<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Helsefagarbeidar, nattevakt - fast stilling Butenester Nordre

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon72 Presentasjon av stillingen:

Nattevaktstilling, aktiv natt -60% er ledig i Buteneste Nordre, avdeling Haram Bustader.

Butenesta Nordre, avdeling Haram Bustader, yter helse- og omsorgsteneste til 16 tenestemottakarar. Våre brukere har ulike typar funksjonsnedsettingar.
Vi samarbeider tett med Dagsenteret i Brattvåg og Haram Industrier på Hildre.
Vi arbeider for at vår avdeling, skal vere ein stad for utvikling og trivsel for både tenestemottakarar og tilsette.

Arbeidsoppgåver

 • Målretta miljøarbeid.
 • Være kreativ og nytenkande for å imøtekome tenestemottakarane sine behov og ønskjer.
 • Bruk av hjelpemiddel, også velferdsteknologiske hjelpemiddel.
 • Deltagelse/samhandling med pårørende/verge og andre samarbeidspartnere
 • Dokumentering etter gjeldande prosedyrar og lovverk.
 • Fagutvikling.
 • Utarbeide, oppdatere, samt følge opp tiltak og planer etter gjeldande vedtak.
 • Legemiddelhandtering.

Kvalifikasjonar

 • Har erfaring med personer med utviklingshemming og funksjonsnedsettingar.
 • Helsefagarbeider eller anna relevant utdanning.
 • Personar som er under utdanning som helsefagarbeider.
 • Relevant erfaring
 • Erfaring med å jobbe tverrfaglig, og i team
 • Må meistre norsk skriftleg og munnleg
 • Erfaring med helse- og omsorgstenestelova kapittel 9.
 • Førerkort kl B er eit krav

Personlege eigenskapar

 • Du viser initiativ, og er kreativ.
 • Du er kunnskapsrik og fagleg oppdatert.
 • Du er pliktoppfyllande og sjølvgåande.
 • Du har stor arbeidskapasitet, og er ein utprega omsorgsperson som evner å bygge gode relasjonar med tenestemottakarar, kollegaer og andre samarbeidspartnarar.
 • Du evner å skape engasjement, og har gode haldningar.

Vi tilbyr

 • Moglegheiter for fagleg og personleg utvikling.
 • God opplæring, og eit godt arbeidsmiljø.
 • Løn etter gjeldande tariffavtale.

Kontaktinformasjon

Eirik Frøystad, Verksemdsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Postboks 1521 6025 Ålesund

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Ålesund kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon72 Stillingsprosent: 60% Fast Startdato: 01.08.2021 Søknadsfrist: 27.06.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du interesse for optimalisering av anbuds- og tilbudsarbeid, og er opptatt av høy kvalitet i anbuds- og tilbudsprosesser? Vi ser
09.07.2021 Ullensaker
Multiconsult har for øyeblikket mange spennende prosess- og maskin oppgaver i vår portefølje med blant annet Ny Vannforsyning Oslo. Vi
22.07.2021 Oslo
Søkes til Finnsnes Søknadsfrist 31.07.2021
22.07.2021 Senja
Er det én plass du bør jobbe som vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll Vann! Ingeniørene våre jobber i
22.07.2021 Trondheim
Er det én plass du bør jobbe som faglig motivert vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll vann! Her kan
22.07.2021 Trondheim
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen elektro i en stilling hvor du blir en del
22.07.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen ingeniørgeologisk og/eller geoteknisk prosjektering, ledelse og kundebehandling
22.07.2021 Bergen
Vis alle 27.231 ledige stillinger

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er <<nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet>>.

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Les mer om Butenester Nordre

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon72 Presentasjon av stillingen:

Nattevaktstilling, aktiv natt -60% er ledig i Buteneste Nordre, avdeling Haram Bustader.

Butenesta Nordre, avdeling Haram Bustader, yter helse- og omsorgsteneste til 16 tenestemottakarar. Våre brukere har ulike typar funksjonsnedsettingar.
Vi samarbeider tett med Dagsenteret i Brattvåg og Haram Industrier på Hildre.
Vi arbeider for at vår avdeling, skal vere ein stad for utvikling og trivsel for både tenestemottakarar og tilsette.

Arbeidsoppgåver

 • Målretta miljøarbeid.
 • Være kreativ og nytenkande for å imøtekome tenestemottakarane sine behov og ønskjer.
 • Bruk av hjelpemiddel, også velferdsteknologiske hjelpemiddel.
 • Deltagelse/samhandling med pårørende/verge og andre samarbeidspartnere
 • Dokumentering etter gjeldande prosedyrar og lovverk.
 • Fagutvikling.
 • Utarbeide, oppdatere, samt følge opp tiltak og planer etter gjeldande vedtak.
 • Legemiddelhandtering.

Kvalifikasjonar

 • Har erfaring med personer med utviklingshemming og funksjonsnedsettingar.
 • Helsefagarbeider eller anna relevant utdanning.
 • Personar som er under utdanning som helsefagarbeider.
 • Relevant erfaring
 • Erfaring med å jobbe tverrfaglig, og i team
 • Må meistre norsk skriftleg og munnleg
 • Erfaring med helse- og omsorgstenestelova kapittel 9.
 • Førerkort kl B er eit krav

Personlege eigenskapar

 • Du viser initiativ, og er kreativ.
 • Du er kunnskapsrik og fagleg oppdatert.
 • Du er pliktoppfyllande og sjølvgåande.
 • Du har stor arbeidskapasitet, og er ein utprega omsorgsperson som evner å bygge gode relasjonar med tenestemottakarar, kollegaer og andre samarbeidspartnarar.
 • Du evner å skape engasjement, og har gode haldningar.

Vi tilbyr

 • Moglegheiter for fagleg og personleg utvikling.
 • God opplæring, og eit godt arbeidsmiljø.
 • Løn etter gjeldande tariffavtale.

Kontaktinformasjon

Eirik Frøystad, Verksemdsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Postboks 1521 6025 Ålesund

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Ålesund kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon72 Stillingsprosent: 60% Fast Startdato: 01.08.2021 Søknadsfrist: 27.06.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Butenester Nordre