<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Studierådgiver UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved  ved UiT, er det ledig en 100% stilling som rådgiver for fast ansettelse. Stillingen er plassert ved Handelshøgskolens campus i Alta og vil ha spesielt ansvar for nettstudiene.

Handelshøgskolen ved UiT er etablert med faglig virksomhet ved fire campuser i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik, og har om lag 2300 studenter og 150 ansatte.

Nettstudentene i Alta teller over 1000 studenter og fordeler seg på nettstudiene: Bachelor i økonomi og administrasjon, 1-årig bedriftsøkonomi, 1-årig ledelse, 30 stp. prosjektledelse og 30 stp. økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling. Eksamen arrangeres på fem ulike UiT-campuser (Alta, Tromsø, Harstad, Narvik og Kirkenes), tre studiesentre (Nord-Troms, Midt-Troms og Vadsø), i tillegg til en stor eksamenslokalitet i Oslo.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en engasjert medarbeider som skal bidra på Handelshøgskolens nettstudier, i første rekke på bachelorprogrammet. Dette innebærer blant annet følgende arbeidsoppgaver:

 • Initiere og følge opp tiltak for utvikling av kvaliteten på det studieadministrative området innenfor nettutdanningene
 • Bidra inn i søknader og være ansvarlig for å utarbeide analyser/rapporter til fakultetet og nasjonale utvalg
 • Sentral ressurs i programstyret for nettutdanningene
 • Særlig oppfølging og veiledning av studenter på bachelorgraden i økonomi og administrasjon (nettbasert)
 • Jobbe teambasert med administrasjon av eksamen på nettstudiene
 • Vedlikehold og kvalitetssikring av Handelshøgskolens profilering av nettutdanningene
 • Bidra i fakultetets team for læringsmiljø og studiekvalitet

I tillegg skal stillingen bidra til å dekke andre studieadministrative oppgaver etter behov. For eksempel søknad om innpassing, tilrettelegging og lignende. Stillingen kan også bli tillagt ansvar for nettutdanninger som ledes fra andre campus.


Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende instituttleder i Alta, Jørund Greibrokk,
tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post .

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse:

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad
 • Meget god fremstillingsevne i norsk, både skriftlig og muntlig samt gode engelskkunnskaper
 • Relevant erfaring 
 • God digital kompetanse og forståelse

Fordel ved ansettelse:

 • Erfaring med studieadministrative verktøy som f.eks. Felles studentsystem (FS), Canvas, WiseFlow, Skype eller lignende systemer
 • Relevant utdanning, fortrinnsvis økonomisk-administrativ fagkrets

Personlige egenskaper vi søker:

 • Kan jobbe godt selvstendig og ta ansvar innenfor det studieadministrative området
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, løsningsorientert fokus
 • Jobber effektivt og strukturert, håndterer høyt arbeidstempo i perioder
 • Positiv og åpen i møte med nye oppgaver og utfordringer så vel som i møte med studenter, kollegaer og andre samarbeidspartnere

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.


Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du interesse for optimalisering av anbuds- og tilbudsarbeid, og er opptatt av høy kvalitet i anbuds- og tilbudsprosesser? Vi ser
09.07.2021 Ullensaker
Multiconsult har for øyeblikket mange spennende prosess- og maskin oppgaver i vår portefølje med blant annet Ny Vannforsyning Oslo. Vi
22.07.2021 Oslo
Søkes til Finnsnes Søknadsfrist 31.07.2021
22.07.2021 Senja
Er det én plass du bør jobbe som vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll Vann! Ingeniørene våre jobber i
22.07.2021 Trondheim
Er det én plass du bør jobbe som faglig motivert vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll vann! Her kan
22.07.2021 Trondheim
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen elektro i en stilling hvor du blir en del
22.07.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen ingeniørgeologisk og/eller geoteknisk prosjektering, ledelse og kundebehandling
22.07.2021 Bergen
Vis alle 27.362 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved  ved UiT, er det ledig en 100% stilling som rådgiver for fast ansettelse. Stillingen er plassert ved Handelshøgskolens campus i Alta og vil ha spesielt ansvar for nettstudiene.

Handelshøgskolen ved UiT er etablert med faglig virksomhet ved fire campuser i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik, og har om lag 2300 studenter og 150 ansatte.

Nettstudentene i Alta teller over 1000 studenter og fordeler seg på nettstudiene: Bachelor i økonomi og administrasjon, 1-årig bedriftsøkonomi, 1-årig ledelse, 30 stp. prosjektledelse og 30 stp. økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling. Eksamen arrangeres på fem ulike UiT-campuser (Alta, Tromsø, Harstad, Narvik og Kirkenes), tre studiesentre (Nord-Troms, Midt-Troms og Vadsø), i tillegg til en stor eksamenslokalitet i Oslo.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en engasjert medarbeider som skal bidra på Handelshøgskolens nettstudier, i første rekke på bachelorprogrammet. Dette innebærer blant annet følgende arbeidsoppgaver:

 • Initiere og følge opp tiltak for utvikling av kvaliteten på det studieadministrative området innenfor nettutdanningene
 • Bidra inn i søknader og være ansvarlig for å utarbeide analyser/rapporter til fakultetet og nasjonale utvalg
 • Sentral ressurs i programstyret for nettutdanningene
 • Særlig oppfølging og veiledning av studenter på bachelorgraden i økonomi og administrasjon (nettbasert)
 • Jobbe teambasert med administrasjon av eksamen på nettstudiene
 • Vedlikehold og kvalitetssikring av Handelshøgskolens profilering av nettutdanningene
 • Bidra i fakultetets team for læringsmiljø og studiekvalitet

I tillegg skal stillingen bidra til å dekke andre studieadministrative oppgaver etter behov. For eksempel søknad om innpassing, tilrettelegging og lignende. Stillingen kan også bli tillagt ansvar for nettutdanninger som ledes fra andre campus.


Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende instituttleder i Alta, Jørund Greibrokk,
tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post .

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse:

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad
 • Meget god fremstillingsevne i norsk, både skriftlig og muntlig samt gode engelskkunnskaper
 • Relevant erfaring 
 • God digital kompetanse og forståelse

Fordel ved ansettelse:

 • Erfaring med studieadministrative verktøy som f.eks. Felles studentsystem (FS), Canvas, WiseFlow, Skype eller lignende systemer
 • Relevant utdanning, fortrinnsvis økonomisk-administrativ fagkrets

Personlige egenskaper vi søker:

 • Kan jobbe godt selvstendig og ta ansvar innenfor det studieadministrative området
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, løsningsorientert fokus
 • Jobber effektivt og strukturert, håndterer høyt arbeidstempo i perioder
 • Positiv og åpen i møte med nye oppgaver og utfordringer så vel som i møte med studenter, kollegaer og andre samarbeidspartnere

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.


Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUL 25
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUL 28
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUL 29
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 31
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om UiT Norges arktiske universitet