<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Lærer i automasjon vg2-vg3 Vestfold og Telemark fylkeskommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Lærer i automatiseringsfaget vg2-vg3

Lærer i data- og elektronikkfaget

60 % faste stilling ved Skogmo videregående skole fra 01.08.2021

Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: Deltid
Søknadsfrist: 13.06.2021

Kvalifikasjoner

 • Det kreves fagbrev som Automatiker, 4 års relevant praksis, samt 2-årig teknisk fagskole/ingeniørutdanning eller tilsvarende.
 • Høyere utdannelse innen elektro eller solid erfaring/praksis vil også bli vektlagt.
 • Det er en fordel å ha bred kompetanse innen automatiseringsfaget,god kompetanse innen prosess/måle og reguleringsteknikk, samt kunnskap om industriell kommunikasjon og automatiserte produksjonslinjer.
 • I tillegg må du ha praktisk pedagogisk utdanning (PPU), minimum 60 studiepoeng.

Søkere som er faglig kvalifisert, men mangler PPU kan ansettes midlertidig i henhold til opplæringsloven § 10-6 eller § 10-6a.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at sektortilhørighet, stilling, arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Noen av kompetansekravene for automatiseringsfaget VG2 og VG3:

 • kunne planlegge, montere, sette i drift og dokumentere programmerbare logiske styringssystemer for digital og analog signalbehandling knyttet til elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg, og bruke digitalt verktøy til programmering, konfigurering og feilsøking
 • kunne planlegge og dokumentere reguleringssløyfer for temperatur, trykk, turtall, nivå, mengde, og montere og sette i drift minst to av disse
 • kunne planlegge og dokumentere montasje og idriftsetting av reguleringsventil med tilhørende forstillingselement
 • optimalisere automatiseringssystemene ved å bruke automatiske og manuelle metoder basert på prosessbehov
 • kunne bygge sammen, framstille, tilpasse, sammenføye og funksjonsteste mekaniske deler til automatiseringssystemene, basert på materialenes egenskaper og produsentens tekniske dokumentasjon
 • kunne lese og forklare prosesskjemaer med tilhørende instrumentering
 • ha god kunnskap om digitale vektøy
 • kunne forklare, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av målesystemer for temperatur, trykk, turtall, nivå og mengde
 • kunne forklare, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av reguleringsventil, og utføre tilhørende mekanisk arbeid
 • kunne forklare, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av hydraulisk og pneumatisk utstyr med tilhørende rørsystemer
 • kunne forklare, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av maskinutrustning
 • kunne forklare EMI i automatiseringssystemer.
 • kunne funksjonsteste automatiseringssystemener og redegjøre for den prinsipielle virkemåten
 • kunne måle elektriske størrelser på automatiseringssystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • kunne redegjøre for feilsøking på automatiseringssystemer etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeid
 • bruke faglig presist språk om automatiseringssystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på automatiseringssystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • kunne forklare automatiseringssystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • kjenne til rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Vi tilbyr

 • Lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse.

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.
Adresse: Skien

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du lede og videreutvikle vår avdeling for byggautomasjon i Trondheim? GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Som
05.08.2021 Trondheim
Avdeling Transformatorstasjoner og Regionalnett i seksjon Drift og Vedlikehold har ansvaret for selskapets 72 transformatorstasjoner. I avdelingen er det nå
15.12.2020 Kristiansand
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Intility er i sterk vekst, og vi søker nå nye kollegaer til Network Services. Vi er på jakt etter deg som
09.06.2021 Oslo
Seksjon for Materialteknologi søker betongteknologer med fordypning i betongrehabilitering Seksjon for materialteknologi arbeider med rådgivning for å sikre gode materialvalg
05.08.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen brannrådgivning. Vi ser i
05.08.2021 Kristiansand
Multiconsult er et ledende miljø innen prosjektering og rådgivning i Norge. For å stadfeste vår posisjon som ledende på digitalisering
05.08.2021 Oslo
Rambøll inviterer deg til å ta i bruk ditt engasjement, og din faglige innsikt, i en stilling hvor du kan
05.08.2021 Drammen
Vis alle 26.759 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Lærer i automatiseringsfaget vg2-vg3

Lærer i data- og elektronikkfaget

60 % faste stilling ved Skogmo videregående skole fra 01.08.2021

Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: Deltid
Søknadsfrist: 13.06.2021

Kvalifikasjoner

 • Det kreves fagbrev som Automatiker, 4 års relevant praksis, samt 2-årig teknisk fagskole/ingeniørutdanning eller tilsvarende.
 • Høyere utdannelse innen elektro eller solid erfaring/praksis vil også bli vektlagt.
 • Det er en fordel å ha bred kompetanse innen automatiseringsfaget,god kompetanse innen prosess/måle og reguleringsteknikk, samt kunnskap om industriell kommunikasjon og automatiserte produksjonslinjer.
 • I tillegg må du ha praktisk pedagogisk utdanning (PPU), minimum 60 studiepoeng.

Søkere som er faglig kvalifisert, men mangler PPU kan ansettes midlertidig i henhold til opplæringsloven § 10-6 eller § 10-6a.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at sektortilhørighet, stilling, arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Noen av kompetansekravene for automatiseringsfaget VG2 og VG3:

 • kunne planlegge, montere, sette i drift og dokumentere programmerbare logiske styringssystemer for digital og analog signalbehandling knyttet til elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg, og bruke digitalt verktøy til programmering, konfigurering og feilsøking
 • kunne planlegge og dokumentere reguleringssløyfer for temperatur, trykk, turtall, nivå, mengde, og montere og sette i drift minst to av disse
 • kunne planlegge og dokumentere montasje og idriftsetting av reguleringsventil med tilhørende forstillingselement
 • optimalisere automatiseringssystemene ved å bruke automatiske og manuelle metoder basert på prosessbehov
 • kunne bygge sammen, framstille, tilpasse, sammenføye og funksjonsteste mekaniske deler til automatiseringssystemene, basert på materialenes egenskaper og produsentens tekniske dokumentasjon
 • kunne lese og forklare prosesskjemaer med tilhørende instrumentering
 • ha god kunnskap om digitale vektøy
 • kunne forklare, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av målesystemer for temperatur, trykk, turtall, nivå og mengde
 • kunne forklare, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av reguleringsventil, og utføre tilhørende mekanisk arbeid
 • kunne forklare, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av hydraulisk og pneumatisk utstyr med tilhørende rørsystemer
 • kunne forklare, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av maskinutrustning
 • kunne forklare EMI i automatiseringssystemer.
 • kunne funksjonsteste automatiseringssystemener og redegjøre for den prinsipielle virkemåten
 • kunne måle elektriske størrelser på automatiseringssystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • kunne redegjøre for feilsøking på automatiseringssystemer etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeid
 • bruke faglig presist språk om automatiseringssystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på automatiseringssystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • kunne forklare automatiseringssystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • kjenne til rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Vi tilbyr

 • Lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse.

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.
Adresse: Skien

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 05
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 06
  2021
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 08
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 10
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
9 ledige stillinger

Fakta om Vestfold og Telemark fylkeskommune