<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fagarbeidar i våken nattevaktstilling - 3x62,45 % fast Psykisk Helse og Rus

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org.nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon2 Stillingsident: RIB Presentasjon av stillingen :

Vil du arbeide saman med oss og vere med på å vidareutvikle tenester til menneske med psykiske helse- og/eller rusproblem? Har du engasjement for fagfeltet og deler raust omsorg, kunnskap og erfaring med andre? Då ønskjer vi akkurat det til å arbeide saman med oss.

Kort om stillinga

Vi har ledig 3 faste stillingar som våken nattevakt, med arbeid kvar 3. helg i 62,45 % stilling med mogleg auke til 69,01 %. Stillinga er for tida knytt til butiltak drifta av Radøy interkommunale busenter på Manger.

Vi søkjer etter deg med helse og sosialfagleg kompetanse, med erfaring og engasjement for fagfeltet psykisk helse.

Dei tre stillingane har forskjellig oppstart og er ledige frå 19.08.2021, 01.09.2021 og 02.11.2021.

Om Radøy interkommunale busenter

Radøy interkommunale busenter er eit heildøgnsbemanna busenter for personar med psykisk helseproblem. Arbeidsstaden har for tida tilsette i medleverturnus, langvakter og våke nattevakt. Bebuarane har kvar si leilegheit med kjøkkenkrok og bad. I tillegg er det 2 fellesstover, 2 felleskjøkken og felles vaskerom til disposisjon for beburarane. Personal ved Radøy interkommunale Busenter driftar og eit eige butilbod like i nærheta. Nattevaktstillingane er knytt til dette butilbodet.

Arbeidsoppgåver

 • Individuell oppfølging av brukarar i eige bumiljø utifrå behov og målsetting med miljøterapeutiske tiltak
 • Skape ro, støtte og tryggleik for bebuar på natt
 • Delta i kvalitetsutvikling av tenesta, og bidra til at målsettingar vert nådd
 • Tverrfagleg samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartar for å skape eit heilskapleg tenestetilbod
 • Rapport munnleg og skriftleg

Kompetanse

Krav til kompetanse

 • Fagarbeidar med helse og sosialfag
 • Erfaring frå arbeid med psykisk helse- og rusfeltet

Lang erfaring frå brukargruppa kan kompensere for manglande utdanning.

Personlege eigenskapar Vi ser etter deg med følgjande kvalifikasjonar:

Du har engasjement og interesse for fagfeltet psykisk helse og rus. Du har arbeidserfaring frå feltet og tør å stole på deg sjølv. Du er trygg i møte med andre og kan ta sjølvstendige avgjersler. Du er handlekraftig, tolmodig og bestemt. Det er ønskjeleg at du har sertifikat klasse B.

Erfaring frå arbeid med brukargruppa, personlege eigenskapar og samarbeidsevner vert tillagt avgjerande vekt.

Vi tilbyr

Eit sjølvstendig arbeid i eit fagleg engasjerande og godt arbeidsmiljø
Fagutvikling
Rettleiing Tilsetjing i hht. gjeldande avtaleverk Pensjonsordning i KLP

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på Logg inn for å se kontaktinformasjon. Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Martine Haugland, Mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Alle hos oss er gode, men målet vårt er at alle skal bli bedre. Det er bra for Statnett, det
10.06.2021 Oslo
Skanska har de siste årene hatt et stort fokus på å gjennomføre prosjekter ved bruk av moderne verktøy og prosesser
29.07.2021 Oslo
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
29.07.2021 Oslo
Why Statkraft? Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That’s what we offer. 125 years of
29.07.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is
29.07.2021 Flere steder
Vis alle 23.651 ledige stillinger
. Les mer om Psykisk Helse og Rus

Stillingsbeskrivelse

Org.nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon2 Stillingsident: RIB Presentasjon av stillingen :

Vil du arbeide saman med oss og vere med på å vidareutvikle tenester til menneske med psykiske helse- og/eller rusproblem? Har du engasjement for fagfeltet og deler raust omsorg, kunnskap og erfaring med andre? Då ønskjer vi akkurat det til å arbeide saman med oss.

Kort om stillinga

Vi har ledig 3 faste stillingar som våken nattevakt, med arbeid kvar 3. helg i 62,45 % stilling med mogleg auke til 69,01 %. Stillinga er for tida knytt til butiltak drifta av Radøy interkommunale busenter på Manger.

Vi søkjer etter deg med helse og sosialfagleg kompetanse, med erfaring og engasjement for fagfeltet psykisk helse.

Dei tre stillingane har forskjellig oppstart og er ledige frå 19.08.2021, 01.09.2021 og 02.11.2021.

Om Radøy interkommunale busenter

Radøy interkommunale busenter er eit heildøgnsbemanna busenter for personar med psykisk helseproblem. Arbeidsstaden har for tida tilsette i medleverturnus, langvakter og våke nattevakt. Bebuarane har kvar si leilegheit med kjøkkenkrok og bad. I tillegg er det 2 fellesstover, 2 felleskjøkken og felles vaskerom til disposisjon for beburarane. Personal ved Radøy interkommunale Busenter driftar og eit eige butilbod like i nærheta. Nattevaktstillingane er knytt til dette butilbodet.

Arbeidsoppgåver

 • Individuell oppfølging av brukarar i eige bumiljø utifrå behov og målsetting med miljøterapeutiske tiltak
 • Skape ro, støtte og tryggleik for bebuar på natt
 • Delta i kvalitetsutvikling av tenesta, og bidra til at målsettingar vert nådd
 • Tverrfagleg samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartar for å skape eit heilskapleg tenestetilbod
 • Rapport munnleg og skriftleg

Kompetanse

Krav til kompetanse

 • Fagarbeidar med helse og sosialfag
 • Erfaring frå arbeid med psykisk helse- og rusfeltet

Lang erfaring frå brukargruppa kan kompensere for manglande utdanning.

Personlege eigenskapar Vi ser etter deg med følgjande kvalifikasjonar:

Du har engasjement og interesse for fagfeltet psykisk helse og rus. Du har arbeidserfaring frå feltet og tør å stole på deg sjølv. Du er trygg i møte med andre og kan ta sjølvstendige avgjersler. Du er handlekraftig, tolmodig og bestemt. Det er ønskjeleg at du har sertifikat klasse B.

Erfaring frå arbeid med brukargruppa, personlege eigenskapar og samarbeidsevner vert tillagt avgjerande vekt.

Vi tilbyr

Eit sjølvstendig arbeid i eit fagleg engasjerande og godt arbeidsmiljø
Fagutvikling
Rettleiing Tilsetjing i hht. gjeldande avtaleverk Pensjonsordning i KLP

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på Logg inn for å se kontaktinformasjon. Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Martine Haugland, Mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 01
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 04
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Fakta om Psykisk Helse og Rus