKT-kompetanse.
 • drift og vedlikehold av veier eller veiprosjekter
 • prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • god evne til å samarbeide og kommunisere
 • strukturert i din arbeidsmetodikk
 • effektiv og kvalitetsbevisst
 • positiv lagspiller i form av å ønske å spille andre gode
 • engasjert og motivert

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • spennende og varierte oppgaver
 • lønn etter avtale
 • pensjonsordning i KLP
 • fleksibel arbeidstid

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato. Du blir ansatt i stillingskode 8530 rådgiver.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.
Adresse: Seljord

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du lede og videreutvikle vår avdeling for byggautomasjon i Trondheim? GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Som
05.08.2021 Trondheim
Avdeling Transformatorstasjoner og Regionalnett i seksjon Drift og Vedlikehold har ansvaret for selskapets 72 transformatorstasjoner. I avdelingen er det nå
15.12.2020 Kristiansand
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Intility er i sterk vekst, og vi søker nå nye kollegaer til Network Services. Vi er på jakt etter deg som
09.06.2021 Oslo
Seksjon for Materialteknologi søker betongteknologer med fordypning i betongrehabilitering Seksjon for materialteknologi arbeider med rådgivning for å sikre gode materialvalg
05.08.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen brannrådgivning. Vi ser i
05.08.2021 Kristiansand
Multiconsult er et ledende miljø innen prosjektering og rådgivning i Norge. For å stadfeste vår posisjon som ledende på digitalisering
05.08.2021 Oslo
Rambøll inviterer deg til å ta i bruk ditt engasjement, og din faglige innsikt, i en stilling hvor du kan
05.08.2021 Drammen
Vis alle 26.759 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å være med på å forme fremtidens måte å drifte og vedlikeholde veiene på? Vi utvider et nytt spennende fagmiljø og søker en Byggeleder for driftskontraker på våre veier vest i fylket.

Stillingen er plassert i seksjonen for drift og vedlikehold som er en av fem seksjoner i sektor for samferdsel, miljø og mobilitet.

Seksjonen drift og vedlikehold skal sikre en forutsigbar og trygg fremkommelighet på fylkesveinettet, under alle årstider og alle forhold, gjennom driftskontrakter på veg, elektro/veglys og bruvedlikehold. Seksjonen har også ansvaret for asfalt, vegoppmerking og geodata som skal sørge for en moderne og attraktiv forvaltning av veg- og veiobjektdata. Seksjonen vil ha nærmere 65 ansatte som også skal bidra i samarbeid på tvers av alle fagområder i sektoren og med øvrige sektorer i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Stillingen går inn i Team driftskontrakter vest med kontorsted fortrinnsvis i Seljord. Fylkeskommunen utreder Seljord som et fylkeskommunalt kontorsted. For øvrig har Fylkeskommunen også kontorsted på Åmot og på Notodde i vestre del av fylkeskommunen. I tillegg til fylkeshuset i Skien. Veidrift er et fagområde under utvikling. Har du lyst til å være med på å forme fremtidens måte å drifte veiene på, så gir denne stillingen gode muligheter for det.

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder. Som byggeleder hos oss skal du

Du skal være byggeleder for driftskontrakt vei Rjukan og driftskontrakt for grøntområder Rjukan. Herunder kontraktledelse og administrativ planlegging og oppfølging av drift og vedlikehold på fylkesvegene. Her har du ansvar for oppfølging av entreprenør, HMS, kvalitet og fremdrift. Du vil også ha ansvar for budsjett/økonomi samt et delegert HMS-ansvar. Med mål om å etablere kunnskap og status på fylkesvegnettet for oppfølging og kontraktsgjennomføring så skal du lede og legge til rette for et tett samarbeid med veimester og andre ressurstilganger til Teamet.

Andre oppgaver du vil ha er å:

 • bidra i ulike anskaffelsesprosesser herunder prosjektering og kontrahering av entreprenør på nye drifts- og vedlikeholdskontrakter.
 • delta og bidra i utviklingsprosjekter, tverrsektorielt arbeid innenfor team, seksjon osv.
 • ha kontakt med eksterne aktører for gjennomføring av arbeider som foregår på og langs vei.
 • delta i sommer- og vinterberedskap på seksjonen.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres noe ved behov.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum 3-år, for eksempel innen bygg og anleggsfag.
 • særlig relevant erfaring, etterutdanning, og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • god muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne.
 • førerkort klasse B

Vi ønsker du har erfaring innenfor en eller flere av disse områdene

 • allsidig og relevant erfaring/utdanning fra bygg og anleggsbransjen
 • byggeledelse/kontraktledelse innenfor bygg- og anleggsfaget
 • prosjektøkonomisk forståelse og erfaring
 • god generell IKT-kompetanse.
 • drift og vedlikehold av veier eller veiprosjekter
 • prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • god evne til å samarbeide og kommunisere
 • strukturert i din arbeidsmetodikk
 • effektiv og kvalitetsbevisst
 • positiv lagspiller i form av å ønske å spille andre gode
 • engasjert og motivert

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • spennende og varierte oppgaver
 • lønn etter avtale
 • pensjonsordning i KLP
 • fleksibel arbeidstid

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato. Du blir ansatt i stillingskode 8530 rådgiver.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.
Adresse: Seljord

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 05
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 06
  2021
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 08
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 10
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
9 ledige stillinger

Fakta om Vestfold og Telemark fylkeskommune