<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Våkne nattevakter og miljøterapeuter med 3-årig kompetanse søkes til botiltak i juni-september 2021 Abri Dialogue

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Abri Dialogue AS er en landsdekkende privat leverandør av private helse og omsorgstjenester. Vi har hovedkontor i Sola kommune, med avd.kontor i Oslo. Vi har levert helse og omsorgstjenester siden 2007. Vi har i dag avtaler med 57 kommuner i Norge. Vi tilbyr hjelp til mennesker med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Våre ansatte bistår og tilrettelegger slik at hver enkelt bruker får en mest mulig skreddersydd hverdag etter egne ønsker og behov. Vår visjon og målsetting er et «godt liv» for brukere og ansatte

Arbeidsoppgaver

 • Målrettet miljøarbeid som setter brukerne i stand til å mestre hverdagen

 • ADL trening

 • Aktivisering og sosialisering

 • Organisere og gjennomføre aktiviteter tilpasset den enkeltes funksjonsnivå

 • Sikre at gjeldende lovverk, vedtak og bestemmelser følges

  Ønskede kvalifikasjoner

 • Behov for 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, spesialpedagog, sykepleier etc (Gjelder medlevervakter)
 • Behov for våkne nattevakter (ikke særskilt krav til 3-årig helsefaglig kompetanse)
 • Relevant yrkeserfaring vil bli vektlagt
 • God kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9
 • Gode muntlige og skriftlige norskferdigheter er et krav, dokumentere norske språkferdigheter som tilsvarer B2
 • Det er krav til fremlegg av gyldig politiattest, jf Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4
 • Førerkort
 • Erfaring i håndtering av brukere med utagering og akutte situasjoner
 • Kjennskap til traumebevisst omsorg, systemisk miljøterapi og terapeutisk mestring av aggresjon

Personlige egenskaper

 • Du må ha evne til å arbeide strukturert, målrettet og løsningsfokusert, både i team og selvstendig
 • Fokus på å fremme egenmestring og bidra til ett meningsfullt innhold i hverdagen for den enkelte bruker
 • Du må være ansvarsfull, tålmodig og resultatorientert
 • Du må være bevisst på å ha brukeren i fokus og utvise trygghet ved utfordrende adferd
 • Du må ha god evne til å kommunisere både med ungdom og voksne
 • Du er opptatt av å ha tett og godt samarbeid med pårørende
 • Du liker å samarbeide, og ønsker å gjøre de rundt deg gode
 • Fleksibel til å ta ekstra vakter ved behov

Vi tilbyr

 • Fleksible stillingstørrelser opp til 100 % i vikariat/engasjement fra juli-september.
 • Minimum 5 midlertidige stillinger til omsorgstiltak i medleverturnus/langvakter og våken nattevakt
 • Lønn etter kvalifikasjoner og ihht satser i KS tariffavtale
 • Mulighet for personlig vekst i en spennende og utfordrende stilling
 • Et inkluderende arbeidsmiljø med høy trivsel
 • Meningsfullt arbeid i en bedrift i vekst og utvikling

Skriv gjerne i din søknad hvor stor stillingsprosent du ønsker og hvilken type vaktordning du ønsker å jobbe (natt våken, medleverdøgn, langvakt 12 timer). Ansatte i Abri Dialogue - Er selvstendige, positive personer med godt humør - Opptrer høflig, er punktlige og påpasselige i sitt arbeid - Har gode norskkunnskaper og innvilget arbeidstillatelse - Har høy arbeidsmoral Søknad, CV og vitnemål: Registrerer søknaden din i Abri Dialogue sin egen søkeportal på www.abridialogue.no - Under "Jobb hos oss" og deretter "Ledige Stillinger" Legg ved søknadsbrev, cv og tydelig passfoto i søknaden. For raskere saksbehandling ber vi deg legge ved minst to referanser i søknaden. Søkere blir vurdert fortløpende. Alle aktuelle kandidater må fremlegge gyldig politiattest før tilsettelse. Vilkår - Lønn og vilkår etter KS sin tariff for ufaglærte - Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Link til søknadsskjema:

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Alle hos oss er gode, men målet vårt er at alle skal bli bedre. Det er bra for Statnett, det
10.06.2021 Oslo
Skanska har de siste årene hatt et stort fokus på å gjennomføre prosjekter ved bruk av moderne verktøy og prosesser
29.07.2021 Oslo
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
29.07.2021 Oslo
Why Statkraft? Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That’s what we offer. 125 years of
29.07.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is
29.07.2021 Flere steder
Vis alle 23.651 ledige stillinger
Les mer om Abri Dialogue

Stillingsbeskrivelse

Abri Dialogue AS er en landsdekkende privat leverandør av private helse og omsorgstjenester. Vi har hovedkontor i Sola kommune, med avd.kontor i Oslo. Vi har levert helse og omsorgstjenester siden 2007. Vi har i dag avtaler med 57 kommuner i Norge. Vi tilbyr hjelp til mennesker med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Våre ansatte bistår og tilrettelegger slik at hver enkelt bruker får en mest mulig skreddersydd hverdag etter egne ønsker og behov. Vår visjon og målsetting er et «godt liv» for brukere og ansatte

Arbeidsoppgaver

 • Målrettet miljøarbeid som setter brukerne i stand til å mestre hverdagen

 • ADL trening

 • Aktivisering og sosialisering

 • Organisere og gjennomføre aktiviteter tilpasset den enkeltes funksjonsnivå

 • Sikre at gjeldende lovverk, vedtak og bestemmelser følges

  Ønskede kvalifikasjoner

 • Behov for 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, spesialpedagog, sykepleier etc (Gjelder medlevervakter)
 • Behov for våkne nattevakter (ikke særskilt krav til 3-årig helsefaglig kompetanse)
 • Relevant yrkeserfaring vil bli vektlagt
 • God kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9
 • Gode muntlige og skriftlige norskferdigheter er et krav, dokumentere norske språkferdigheter som tilsvarer B2
 • Det er krav til fremlegg av gyldig politiattest, jf Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4
 • Førerkort
 • Erfaring i håndtering av brukere med utagering og akutte situasjoner
 • Kjennskap til traumebevisst omsorg, systemisk miljøterapi og terapeutisk mestring av aggresjon

Personlige egenskaper

 • Du må ha evne til å arbeide strukturert, målrettet og løsningsfokusert, både i team og selvstendig
 • Fokus på å fremme egenmestring og bidra til ett meningsfullt innhold i hverdagen for den enkelte bruker
 • Du må være ansvarsfull, tålmodig og resultatorientert
 • Du må være bevisst på å ha brukeren i fokus og utvise trygghet ved utfordrende adferd
 • Du må ha god evne til å kommunisere både med ungdom og voksne
 • Du er opptatt av å ha tett og godt samarbeid med pårørende
 • Du liker å samarbeide, og ønsker å gjøre de rundt deg gode
 • Fleksibel til å ta ekstra vakter ved behov

Vi tilbyr

 • Fleksible stillingstørrelser opp til 100 % i vikariat/engasjement fra juli-september.
 • Minimum 5 midlertidige stillinger til omsorgstiltak i medleverturnus/langvakter og våken nattevakt
 • Lønn etter kvalifikasjoner og ihht satser i KS tariffavtale
 • Mulighet for personlig vekst i en spennende og utfordrende stilling
 • Et inkluderende arbeidsmiljø med høy trivsel
 • Meningsfullt arbeid i en bedrift i vekst og utvikling

Skriv gjerne i din søknad hvor stor stillingsprosent du ønsker og hvilken type vaktordning du ønsker å jobbe (natt våken, medleverdøgn, langvakt 12 timer). Ansatte i Abri Dialogue - Er selvstendige, positive personer med godt humør - Opptrer høflig, er punktlige og påpasselige i sitt arbeid - Har gode norskkunnskaper og innvilget arbeidstillatelse - Har høy arbeidsmoral Søknad, CV og vitnemål: Registrerer søknaden din i Abri Dialogue sin egen søkeportal på www.abridialogue.no - Under "Jobb hos oss" og deretter "Ledige Stillinger" Legg ved søknadsbrev, cv og tydelig passfoto i søknaden. For raskere saksbehandling ber vi deg legge ved minst to referanser i søknaden. Søkere blir vurdert fortløpende. Alle aktuelle kandidater må fremlegge gyldig politiattest før tilsettelse. Vilkår - Lønn og vilkår etter KS sin tariff for ufaglærte - Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Link til søknadsskjema:

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Abri Dialogue