<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Helsefagarbeider 20 % fast PRO Jessheim Øst, Ullensaker kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon26 Presentasjon av stillingen:

Vi ønsker å knytte til oss positive, fleksible og engasjerte medarbeidere, med godt humør og stå-på-vilje.
Avdeling Solsiden består av 20 plasser, 18 av dem er langtidsplass, en korttid og en rulleringsplass. Vi har stort fokus på brukermedvirkning og har beboer i sentrum. Vi arbeider aktivt med forbedringsarbeid. I dette arbeidet står KlinObs(PRO-Act) sentralt, samt bruk av risikotavle.

Stillingene er 20 % fast, hvor helgene ligger i turnus og resterende ligger i årsarbeidstid.

Stillingene avlønnes i SKO 7076 med årslønn i 100 % stilling fra kr. 352.200 til kr. 431.400

Arbeidsoppgaver

 • Gi bistand til personlig hygiene, morgen- og kveldstell, mating, og miljørettede tiltak for å bedre/opprettholde den enkeltes funksjonsnivå
 • Sikre at det gjennomføres tiltak i samsvar med enkeltvedtak, eventuell plan og avtale med den enkelte bruker
 • Dokumentasjonsplikt i forhold til gitt helsehjelp, og ansvar for å holde seg oppdatert i gjeldende fagsystem
 • Fagarbeider skal kun påta seg arbeidsoppgaver innen eget ansvarsområde
 • Fungere som miljøarbeider i avdelingen. Dette innebærer å ta ansvar for å tilføre miljøet ideer og impulser som kan bidra til økt trivsel for brukere/beboere
 • Primæransvar for et gitt antall beboere med tilhørende individuell utarbeidelse av mål- og tiltaksplan samt tverrfaglig samarbeid med aktuelle tjenester. Fagarbeider er pårørendes kontaktperson
 • Bidra til å opprettholde gode holdninger og bidra til et godt arbeidsmiljø i avdeling
 • Veiledningsansvar i forhold til eget fagområde. Dette vil si at fagarbeider har ansvar for at nyansatte, studenter, elever, kolleger, lærlinger osv. får oppfølging i forhold til vedtatte retningslinjer og rutiner
 • Plikter å følge og være lojal til vedtatte rutiner, reglement og retningslinjer ved enheten
 • Fagarbeider forventes å være fleksibel til å bidra på tvers av enheten og til å ha en profesjonell tilnærming til sin yrkesutøvelse
 • Fagarbeider rapporterer til avdelingsleder

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent /norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med geriatri/demens
 • Du må evne å se løsninger og alternative tilnærminger, og kunne formidle dette systematisk gjennom vårt fagadministrative system
 • Du må ha evne til samarbeid og fleksibilitet, gode relasjonelle ferdigheter
 • Du må kunne arbeide selvstendig og i team med fokus på oppgaveløsning og måloppnåelse
 • Være en pådriver i faglig utviklingsarbeid
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunne beherske dataverktøy

Personlige egenskaper

 • I Ullensaker kommune sier vi: Sammen vil vi MER. Vi ønsker at alle våre ansatte skal etterleve våre verdier til å være Modig, Endringsdyktig og Raus
 • Faglig nysgjerrig og engasjert
 • Lojal og tillitsfull
 • Arbeidsom og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø ved å være positiv og engasjert
 • Være resultat- og løsningsorientert
 • Evner i stor grad å skille mellom den profesjonelle rollen og det kollegiale fellesskapet
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Stillingsbrøk: 20 % fast. Turnus dag/kveld
 • Fadderordning for nytilsatte
 • Aktivt læringsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Regelmessig internundervisning i aktuelle temaer
 • Årlig seminar for alle ansatte på enheten
 • Treningstilbud og kulturtilbud
 • Dyktige kolleger med faglig kompetanse
 • Bedriftshelsetjeneste.

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht. Helse - og omsorgstjenesteloven § 5-4 fremlegges. Attesten må ikke være eldre enn 3 mnd.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen eller tas med til evt. intervju. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke blir returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentlig gjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette- jf Offentlighetsloven § 25.

Kontaktinformasjon

Pia Sørlie, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Myrvegen 73
2050 Jessheim

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Ullensaker kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon26 Stillingsprosent: 20% Fast Søknadsfrist: 23.06.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du lede og videreutvikle vår avdeling for byggautomasjon i Trondheim? GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Som
05.08.2021 Trondheim
Avdeling Transformatorstasjoner og Regionalnett i seksjon Drift og Vedlikehold har ansvaret for selskapets 72 transformatorstasjoner. I avdelingen er det nå
15.12.2020 Kristiansand
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Intility er i sterk vekst, og vi søker nå nye kollegaer til Network Services. Vi er på jakt etter deg som
09.06.2021 Oslo
Seksjon for Materialteknologi søker betongteknologer med fordypning i betongrehabilitering Seksjon for materialteknologi arbeider med rådgivning for å sikre gode materialvalg
05.08.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen brannrådgivning. Vi ser i
05.08.2021 Kristiansand
Multiconsult er et ledende miljø innen prosjektering og rådgivning i Norge. For å stadfeste vår posisjon som ledende på digitalisering
05.08.2021 Oslo
Rambøll inviterer deg til å ta i bruk ditt engasjement, og din faglige innsikt, i en stilling hvor du kan
05.08.2021 Drammen
Vis alle 26.759 ledige stillinger

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 38.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: <<Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling -- sammen vil vi MER >>.

MER står for Modig, Endringsdyktig og Raus.
Verdiene våre er en viktig rettesnor i vårt arbeid i Ullensaker kommune.

Les mer om PRO Jessheim Øst, Ullensaker kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon26 Presentasjon av stillingen:

Vi ønsker å knytte til oss positive, fleksible og engasjerte medarbeidere, med godt humør og stå-på-vilje.
Avdeling Solsiden består av 20 plasser, 18 av dem er langtidsplass, en korttid og en rulleringsplass. Vi har stort fokus på brukermedvirkning og har beboer i sentrum. Vi arbeider aktivt med forbedringsarbeid. I dette arbeidet står KlinObs(PRO-Act) sentralt, samt bruk av risikotavle.

Stillingene er 20 % fast, hvor helgene ligger i turnus og resterende ligger i årsarbeidstid.

Stillingene avlønnes i SKO 7076 med årslønn i 100 % stilling fra kr. 352.200 til kr. 431.400

Arbeidsoppgaver

 • Gi bistand til personlig hygiene, morgen- og kveldstell, mating, og miljørettede tiltak for å bedre/opprettholde den enkeltes funksjonsnivå
 • Sikre at det gjennomføres tiltak i samsvar med enkeltvedtak, eventuell plan og avtale med den enkelte bruker
 • Dokumentasjonsplikt i forhold til gitt helsehjelp, og ansvar for å holde seg oppdatert i gjeldende fagsystem
 • Fagarbeider skal kun påta seg arbeidsoppgaver innen eget ansvarsområde
 • Fungere som miljøarbeider i avdelingen. Dette innebærer å ta ansvar for å tilføre miljøet ideer og impulser som kan bidra til økt trivsel for brukere/beboere
 • Primæransvar for et gitt antall beboere med tilhørende individuell utarbeidelse av mål- og tiltaksplan samt tverrfaglig samarbeid med aktuelle tjenester. Fagarbeider er pårørendes kontaktperson
 • Bidra til å opprettholde gode holdninger og bidra til et godt arbeidsmiljø i avdeling
 • Veiledningsansvar i forhold til eget fagområde. Dette vil si at fagarbeider har ansvar for at nyansatte, studenter, elever, kolleger, lærlinger osv. får oppfølging i forhold til vedtatte retningslinjer og rutiner
 • Plikter å følge og være lojal til vedtatte rutiner, reglement og retningslinjer ved enheten
 • Fagarbeider forventes å være fleksibel til å bidra på tvers av enheten og til å ha en profesjonell tilnærming til sin yrkesutøvelse
 • Fagarbeider rapporterer til avdelingsleder

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent /norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med geriatri/demens
 • Du må evne å se løsninger og alternative tilnærminger, og kunne formidle dette systematisk gjennom vårt fagadministrative system
 • Du må ha evne til samarbeid og fleksibilitet, gode relasjonelle ferdigheter
 • Du må kunne arbeide selvstendig og i team med fokus på oppgaveløsning og måloppnåelse
 • Være en pådriver i faglig utviklingsarbeid
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunne beherske dataverktøy

Personlige egenskaper

 • I Ullensaker kommune sier vi: Sammen vil vi MER. Vi ønsker at alle våre ansatte skal etterleve våre verdier til å være Modig, Endringsdyktig og Raus
 • Faglig nysgjerrig og engasjert
 • Lojal og tillitsfull
 • Arbeidsom og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø ved å være positiv og engasjert
 • Være resultat- og løsningsorientert
 • Evner i stor grad å skille mellom den profesjonelle rollen og det kollegiale fellesskapet
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Stillingsbrøk: 20 % fast. Turnus dag/kveld
 • Fadderordning for nytilsatte
 • Aktivt læringsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Regelmessig internundervisning i aktuelle temaer
 • Årlig seminar for alle ansatte på enheten
 • Treningstilbud og kulturtilbud
 • Dyktige kolleger med faglig kompetanse
 • Bedriftshelsetjeneste.

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht. Helse - og omsorgstjenesteloven § 5-4 fremlegges. Attesten må ikke være eldre enn 3 mnd.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen eller tas med til evt. intervju. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke blir returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentlig gjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette- jf Offentlighetsloven § 25.

Kontaktinformasjon

Pia Sørlie, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Myrvegen 73
2050 Jessheim

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Ullensaker kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon26 Stillingsprosent: 20% Fast Søknadsfrist: 23.06.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling

Fakta om PRO Jessheim Øst, Ullensaker kommune