<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fast stilling som tannpleier ved Midt - Telemark tannklinikk Tannhelse og forebygging

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold og Telemark har ledig en 100% stilling som tannpleier ved Midt-Telemark tannklinikk fra 01.08.21.

Vi søker en selvstendig og strukturert tannpleier som ønsker å bidra til å løse tannhelsesektorens samfunnsoppdrag. Du bør ha et stort engasjement for tannhelsetjenestens prioriterte grupper og et ønske om å være med på å videreutvikle tilbudet. Stillingen innebærer samarbeid med tannhelsesekretærer, tannleger og tannpleier i et godt faglig miljø. Vi søker deg som har et godt humør, er fleksibel og samarbeider godt med alle yrkesgrupper og samarbeidspartnere.
Midt-Telemark tannklinikk er en moderne og trivelig tannklinikk med åtte behandlingsrom. Det er for tiden 13 ansatte; fire tannleger, fem tannhelsesekretærer, to tannpleiere og en resepsjonist. Klinikken har et godt pasientgrunnlag med variert behandlingsbehov. Klinikken bruker Opus journalsystem og digitalt røntgen.
Bø er en "bygdeby" med ca 6000 innbyggere, men folketallet er nesten doblet i skoleåret da Bø både har en videregående skole og flere avdelinger av USN, Universitetet i Sørøst-Norge. Om sommeren trekker Bø Sommarland flere tusen besøkende til Bø. Det er gode offentlige kommunikasjonsmuligheter med buss og tog. For friluftsinteresserte er det gode tur- og aktivitetsmuligheter både sommer og vinter. Bø byr også på mange kulturopplevelser.

Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: Heltid
Søknadsfrist:30.6.2021

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Du vil jobbe i førstelinjetjenesten og ha ansvar for utadrettet virksomhet etter oppsatt arbeidsplan i samråd med klinikkleder.
 • Det kliniske arbeidet omfatter alle pasientgrupper, også voksne betalende pasienter.
 • Våre tannpleiere er en viktig aktør i fylkeskommunen sin satsing på folkehelse
 • Det blir lagt stor vekt på evne og vilje til å bygge relasjoner med våre samarbeidspartnere.
 • Holde deg faglig oppdatert.
 • Være et positivt bidrag til arbeidsmiljøet på klinikken.
 • Delta i HMS-arbeid og kvalitetsutvikling.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Kvalifikasjoner

Utdanning:

. Norsk autorisasjon som tannpleier

Andre kvalifikasjoner:

. Norsk autorisasjon som tannpleier og politiattest . Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. . Det vil bli stilt krav til egeninnsats og deltakelse i fellesskap på klinikken.

Erfaring:

. Det er ønskelig med erfaring fra den offentlige tannhelsetjenesten.
. Det forventes at du har digital kompetanse til å bruke fylkeskommunen sine IKT-løsninger
. Du er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger. . Vi ønsker oss en tannpleier med gode formidlingsegenskaper.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

. Fleksibel, målbevisst og endringsvillig
. Evner å ha pasient i fokus
. Kunne bidra positivt til arbeidsmiljøet . Løsningsorientert og interessert i utvikling . Stå på vilje og være selvstendig . Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet og stabilitet vil vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting av helsepersonell, kreves godkjent norsk autorisasjon. Det er videre en forutsetning at du kan fremlegge godkjent politiattest (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 24.371 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold og Telemark har ledig en 100% stilling som tannpleier ved Midt-Telemark tannklinikk fra 01.08.21.

Vi søker en selvstendig og strukturert tannpleier som ønsker å bidra til å løse tannhelsesektorens samfunnsoppdrag. Du bør ha et stort engasjement for tannhelsetjenestens prioriterte grupper og et ønske om å være med på å videreutvikle tilbudet. Stillingen innebærer samarbeid med tannhelsesekretærer, tannleger og tannpleier i et godt faglig miljø. Vi søker deg som har et godt humør, er fleksibel og samarbeider godt med alle yrkesgrupper og samarbeidspartnere.
Midt-Telemark tannklinikk er en moderne og trivelig tannklinikk med åtte behandlingsrom. Det er for tiden 13 ansatte; fire tannleger, fem tannhelsesekretærer, to tannpleiere og en resepsjonist. Klinikken har et godt pasientgrunnlag med variert behandlingsbehov. Klinikken bruker Opus journalsystem og digitalt røntgen.
Bø er en "bygdeby" med ca 6000 innbyggere, men folketallet er nesten doblet i skoleåret da Bø både har en videregående skole og flere avdelinger av USN, Universitetet i Sørøst-Norge. Om sommeren trekker Bø Sommarland flere tusen besøkende til Bø. Det er gode offentlige kommunikasjonsmuligheter med buss og tog. For friluftsinteresserte er det gode tur- og aktivitetsmuligheter både sommer og vinter. Bø byr også på mange kulturopplevelser.

Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: Heltid
Søknadsfrist:30.6.2021

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Du vil jobbe i førstelinjetjenesten og ha ansvar for utadrettet virksomhet etter oppsatt arbeidsplan i samråd med klinikkleder.
 • Det kliniske arbeidet omfatter alle pasientgrupper, også voksne betalende pasienter.
 • Våre tannpleiere er en viktig aktør i fylkeskommunen sin satsing på folkehelse
 • Det blir lagt stor vekt på evne og vilje til å bygge relasjoner med våre samarbeidspartnere.
 • Holde deg faglig oppdatert.
 • Være et positivt bidrag til arbeidsmiljøet på klinikken.
 • Delta i HMS-arbeid og kvalitetsutvikling.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Kvalifikasjoner

Utdanning:

. Norsk autorisasjon som tannpleier

Andre kvalifikasjoner:

. Norsk autorisasjon som tannpleier og politiattest . Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. . Det vil bli stilt krav til egeninnsats og deltakelse i fellesskap på klinikken.

Erfaring:

. Det er ønskelig med erfaring fra den offentlige tannhelsetjenesten.
. Det forventes at du har digital kompetanse til å bruke fylkeskommunen sine IKT-løsninger
. Du er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger. . Vi ønsker oss en tannpleier med gode formidlingsegenskaper.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

. Fleksibel, målbevisst og endringsvillig
. Evner å ha pasient i fokus
. Kunne bidra positivt til arbeidsmiljøet . Løsningsorientert og interessert i utvikling . Stå på vilje og være selvstendig . Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet og stabilitet vil vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting av helsepersonell, kreves godkjent norsk autorisasjon. Det er videre en forutsetning at du kan fremlegge godkjent politiattest (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 26
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
3 ledige stillinger

Fakta om Tannhelse og forebygging