<  
>  
Stillingsannonse

Nattevakt i bofelleskap Nesbakken Rauma kommune - Aktivisering og Mestring (Bo- Habiliteringstjenesten, Barneavlastning, ROS team psykisk helse, Dagsenter demens psykis

Søknadsfrist : 11.08.2021

Org.nr.: Stillingsident: 2021/3453 (080621) Presentasjon av stillingen :

I bofellesskap Nesbakken, avdeling Bo- og Habiliteringstjenesten, har vi nå ledig fast stilling som nattevakt i 55,79%.

Avdeling Bo- og Habiliteringstjenesten gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne, i samlokaliserte omsorgsboliger med bemanning og til selvstendig hjemmeboende personer. Vi tilbyr hjelp til personer som har utfordringer med å utføre daglige praktiske og personlige gjøremål. Det kan omfatte bistand til å tilberede måltider, bistand med personlig hygiene, følge til avtaler og/eller aktiviteter eller hjelp til å organisere hverdagen. Hverdagsmestring, kontinuitet og trygghet er nøkkelord i tjenestetilbudet vårt.

Kvalifikasjoner

Vi søker en medarbeider i 55,79% stilling på natt som har:

  • bestått utdanning i helse- sosial- eller pedagogiske fag på høyskolenivå, minst fullført helsefaglig utdanning på fagskole nivå
  • god forståelse for hva arbeidet med personer med nedsatt funksjonsevne innebærer
  • kunnskap og erfaring med (forebygging av) tvang og makt, kapittel 9 Helse og omsorgstjenesteloven
  • gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
  • gode kommunikasjonsferdigheter og er løsningsorientert. En stabil personlighet vektlegges

Er du motivert til å utføre gode helse- og omsorgstjenester, og liker å jobbe selvstendig?

Turnus

Nattstillingen har arbeid hver 4. helg. Vakter starter kl. 21.30 og slutter kl. 08.00. Nattevakten har ansvar for 4 beboere på Nesbakken med ulike behov på natt.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre mål sammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet til Rauma-innbyggernes beste.

Vi tilbyr

et godt og aktivt fag- og arbeidsmiljø og et godt samarbeid både i egen bolig og på tvers av boliger.

Ansettelse

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad sendes:

Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. På grunn av at vi har tatt i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020 er verken nåværende eller tidligere ansatte registrert som brukere. Interesserte må derfor opprette ny bruker for å få søkt.

Det er viktig at du tar deg tid til å registere/oppdatere din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse tas med på evt intervju/ettersendes på forespørsel.

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, henvendelse pr mail Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon. Vi kan ikke tildele eller endre passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntatt offentlighet på søkerliste eller krever fortrinnsrett må begrunne dette i søknaden.

Ved ansettelse i stillinger innen helse- og omsorg kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Kontaktpersoner om du vil vite mer om stillingen er:

Virksomhetsleder Annelies Slabbertje, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon (t.o.m. 16. juli)

Avdelingsleder Mette Gjerdalen Stangenes, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon (fra 19. juli) Link til søknadsskjema: Logg inn for å se kontaktinformasjon For mer informasjon kontakt: , Annelies Slabbertje, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se 8 flere annonser

Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
08.06.2021 Storfjord
Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Alle hos oss er gode, men målet vårt er at alle skal bli bedre. Det er bra for Statnett, det
10.06.2021 Oslo
Skanska har de siste årene hatt et stort fokus på å gjennomføre prosjekter ved bruk av moderne verktøy og prosesser
29.07.2021 Oslo
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
29.07.2021 Oslo
Why Statkraft? Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That’s what we offer. 125 years of
29.07.2021 Oslo
Vis alle 23.651 ledige stillinger

Verdens beste kommune for naturglade mennesker!
Visjonen tilhører hele Raumasamfunnet. Den er inkluderende for alle som bor i eller besøker Rauma, og forplikter oss til å ta vare på naturen og være et bærekraftig samfunn.
Vi SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause. Vi ønsker oss kollegaer som vil bidra positivt til å nå våre mål og holde kommunens visjon levende.
Rauma kommunes vel 750 medarbeidere utfører tilsammen vel 580 årsverk. Vi har varierte og spennende arbeidsoppgaver. Våre dyktige kollegaer arbeider på mange ulike arbeidssteder, har forskjellige yrker og kompetanse, med et felles ansvar for å bidra aktivt til å gi gode tjenester til innbyggerne våre.

Les mer om Rauma kommune - Aktivisering og Mestring (Bo- Habiliteringstjenesten, Barneavlastning, ROS team psykisk helse, Dagsenter demens psykis

Stillingsbeskrivelse

Org.nr.: Stillingsident: 2021/3453 (080621) Presentasjon av stillingen :

I bofellesskap Nesbakken, avdeling Bo- og Habiliteringstjenesten, har vi nå ledig fast stilling som nattevakt i 55,79%.

Avdeling Bo- og Habiliteringstjenesten gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne, i samlokaliserte omsorgsboliger med bemanning og til selvstendig hjemmeboende personer. Vi tilbyr hjelp til personer som har utfordringer med å utføre daglige praktiske og personlige gjøremål. Det kan omfatte bistand til å tilberede måltider, bistand med personlig hygiene, følge til avtaler og/eller aktiviteter eller hjelp til å organisere hverdagen. Hverdagsmestring, kontinuitet og trygghet er nøkkelord i tjenestetilbudet vårt.

Kvalifikasjoner

Vi søker en medarbeider i 55,79% stilling på natt som har:

  • bestått utdanning i helse- sosial- eller pedagogiske fag på høyskolenivå, minst fullført helsefaglig utdanning på fagskole nivå
  • god forståelse for hva arbeidet med personer med nedsatt funksjonsevne innebærer
  • kunnskap og erfaring med (forebygging av) tvang og makt, kapittel 9 Helse og omsorgstjenesteloven
  • gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
  • gode kommunikasjonsferdigheter og er løsningsorientert. En stabil personlighet vektlegges

Er du motivert til å utføre gode helse- og omsorgstjenester, og liker å jobbe selvstendig?

Turnus

Nattstillingen har arbeid hver 4. helg. Vakter starter kl. 21.30 og slutter kl. 08.00. Nattevakten har ansvar for 4 beboere på Nesbakken med ulike behov på natt.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre mål sammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet til Rauma-innbyggernes beste.

Vi tilbyr

et godt og aktivt fag- og arbeidsmiljø og et godt samarbeid både i egen bolig og på tvers av boliger.

Ansettelse

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad sendes:

Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. På grunn av at vi har tatt i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020 er verken nåværende eller tidligere ansatte registrert som brukere. Interesserte må derfor opprette ny bruker for å få søkt.

Det er viktig at du tar deg tid til å registere/oppdatere din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse tas med på evt intervju/ettersendes på forespørsel.

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, henvendelse pr mail Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon. Vi kan ikke tildele eller endre passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntatt offentlighet på søkerliste eller krever fortrinnsrett må begrunne dette i søknaden.

Ved ansettelse i stillinger innen helse- og omsorg kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Kontaktpersoner om du vil vite mer om stillingen er:

Virksomhetsleder Annelies Slabbertje, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon (t.o.m. 16. juli)

Avdelingsleder Mette Gjerdalen Stangenes, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon (fra 19. juli) Link til søknadsskjema: Logg inn for å se kontaktinformasjon For mer informasjon kontakt: , Annelies Slabbertje, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 11.08.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
2 ledige stillinger

Fakta om Rauma kommune - Aktivisering og Mestring (Bo- Habiliteringstjenesten, Barneavlastning, ROS team psykisk helse, Dagsenter demens psykis