<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Helsefagarbeider 100 % fast ved avdeling Kongletoppen, Pro Jessheim Øst PRO Jessheim Øst, Ullensaker kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon35 Presentasjon av stillingen:

Gystadmyr Bo- og aktivitetssenter er ett av tre sykehjem i Ullensaker kommune. Vi har 80 plasser fordelt på 5 avdelinger. I tillegg har vi hjemmetjeneste, miljøarbeidertjeneste, omsorgsboliger, kommunens sentralkjøkken, dagsenter, kafé, transporttjeneste, lege, fag- og kvalitetskonsulent, frisør og fotpleier. Vi har koselige lokaler og et flott uteområde!

Er du en engasjert, positiv og lojal helsefagarbeider? Synes du eldreomsorg er spennende og ønsker en jobb med utfordringer og mye glede? Da håper vi du søker jobb hos oss på Gystadmyr Bo- og aktivitetssenter.

Vi har ledig en fast 100 % stilling som helsefagarbeider med arbeid på dag/kveld hver 3. helg på avdeling Kongletoppen. Det er en somatisk sykehjemsavdeling med 20 beboerrom. 18 av disse er langtidsplasser og 2 korttidsplasser.

Hos oss vil du møte mange dyktige medarbeidere som gjenspeiler seg i et mangfold av ulik erfaring og kompetanse. Dette gjelder mange områder: Psykiatri, demens, miljøarbeid, palliasjon, pårørendearbeid osv. Har du kompetanse/erfaring på relevante områder, er det viktig for oss. Vi arbeider aktivt med forbedringsarbeid, og i dette står KlinObs (ProAct) sentralt, samt bruk av risikotavle. Vi har et stort fokus på brukermedvirkning og har beboeren i sentrum.

Vi ønsker at Gystadmyr skal være en attraktiv arbeidsplass for engasjerte medarbeidere. Vi har et stort fokus på faglig utvikling, nærværsarbeid og samarbeid på tvers av avdelingene, samt med andre samarbeidspartnere. Vi har regelmessig internundervisning i aktuelle temaer og årlig seminar for alle på enheten.

Stillingen avlønnes i SKO 7076, lønn i 100 % stilling etter ansiennitet fra kr. 352.200 til kr. 431.400.

Stillingen har 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Ved internt opprykk kan annen stillingsstørrelse bli aktuell.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedarbeidsoppgavene består av stell og pleie for pasienter i somatisk sykehjemsavdeling, oppfølging av grunnleggende behov, utarbeide mål- og tiltaksplan for pasient, legemiddelhåndtering, og omsorg ved livets sluttfase.
 • Sørge for at beboere opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt.
 • Ansvarsoppgaver som primær -og sekundærkontakt, samt andre driftsoppgaver.
 • Kontakt og samarbeid med pårørende og verger.
 • Aktivt bidra til et arbeidsmiljø som er fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende.
 • Daglig rapportering i kommunens elektroniske pasientjournalsystem.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier eller annen tilsvarende fagutdanning.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med geriatri, demens, palliasjon og/eller psykiatri.
 • Du må ha evne til samarbeid og fleksibilitet, gode relasjonelle ferdigheter.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og i team med fokus på oppgaveløsning og måloppnåelse.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Krav om bestått norskprøve 3.
 • Kunne beherske data som arbeidsverktøy.
 • Du må evne å se løsninger og alternative tilnærminger, og kunne formidle dette systematisk gjennom vårt fagadministrative system.

Personlige egenskaper

 • I Ullensaker kommune sier vi "sammen vil vi MER". Vi ønsker at alle våre ansatte skal etterleve våre verdier til å være Modige, Endringsdyktige og Rause.
 • Vi er på jakt etter deg som er robust og som blir ekstra effektiv når det er mye å gjøre.
 • Være pådriver for et godt samarbeid med pårørende.
 • Faglig nysgjerrig og engasjert.
 • Lojal og tillitsfull.
 • Arbeidsom og strukturert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å være positiv og engasjert.
 • Er resultat- og løsningsorientert.
 • Evner i stor grad å skille mellom den profesjonelle rollen og det kollegiale fellesskapet.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn etter hovedtariffavtalen.
 • Stillingsbrøk: 100 % fast. Turnus dag/kveld.
 • Fadderordning for nytilsatte.
 • Aktivt læringsmiljø med spennende, utfordrende og mangfoldige arbeidsoppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø med oppmerksomhet på et høyt nærvær.
 • Regelmessig internundervisning i aktuelle temaer.
 • Årlig seminar for alle ansatte på enheten.
 • Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer.
 • Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner.
 • Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht. Helsepersonelloven § 20a første ledd, jf. politiregisterloven § 39 første ledd, fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene, som vaktmester og renholder, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Kopi av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen eller tas med til evt. intervju.
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.

Kontaktinformasjon

Camilla Kristin Madsen, Avdelingsleder Kongletoppen, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Myrvegen 73
2052 Jessheim

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Ullensaker kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon35 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 23.06.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du interesse for optimalisering av anbuds- og tilbudsarbeid, og er opptatt av høy kvalitet i anbuds- og tilbudsprosesser? Vi ser
09.07.2021 Ullensaker
Multiconsult har for øyeblikket mange spennende prosess- og maskin oppgaver i vår portefølje med blant annet Ny Vannforsyning Oslo. Vi
22.07.2021 Oslo
Søkes til Finnsnes Søknadsfrist 31.07.2021
22.07.2021 Senja
Er det én plass du bør jobbe som vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll Vann! Ingeniørene våre jobber i
22.07.2021 Trondheim
Er det én plass du bør jobbe som faglig motivert vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll vann! Her kan
22.07.2021 Trondheim
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen elektro i en stilling hvor du blir en del
22.07.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen ingeniørgeologisk og/eller geoteknisk prosjektering, ledelse og kundebehandling
22.07.2021 Bergen
Vis alle 27.231 ledige stillinger

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 38.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: <<Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling -- sammen vil vi MER >>.

MER står for Modig, Endringsdyktig og Raus.
Verdiene våre er en viktig rettesnor i vårt arbeid i Ullensaker kommune.

Les mer om PRO Jessheim Øst, Ullensaker kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon35 Presentasjon av stillingen:

Gystadmyr Bo- og aktivitetssenter er ett av tre sykehjem i Ullensaker kommune. Vi har 80 plasser fordelt på 5 avdelinger. I tillegg har vi hjemmetjeneste, miljøarbeidertjeneste, omsorgsboliger, kommunens sentralkjøkken, dagsenter, kafé, transporttjeneste, lege, fag- og kvalitetskonsulent, frisør og fotpleier. Vi har koselige lokaler og et flott uteområde!

Er du en engasjert, positiv og lojal helsefagarbeider? Synes du eldreomsorg er spennende og ønsker en jobb med utfordringer og mye glede? Da håper vi du søker jobb hos oss på Gystadmyr Bo- og aktivitetssenter.

Vi har ledig en fast 100 % stilling som helsefagarbeider med arbeid på dag/kveld hver 3. helg på avdeling Kongletoppen. Det er en somatisk sykehjemsavdeling med 20 beboerrom. 18 av disse er langtidsplasser og 2 korttidsplasser.

Hos oss vil du møte mange dyktige medarbeidere som gjenspeiler seg i et mangfold av ulik erfaring og kompetanse. Dette gjelder mange områder: Psykiatri, demens, miljøarbeid, palliasjon, pårørendearbeid osv. Har du kompetanse/erfaring på relevante områder, er det viktig for oss. Vi arbeider aktivt med forbedringsarbeid, og i dette står KlinObs (ProAct) sentralt, samt bruk av risikotavle. Vi har et stort fokus på brukermedvirkning og har beboeren i sentrum.

Vi ønsker at Gystadmyr skal være en attraktiv arbeidsplass for engasjerte medarbeidere. Vi har et stort fokus på faglig utvikling, nærværsarbeid og samarbeid på tvers av avdelingene, samt med andre samarbeidspartnere. Vi har regelmessig internundervisning i aktuelle temaer og årlig seminar for alle på enheten.

Stillingen avlønnes i SKO 7076, lønn i 100 % stilling etter ansiennitet fra kr. 352.200 til kr. 431.400.

Stillingen har 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Ved internt opprykk kan annen stillingsstørrelse bli aktuell.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedarbeidsoppgavene består av stell og pleie for pasienter i somatisk sykehjemsavdeling, oppfølging av grunnleggende behov, utarbeide mål- og tiltaksplan for pasient, legemiddelhåndtering, og omsorg ved livets sluttfase.
 • Sørge for at beboere opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt.
 • Ansvarsoppgaver som primær -og sekundærkontakt, samt andre driftsoppgaver.
 • Kontakt og samarbeid med pårørende og verger.
 • Aktivt bidra til et arbeidsmiljø som er fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende.
 • Daglig rapportering i kommunens elektroniske pasientjournalsystem.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier eller annen tilsvarende fagutdanning.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med geriatri, demens, palliasjon og/eller psykiatri.
 • Du må ha evne til samarbeid og fleksibilitet, gode relasjonelle ferdigheter.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og i team med fokus på oppgaveløsning og måloppnåelse.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Krav om bestått norskprøve 3.
 • Kunne beherske data som arbeidsverktøy.
 • Du må evne å se løsninger og alternative tilnærminger, og kunne formidle dette systematisk gjennom vårt fagadministrative system.

Personlige egenskaper

 • I Ullensaker kommune sier vi "sammen vil vi MER". Vi ønsker at alle våre ansatte skal etterleve våre verdier til å være Modige, Endringsdyktige og Rause.
 • Vi er på jakt etter deg som er robust og som blir ekstra effektiv når det er mye å gjøre.
 • Være pådriver for et godt samarbeid med pårørende.
 • Faglig nysgjerrig og engasjert.
 • Lojal og tillitsfull.
 • Arbeidsom og strukturert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å være positiv og engasjert.
 • Er resultat- og løsningsorientert.
 • Evner i stor grad å skille mellom den profesjonelle rollen og det kollegiale fellesskapet.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn etter hovedtariffavtalen.
 • Stillingsbrøk: 100 % fast. Turnus dag/kveld.
 • Fadderordning for nytilsatte.
 • Aktivt læringsmiljø med spennende, utfordrende og mangfoldige arbeidsoppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø med oppmerksomhet på et høyt nærvær.
 • Regelmessig internundervisning i aktuelle temaer.
 • Årlig seminar for alle ansatte på enheten.
 • Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer.
 • Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner.
 • Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht. Helsepersonelloven § 20a første ledd, jf. politiregisterloven § 39 første ledd, fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene, som vaktmester og renholder, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Kopi av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen eller tas med til evt. intervju.
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.

Kontaktinformasjon

Camilla Kristin Madsen, Avdelingsleder Kongletoppen, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Myrvegen 73
2052 Jessheim

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Ullensaker kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon35 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 23.06.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling

Fakta om PRO Jessheim Øst, Ullensaker kommune