<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Produksjonsmedarbeidere i fiskeindustrien / Production workers in the fish industry ETERNI NORGE

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi trenger 4 nye produksjonsmedarbeidere i 100% stilling fra snarest og til 31.8.21
We need 4 new production workers in a 100% position from asap and until 31.8.21
Kontaktpersoner/Contact persons:

Petra Kolasa (norsk/norwegian, engelsk/english, polsk/polish, slovakisk/slovakian) Logg inn for å se kontaktinformasjon

Olga Dalecka (engelsk/english, litauisk/lithuanian, rusisk/russian) Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsoppgaver
 • Slakting av laks (bløgging og sløying)

 • Pakking av laks

 • Truckkjøring

 • Salmon slaughter (bleeding and gutting)

 • Packing

 • Driving forklift

Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring fra lignende arbeid er en fordel, men ikke et krav

 • Norsk eller engelsk er viktig for god og trygg kommunikasjon på arbeidsplassen

 • NB! Alle medarbeidere må skaffe godkjent bakgrunnssjekk fra Luftfartstilsynet (se mer info nedenfor)

 • Experience from similar work is an advantage, but not a requirement

 • Norwegian or English is important for good and safe communication in the workplace

 • NB! All employees must obtain an approved background check from the Aviation Authority/Luftfartstilsynet (see more info below)

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er punktlig, har høy arbeidsmoral og som er i god fysisk form.

We are looking for someone who is punctual, have a high work ethic and who are in good physical shape.

Vi tilbyr
 • Lønn ihht. tariff

 • Forsikringsordninger

 • Salary according to. tariff

 • Insurance plan

Politiattest kreves for å kunne søke om bakgrunnssjekk fra Lufttilsynet! Søker må fremskaffe uttømmende politiattest fra de land en har vært folkeregistrert i sammenhengende mer enn seks måneder i løpet av de siste fem år. Personer som ikke har 5 års sammenhengende botid i Norge eller et annet EØS-land vil normalt ikke kunne få godkjent bakgrunnssjekk på grunn av manglende attest fra Norge/ EØS og vil ikke være aktuell for stillingen.

Police certificate is required to apply for background check from the Norwegian Aviation Authority! Applicants must obtain police certificates from the countries in wich they have been registred as a citizen for consecutive six months over the past five years. People who do not have 5 years of continuous residence in Norway or another EEA country will normally not be able to obtain a background check due to lack of certificate from Norway / EEA and will unfortunately not be relevant for the position.
Adresse: Sjernarøy

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Alle hos oss er gode, men målet vårt er at alle skal bli bedre. Det er bra for Statnett, det
10.06.2021 Oslo
Skanska har de siste årene hatt et stort fokus på å gjennomføre prosjekter ved bruk av moderne verktøy og prosesser
29.07.2021 Oslo
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
29.07.2021 Oslo
Why Statkraft? Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That’s what we offer. 125 years of
29.07.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is
29.07.2021 Flere steder
Vis alle 23.651 ledige stillinger
Vår visjon er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom våre verdier ta vare på våre kunder, medarbeiderne og ansatte. Våre verdier er: Engasjement, Trygghet, Entreprenørskap, Ros, Nærhet og Integritet. Eterni har en unik kompetanse og erfaring med å levere gode og fleksible bemanningsløsninger til bransjer som er preget av sesongsvingninger og generell mangel på kvalifisert arbeidskraft. I tillegg til å tiltrekke oss lokal arbeidskraft, har Eterni god erfaring med rekruttering fra utlandet. Vi arbeider hver dag med å følge opp alle våre medarbeidere og kunder på en profesjonell og hjelpsom måte ved at vi er til stede for deg som kunde, og deg som medarbeider, når du trenger oss. Les mer om ETERNI NORGE

Stillingsbeskrivelse

Vi trenger 4 nye produksjonsmedarbeidere i 100% stilling fra snarest og til 31.8.21
We need 4 new production workers in a 100% position from asap and until 31.8.21
Kontaktpersoner/Contact persons:

Petra Kolasa (norsk/norwegian, engelsk/english, polsk/polish, slovakisk/slovakian) Logg inn for å se kontaktinformasjon

Olga Dalecka (engelsk/english, litauisk/lithuanian, rusisk/russian) Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsoppgaver
 • Slakting av laks (bløgging og sløying)

 • Pakking av laks

 • Truckkjøring

 • Salmon slaughter (bleeding and gutting)

 • Packing

 • Driving forklift

Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring fra lignende arbeid er en fordel, men ikke et krav

 • Norsk eller engelsk er viktig for god og trygg kommunikasjon på arbeidsplassen

 • NB! Alle medarbeidere må skaffe godkjent bakgrunnssjekk fra Luftfartstilsynet (se mer info nedenfor)

 • Experience from similar work is an advantage, but not a requirement

 • Norwegian or English is important for good and safe communication in the workplace

 • NB! All employees must obtain an approved background check from the Aviation Authority/Luftfartstilsynet (see more info below)

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er punktlig, har høy arbeidsmoral og som er i god fysisk form.

We are looking for someone who is punctual, have a high work ethic and who are in good physical shape.

Vi tilbyr
 • Lønn ihht. tariff

 • Forsikringsordninger

 • Salary according to. tariff

 • Insurance plan

Politiattest kreves for å kunne søke om bakgrunnssjekk fra Lufttilsynet! Søker må fremskaffe uttømmende politiattest fra de land en har vært folkeregistrert i sammenhengende mer enn seks måneder i løpet av de siste fem år. Personer som ikke har 5 års sammenhengende botid i Norge eller et annet EØS-land vil normalt ikke kunne få godkjent bakgrunnssjekk på grunn av manglende attest fra Norge/ EØS og vil ikke være aktuell for stillingen.

Police certificate is required to apply for background check from the Norwegian Aviation Authority! Applicants must obtain police certificates from the countries in wich they have been registred as a citizen for consecutive six months over the past five years. People who do not have 5 years of continuous residence in Norway or another EEA country will normally not be able to obtain a background check due to lack of certificate from Norway / EEA and will unfortunately not be relevant for the position.
Adresse: Sjernarøy

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 03
  2021
  15 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
3 ledige stillinger

Fakta om ETERNI NORGE