<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Karriere Oppland Gjøvikregionen - Undervisningsstilling Innlandet fylkeskommune - Karriere Oppland Gjøvikregionen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org.nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon2 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Beskrivelse

Karriere Oppland har ledig 100 % fast undervisningsstilling fra 1. august 2021 p.t. Karriere Oppland Gjøvik Gjøvikregionen, avd institusjonsopplæring..

Om enheten

Karriere Oppland Gjøvikregionen er en del av Innlandet fylkeskommunes satsing på karriereveiledning og voksnes læring og rapporterer til Enhet for voksnes læring. Karrieresenteret er lokalisert i Studievegen 2 på Gjøvik.
Karrieresenteret skal møte de kort- og langsiktige utfordringene regionen har til kompetanse, øke kunnskapsnivået, sikre god tilgang på kvalifisert arbeidskraft, kvalifisere arbeidskraftreserven, styrke omstillingsevnen i næringslivet og tilrettelegge for gode rutiner for deltakernes utdannings- og yrkesvalg. Karrieresenteret tilbyr karriere- og stdieveiledning, videregående opplæring for voksne og tilrettelegging for desentralisert fagskole- og høyere utdanning. Karrieresenteret har delegert ansvar for å ivareta rettighetene til opplæring for beboere og pasienter i helseinstitusjoner - rus og psykiatri. Det må påregnes at det kan bli endringer i organisering og stilling da det er en pågående utredning om framtidige oppgaver og organisering av voksnes læring i Innlandet.

Vi søker deg som

 • er engasjert, tydelig og fleksibel
 • kan veksle mellom undervisningsoppgaver i ulike fag og på ulike nivåer
 • kan gjennomføre veiledningsoppgaver
 • har gode samarbeidsevner
 • er selvstendig i daglig oppgaveløsing

Vi tilbyr

 • varierte oppgaver og mulighet til å delta i spennende utviklingsprosesser
 • godt arbeidsmiljø og kompetent fagmiljø med fokus på voksnes behov for kompetanse
 • nødvendig opplæring i digitale plattformer
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling med ønsket tiltredelse 01.08.2021
 • stillingen er delt på to arbeidssteder
 • deler av stillingen er undervisning på kveldstid

Arbeidsoppgaver

 • gjennomføre grunnskole- og videregående opplæring i mindre grupper
 • gjennomføre studieveiledning og samarbeide med karriereveileder
 • administrative oppgaver knyttet til opplæringen
 • samarbeid med institusjonene om gjennomføringen av det pedagogiske arbeidet

Kvalifikasjoner

 • formell undervisningskompetanse på videregående nivå i ett eller flere av fagene samfunnsfag, historie, norsk, matematikk, naturfag eller engelsk
 • erfaring med opplæring av voksne i institusjon
 • veiledningskompetanse
 • erfaring med opplæring på Teams og kunne føre dokumentasjon i Visma In School

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din. Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Daglig leder Torun Dotseth, Mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du interesse for optimalisering av anbuds- og tilbudsarbeid, og er opptatt av høy kvalitet i anbuds- og tilbudsprosesser? Vi ser
09.07.2021 Ullensaker
Multiconsult har for øyeblikket mange spennende prosess- og maskin oppgaver i vår portefølje med blant annet Ny Vannforsyning Oslo. Vi
22.07.2021 Oslo
Søkes til Finnsnes Søknadsfrist 31.07.2021
22.07.2021 Senja
Er det én plass du bør jobbe som vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll Vann! Ingeniørene våre jobber i
22.07.2021 Trondheim
Er det én plass du bør jobbe som faglig motivert vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll vann! Her kan
22.07.2021 Trondheim
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen elektro i en stilling hvor du blir en del
22.07.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen ingeniørgeologisk og/eller geoteknisk prosjektering, ledelse og kundebehandling
22.07.2021 Bergen
Vis alle 25.970 ledige stillinger

Karrieresenteret er en del av fylkeskommunes satsing på karriereveiledning og voksnes læring.

Karrieresenteret og funksjonene i senteret skal møte de kort- og langsiktige utfordringene regionen har i forhold til kompetanse, øke utdanningsnivået, sikre god tilgang på kvalifisert arbeidskraft, kvalifisere arbeidskraftreserven, styrke omstillingsevnen i næringslivet og tilrettelegge for gode rutiner for elevers utdannings- og yrkesvalg.
Karrieresenteret tilbyr blant annet karriere- og studieveiledning, videregående opplæring for voksne, og tilrettelegging for fagskole-/høgere utdanning.

Karriere Oppland Gjøvikregionen er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene i Gjøvikregionen og NAV.

Les mer om Innlandet fylkeskommune - Karriere Oppland Gjøvikregionen

Stillingsbeskrivelse

Org.nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon2 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Beskrivelse

Karriere Oppland har ledig 100 % fast undervisningsstilling fra 1. august 2021 p.t. Karriere Oppland Gjøvik Gjøvikregionen, avd institusjonsopplæring..

Om enheten

Karriere Oppland Gjøvikregionen er en del av Innlandet fylkeskommunes satsing på karriereveiledning og voksnes læring og rapporterer til Enhet for voksnes læring. Karrieresenteret er lokalisert i Studievegen 2 på Gjøvik.
Karrieresenteret skal møte de kort- og langsiktige utfordringene regionen har til kompetanse, øke kunnskapsnivået, sikre god tilgang på kvalifisert arbeidskraft, kvalifisere arbeidskraftreserven, styrke omstillingsevnen i næringslivet og tilrettelegge for gode rutiner for deltakernes utdannings- og yrkesvalg. Karrieresenteret tilbyr karriere- og stdieveiledning, videregående opplæring for voksne og tilrettelegging for desentralisert fagskole- og høyere utdanning. Karrieresenteret har delegert ansvar for å ivareta rettighetene til opplæring for beboere og pasienter i helseinstitusjoner - rus og psykiatri. Det må påregnes at det kan bli endringer i organisering og stilling da det er en pågående utredning om framtidige oppgaver og organisering av voksnes læring i Innlandet.

Vi søker deg som

 • er engasjert, tydelig og fleksibel
 • kan veksle mellom undervisningsoppgaver i ulike fag og på ulike nivåer
 • kan gjennomføre veiledningsoppgaver
 • har gode samarbeidsevner
 • er selvstendig i daglig oppgaveløsing

Vi tilbyr

 • varierte oppgaver og mulighet til å delta i spennende utviklingsprosesser
 • godt arbeidsmiljø og kompetent fagmiljø med fokus på voksnes behov for kompetanse
 • nødvendig opplæring i digitale plattformer
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling med ønsket tiltredelse 01.08.2021
 • stillingen er delt på to arbeidssteder
 • deler av stillingen er undervisning på kveldstid

Arbeidsoppgaver

 • gjennomføre grunnskole- og videregående opplæring i mindre grupper
 • gjennomføre studieveiledning og samarbeide med karriereveileder
 • administrative oppgaver knyttet til opplæringen
 • samarbeid med institusjonene om gjennomføringen av det pedagogiske arbeidet

Kvalifikasjoner

 • formell undervisningskompetanse på videregående nivå i ett eller flere av fagene samfunnsfag, historie, norsk, matematikk, naturfag eller engelsk
 • erfaring med opplæring av voksne i institusjon
 • veiledningskompetanse
 • erfaring med opplæring på Teams og kunne føre dokumentasjon i Visma In School

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din. Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Daglig leder Torun Dotseth, Mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Innlandet fylkeskommune - Karriere Oppland Gjøvikregionen