<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Resultatenhetsleder/rektor Levanger kommune, Halsan barneskole

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon1 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Presentasjon av stillingen:

Har du lyst til å lede en flott barneskole i Levanger? Vil du være med på utviklingen av fremtidens skole sammen med rektorkollegiet i levangerskolen?

Halsan barneskole er en av 8 kommunale grunnskoler i Levanger kommune. Høsten 2021 har skolen ca 160 elever og 28 ansatte lærere og fagarbeidere/assistenter og administrasjon.

Halsan skole er nærskole for elever fra Momarka/Høgberget/Halsan/Nossum. Nærmiljøet, skogen ved skolen og Hallsteinborgen blir flittig brukt som læringsarena.

I Levanger kommune er grunnskolene organisert som resultatenheter med en resultatenhetsleder/rektor som leder. Resultatenhetslederen rapporterer direkte til kommunedirektøren v/Kommunalsjef oppvekst og utdanning, som er nærmeste leder for resultatenhetslederne/rektorene i grunnskolene.

I Levanger kommune er «levangerskolen» en fellesbetegnelse for grunnskolene. Samtidig er levangerskolen et strategisk mål om en fellesskole som er mangfoldig, men med like god kvalitet i de ulike skolene.

Arbeidsoppgaver

Rektor er skolens øverste leder, og har ansvar for

 • å følge relevant lovgivning, læreplaner og å oppfylle elevers rettigheter
 • pedagogisk ledelse, blant annet gjennom å lede lærings- og læreplanarbeid og å legge til rette for gode profesjonsfellesskap på skolen.
 • å sørge for at alle ansatte får veiledning og støtte i sitt arbeid
 • å sørge for et godt samarbeid med elevene, foreldrene og tjenester utenfor skolen
 • å sørge for god medvirkning til beste for et godt skole- og læringsmiljø
 • personalledelse og personalutvikling
 • økonomistyring og resultatkontroll, saksbehandling og enkeltvedtak i henhold til aktuelt lovverk

Kvalifikasjoner

For ansettelse som skoleleder kreves pedagogisk kompetanse og nødvendige lederkvalifikasjoner:

 • Lærerutdanning og praksis fra grunnskolen
 • Lederutdanning og praksis fra skoleledelse
 • Veilederutdanning, kunnskaper om økonomi, IKT og skolejus er en fordel
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

I henhold til kommunens ledelsesplattform ønsker vi at ledere i Levanger skal være endringsdyktige, omgivelsesorienterte og samskapende. De skal være tillitsskapende og læringssøkende, og våre ledere skal tilrettelegge for mestring og motivasjon og legge vekt på å utvikle helsefremmende og etisk bevisste arbeidsplasser.

Ledere i Levanger kommune skal vise gjennomføringskraft og evne til å prioritere mellom tildelte ressurser. Det forventes at våre ledere evner å myndiggjøre sine medarbeidere og ha evne til selvledelse.

 • Som rektor er du ansvarlig for at skolen fungerer godt som organisasjon, men du har også ansvar for å se egen organisasjon som en del av en større helhet og bidra til utvikling av denne.
 • Som rektor er du ansvarlig for at skolens samfunnsoppdrag blir utført. Dette innebærer at du handler på vegne av sentrale og lokale myndigheter.
 • Som rektor evner du å lede lærere og øvrige medarbeidere i henhold til nasjonalt og lokalt vedtatt politikk. Du legger vekt på å forebygge, håndtere og følge opp saker på en god måte.
 • Som rektor er du en inspirator og konfliktløser, og du samarbeider med andre kolleger, skoler, skoleeier og andre eksterne aktører for å skape en skole som bidrar til barn og unges læring, mestring og trivsel.
 • Som rektor har du ansvar for at skolen fanger opp endringer i samfunnet og omsetter dette i ledelse av utviklings- og endringsprosesser og ledelse av kompetanseutvikling.
 • Som rektor må du være god på kommunikasjon med alle mennesker, og i særdeleshet med barn og unge. Du må være glad i barn, og evne å se både det enkelte individet og gruppen. Du må være klar på at "dine elever" kun er til låns, og at din oppgave er å maksimere deres muligheter innenfor trygge rammer.

Vi tilbyr

 • En spennende og selvstendig stiling
 • Faglig oppdatering og lederopplæring
 • Deltakelse i kommunens skoleledergruppe
 • Lønn etter avtale

Annet

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte. Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.

Kontaktinformasjon

Marit Elisabeth Aksnes, Kommunalsjef oppvekst og utdanning, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Håkon den godes gt. 30
7600 Levanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 21.06.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du interesse for optimalisering av anbuds- og tilbudsarbeid, og er opptatt av høy kvalitet i anbuds- og tilbudsprosesser? Vi ser
09.07.2021 Ullensaker
Multiconsult har for øyeblikket mange spennende prosess- og maskin oppgaver i vår portefølje med blant annet Ny Vannforsyning Oslo. Vi
22.07.2021 Oslo
Søkes til Finnsnes Søknadsfrist 31.07.2021
22.07.2021 Senja
Er det én plass du bør jobbe som vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll Vann! Ingeniørene våre jobber i
22.07.2021 Trondheim
Er det én plass du bør jobbe som faglig motivert vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll vann! Her kan
22.07.2021 Trondheim
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen elektro i en stilling hvor du blir en del
22.07.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen ingeniørgeologisk og/eller geoteknisk prosjektering, ledelse og kundebehandling
22.07.2021 Bergen
Vis alle 27.362 ledige stillinger

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.238 innbyggere (pr. 1.kvartal 2019) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.

Les mer om Levanger kommune, Halsan barneskole

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon1 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Presentasjon av stillingen:

Har du lyst til å lede en flott barneskole i Levanger? Vil du være med på utviklingen av fremtidens skole sammen med rektorkollegiet i levangerskolen?

Halsan barneskole er en av 8 kommunale grunnskoler i Levanger kommune. Høsten 2021 har skolen ca 160 elever og 28 ansatte lærere og fagarbeidere/assistenter og administrasjon.

Halsan skole er nærskole for elever fra Momarka/Høgberget/Halsan/Nossum. Nærmiljøet, skogen ved skolen og Hallsteinborgen blir flittig brukt som læringsarena.

I Levanger kommune er grunnskolene organisert som resultatenheter med en resultatenhetsleder/rektor som leder. Resultatenhetslederen rapporterer direkte til kommunedirektøren v/Kommunalsjef oppvekst og utdanning, som er nærmeste leder for resultatenhetslederne/rektorene i grunnskolene.

I Levanger kommune er «levangerskolen» en fellesbetegnelse for grunnskolene. Samtidig er levangerskolen et strategisk mål om en fellesskole som er mangfoldig, men med like god kvalitet i de ulike skolene.

Arbeidsoppgaver

Rektor er skolens øverste leder, og har ansvar for

 • å følge relevant lovgivning, læreplaner og å oppfylle elevers rettigheter
 • pedagogisk ledelse, blant annet gjennom å lede lærings- og læreplanarbeid og å legge til rette for gode profesjonsfellesskap på skolen.
 • å sørge for at alle ansatte får veiledning og støtte i sitt arbeid
 • å sørge for et godt samarbeid med elevene, foreldrene og tjenester utenfor skolen
 • å sørge for god medvirkning til beste for et godt skole- og læringsmiljø
 • personalledelse og personalutvikling
 • økonomistyring og resultatkontroll, saksbehandling og enkeltvedtak i henhold til aktuelt lovverk

Kvalifikasjoner

For ansettelse som skoleleder kreves pedagogisk kompetanse og nødvendige lederkvalifikasjoner:

 • Lærerutdanning og praksis fra grunnskolen
 • Lederutdanning og praksis fra skoleledelse
 • Veilederutdanning, kunnskaper om økonomi, IKT og skolejus er en fordel
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

I henhold til kommunens ledelsesplattform ønsker vi at ledere i Levanger skal være endringsdyktige, omgivelsesorienterte og samskapende. De skal være tillitsskapende og læringssøkende, og våre ledere skal tilrettelegge for mestring og motivasjon og legge vekt på å utvikle helsefremmende og etisk bevisste arbeidsplasser.

Ledere i Levanger kommune skal vise gjennomføringskraft og evne til å prioritere mellom tildelte ressurser. Det forventes at våre ledere evner å myndiggjøre sine medarbeidere og ha evne til selvledelse.

 • Som rektor er du ansvarlig for at skolen fungerer godt som organisasjon, men du har også ansvar for å se egen organisasjon som en del av en større helhet og bidra til utvikling av denne.
 • Som rektor er du ansvarlig for at skolens samfunnsoppdrag blir utført. Dette innebærer at du handler på vegne av sentrale og lokale myndigheter.
 • Som rektor evner du å lede lærere og øvrige medarbeidere i henhold til nasjonalt og lokalt vedtatt politikk. Du legger vekt på å forebygge, håndtere og følge opp saker på en god måte.
 • Som rektor er du en inspirator og konfliktløser, og du samarbeider med andre kolleger, skoler, skoleeier og andre eksterne aktører for å skape en skole som bidrar til barn og unges læring, mestring og trivsel.
 • Som rektor har du ansvar for at skolen fanger opp endringer i samfunnet og omsetter dette i ledelse av utviklings- og endringsprosesser og ledelse av kompetanseutvikling.
 • Som rektor må du være god på kommunikasjon med alle mennesker, og i særdeleshet med barn og unge. Du må være glad i barn, og evne å se både det enkelte individet og gruppen. Du må være klar på at "dine elever" kun er til låns, og at din oppgave er å maksimere deres muligheter innenfor trygge rammer.

Vi tilbyr

 • En spennende og selvstendig stiling
 • Faglig oppdatering og lederopplæring
 • Deltakelse i kommunens skoleledergruppe
 • Lønn etter avtale

Annet

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte. Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.

Kontaktinformasjon

Marit Elisabeth Aksnes, Kommunalsjef oppvekst og utdanning, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Håkon den godes gt. 30
7600 Levanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 21.06.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Levanger kommune, Halsan barneskole