<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Miljøterapeut - kvilande nattevakt Avrusing rusbehandling TSB Ålesund, Helse Møre og Romsdal

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon83 Presentasjon av stillingen:

Vi har ledig 22 % aktiv/passiv stilling natt med f.t. arbeid kvar 4. helg og nokre vekedagar og 23 % aktiv/passiv helgestilling f.t. natt (med arbeid kvar 2. helg) frå 18.08.21 eller etter avtale ved Avrusing rusbehandling TSB Ålesund. Ved ferieavvikling og høgtidar vil en ha aktive nattevakter.

Avrusinga tilbyr både planlagde og rusakutte innleggingar og har 17 døgnplassar. På natt vert Avrusinga bemanna av 2 aktive og 1 aktiv/passiv nattevakt. Lege har heimevakt og rykker ut ved behov.

Vi ber om at attestar og vitnemål vert scanna og lasta opp som vedlegg til CV.

Arbeidsoppgåver

 • Deltaking i miljøterapeutiske aktivitetar og praktiske oppgåver
 • Utifrå kvalifikasjonar kan ein få andre arbeidsoppgåver, t.d medikamenthandtering

Kvalifikasjonar

 • Sjukepleiar/vernepleiar/sosialfagleg/helsefagarbeidar/studentar innan relevante fag
 • Ønskjeleg med relevant erfaring
 • God skriftleg framstillingsevne
 • Førarkort klasse B som gir høve til å køyre med manuelt gir

Personlege eigenskapar

 • At ein er personleg eigna
 • Positiv, nytenkande og endringsorientert
 • Sjølvstendig, men med evne til å samarbeide godt i team
 • Fleksibel og kunne handtere hektiske arbeidsdagar

Vi tilbyr

 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Aktivt arbeid for å ivareta godt arbeidsmiljø
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Kontaktinformasjon

Line Olaisen, Teamkoordinator, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Astrid Birgitte Aakernes, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

6017

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon83 Stillingsprosent: 22% Fast Startdato: 16.08.2021 Søknadsfrist: 22.06.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Alle hos oss er gode, men målet vårt er at alle skal bli bedre. Det er bra for Statnett, det
10.06.2021 Oslo
Skanska har de siste årene hatt et stort fokus på å gjennomføre prosjekter ved bruk av moderne verktøy og prosesser
29.07.2021 Oslo
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
29.07.2021 Oslo
Why Statkraft? Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That’s what we offer. 125 years of
29.07.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is
29.07.2021 Flere steder
Vis alle 23.651 ledige stillinger

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape <>. Vår visjon er å vere `¿På lag med deg for helsa di`¿. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt ni behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. <> er valt til hovudstrategi for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting. Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Les mer om Avrusing rusbehandling TSB Ålesund, Helse Møre og Romsdal

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon83 Presentasjon av stillingen:

Vi har ledig 22 % aktiv/passiv stilling natt med f.t. arbeid kvar 4. helg og nokre vekedagar og 23 % aktiv/passiv helgestilling f.t. natt (med arbeid kvar 2. helg) frå 18.08.21 eller etter avtale ved Avrusing rusbehandling TSB Ålesund. Ved ferieavvikling og høgtidar vil en ha aktive nattevakter.

Avrusinga tilbyr både planlagde og rusakutte innleggingar og har 17 døgnplassar. På natt vert Avrusinga bemanna av 2 aktive og 1 aktiv/passiv nattevakt. Lege har heimevakt og rykker ut ved behov.

Vi ber om at attestar og vitnemål vert scanna og lasta opp som vedlegg til CV.

Arbeidsoppgåver

 • Deltaking i miljøterapeutiske aktivitetar og praktiske oppgåver
 • Utifrå kvalifikasjonar kan ein få andre arbeidsoppgåver, t.d medikamenthandtering

Kvalifikasjonar

 • Sjukepleiar/vernepleiar/sosialfagleg/helsefagarbeidar/studentar innan relevante fag
 • Ønskjeleg med relevant erfaring
 • God skriftleg framstillingsevne
 • Førarkort klasse B som gir høve til å køyre med manuelt gir

Personlege eigenskapar

 • At ein er personleg eigna
 • Positiv, nytenkande og endringsorientert
 • Sjølvstendig, men med evne til å samarbeide godt i team
 • Fleksibel og kunne handtere hektiske arbeidsdagar

Vi tilbyr

 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Aktivt arbeid for å ivareta godt arbeidsmiljø
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Kontaktinformasjon

Line Olaisen, Teamkoordinator, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Astrid Birgitte Aakernes, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

6017

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon83 Stillingsprosent: 22% Fast Startdato: 16.08.2021 Søknadsfrist: 22.06.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling

Fakta om Avrusing rusbehandling TSB Ålesund, Helse Møre og Romsdal