<  
>  
Stillingsannonse

Avdelingsingeniør/Overingeniør Nord universitet

Søknadsfrist : 01.09.2021
Om stillingen 

Ved Nord universitet, Avdeling for digitalisering og infrastruktur, studiested Bodø er det ledig en fast 100% stilling som Avdelingsingeniør/Overingeniør innen IKT brukerstøtte.

Stillingen utlyses med kontorsted Bodø, men den som ansettes må regne med arbeidsoppgaver på tvers internt i universitetet. I stillingen inngår generell IT-drift og IT-support ved campus Bodø, men vedkommende vil også inngå i den sentrale brukerstøttetjenesten for Nord universitet. I det ligger deltakelse i IT helpdesk - som er felles kontaktpunkt for alle IT brukerhenvendelser i Nord universitet.

Studiestedet er utstyrt med moderne AV-utstyr/ undervisningsteknologi og det er derfor viktig at den som ansettes har interesse og anlegg for å sette seg inn i bruken av dette utstyret.


Ansvar og arbeidsoppgaver
 • Installasjon, drift og vedlikehold av IT- og AV-utstyr ved campus Bodø
 • IT/AV brukerstøtte ved campus Bodø
 • Deltakelse i IT helpdesk team for Nord universitet
 • Prosjektdeltakelse i forbindelse med utvikling- og tilpassing av nye IT-løsninger i Nord
 • Bistå de lokale fakultetet/fagmiljøet med planlegging og tilrettelegging av IKT-verktøy i undervisning og forskning

Kvalifikasjonskrav
 • For ansettelse i stilling som avdelingsingeniør kreves fagbrev eller relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som overingeniør kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Nord universitet bygger det meste av sine basis IT systemer og samhandlingsløsninger på Microsoft-plattform, både lokalt og i skyen. Office365, Sharepoint og Teams er grunnleggende verktøy som benyttes av både ansatte og studenter. Det er derfor svært ønskelig med både dybdeerfaring og eventuell sertifisering på disse verktøyene
Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger vil bli vektlagt
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring fra større IT driftsmiljø er ønskelig
 • Det er en fordel med kjennskap til ITIL
 • Pedagogiske evner og øye for gode brukeropplevelser
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Utviklingsorientert

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, Avdelingsingeniør - Ltr. 49 - 59 (454 200,- - 534 400,-), Overingeniør - Ltr. 59 - 65 (534 400 - 594 300,- ). For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Logg inn for å se kontaktinformasjon
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:


Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 01.09.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se 8 flere annonser

Ønsker du å jobbe for et av landets ledende teknologiselskap med et konsept du vil bli stolt av å representere?
02.03.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive bygg? Vi søker nå etter en ny Ingeniør/Tekniker til vår byggautomasjonsavdeling i Bergen.
08.07.2021 Bergen
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
08.07.2021 Hele Viken
Vil du lede og videreutvikle vår avdeling for byggautomasjon i Trondheim? GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Som
05.08.2021 Trondheim
Seksjon for Materialteknologi søker betongteknologer med fordypning i betongrehabilitering Seksjon for materialteknologi arbeider med rådgivning for å sikre gode materialvalg
05.08.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen brannrådgivning. Vi ser i
05.08.2021 Kristiansand
Rambøll inviterer deg til å ta i bruk ditt engasjement, og din faglige innsikt, i en stilling hvor du kan
05.08.2021 Drammen
Rambøll inviterer deg til å ta i bruk ditt engasjement, og din faglige innsikt, i en stilling hvor du kan
05.08.2021 Drammen
Vis alle 26.125 ledige stillinger
Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Med nærhet til samfunns-
og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer.


Om Profesjonshøgskolen
Profesjonshøgskolen (PHS) er en av sju faglige enheter ved Nord universitet. Ved Profesjonshøgskolen kan du studere for å bli sykepleier, lærer, barnehagelærer, faglærer eller ta bachelor i idrett eller bachelor i engelsk. PHS tilbyr mastergrader i tilpasset opplæring (med ulike fordypninger), logopedi, klinisk sykepleie, spesialsykepleie, idrett og praktisk kunnskap. Fakultetet tilbyr også doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: http://www.uin.no/phs
Les mer om Nord universitet

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Ved Nord universitet, Avdeling for digitalisering og infrastruktur, studiested Bodø er det ledig en fast 100% stilling som Avdelingsingeniør/Overingeniør innen IKT brukerstøtte.

Stillingen utlyses med kontorsted Bodø, men den som ansettes må regne med arbeidsoppgaver på tvers internt i universitetet. I stillingen inngår generell IT-drift og IT-support ved campus Bodø, men vedkommende vil også inngå i den sentrale brukerstøttetjenesten for Nord universitet. I det ligger deltakelse i IT helpdesk - som er felles kontaktpunkt for alle IT brukerhenvendelser i Nord universitet.

Studiestedet er utstyrt med moderne AV-utstyr/ undervisningsteknologi og det er derfor viktig at den som ansettes har interesse og anlegg for å sette seg inn i bruken av dette utstyret.


Ansvar og arbeidsoppgaver
 • Installasjon, drift og vedlikehold av IT- og AV-utstyr ved campus Bodø
 • IT/AV brukerstøtte ved campus Bodø
 • Deltakelse i IT helpdesk team for Nord universitet
 • Prosjektdeltakelse i forbindelse med utvikling- og tilpassing av nye IT-løsninger i Nord
 • Bistå de lokale fakultetet/fagmiljøet med planlegging og tilrettelegging av IKT-verktøy i undervisning og forskning

Kvalifikasjonskrav
 • For ansettelse i stilling som avdelingsingeniør kreves fagbrev eller relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som overingeniør kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Nord universitet bygger det meste av sine basis IT systemer og samhandlingsløsninger på Microsoft-plattform, både lokalt og i skyen. Office365, Sharepoint og Teams er grunnleggende verktøy som benyttes av både ansatte og studenter. Det er derfor svært ønskelig med både dybdeerfaring og eventuell sertifisering på disse verktøyene
Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger vil bli vektlagt
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring fra større IT driftsmiljø er ønskelig
 • Det er en fordel med kjennskap til ITIL
 • Pedagogiske evner og øye for gode brukeropplevelser
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Utviklingsorientert

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, Avdelingsingeniør - Ltr. 49 - 59 (454 200,- - 534 400,-), Overingeniør - Ltr. 59 - 65 (534 400 - 594 300,- ). For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Logg inn for å se kontaktinformasjon
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:


Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 01.09.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 01.09.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 08
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 09
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 10
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
21 ledige stillinger

Fakta om Nord universitet