<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Cyber sikkerhetsingeniør Kripos

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon99 Presentasjon av stillingen:

Kripos' IKT-seksjon ser etter en sikkerhetsingeniør

Politiet gjør mer enn å utføre tradisjonelt politiarbeid på fysiske arenaer! Kripos søker nå en ny medarbeider som skal jobbe med tilrettelegging, innføring, drift og forvaltning av sikre IKT-løsninger for våre mest teknologitunge brukere. Ønsker du å samarbeide tett med fagpersoner som jobber i det digitale rom med bl.a. datakriminalitet, internettrelatert etterforskningsstøtte, bekjempelse av internettrelaterte overgrep og elektroniske spor? Er du i tillegg samfunnsengasjert, dyktig og lærevillig både med hensyn til teknologi og brukernes arbeidshverdag? Da ønsker vi å høre fra deg.

IKT-seksjonen har ansvar for strategi og -drift på IKT-området og er en viktig bidragsyter i teknologisatsingen til Kripos. Vi er for tiden 17 medarbeidere som jobber med å tilrettelegge for stabile og standardiserte løsninger for brukerne. Seksjonen ivaretar også brukerstøtte og applikasjonsutvikling for fagmiljøene, og vi er ansvarlige for lokale, nasjonale og internasjonale IKT-systemer, servere, datanettverk, telefoni, masselagre og back-up. IKT-seksjonen bidrar i stor grad til at Kripos og politiet for øvrig kan utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Deler av IKT-infrastrukturen driftes i tett samarbeid med Politiets IKT-tjenester (PIT).

Kripos ser nå etter deg som vil jobbe som sikkerhetsingeniør . Vi søker en faglig dyktig, engasjert og serviceinnstilt person. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Kripos følger utviklingen i kriminalitetsbildet. Det er en forutsetning at du er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering. Stillingen rapporterer til seksjonssjefen.

Søknader uten vitnemål/attester fra utdanning vil ikke bli behandlet. Originale vitnemål og attester skal medbringes til intervju.

Arbeidsoppgaver

 • bidra med sikker implementasjon og drift av OS og tjenester

 • herding av OS, Infrastruktur og tjenester:

  • herding i henhold til rammeverk
  • sårbarhetsreduksjon
 • bidra med sikkerhetsrådgivning på seksjonen

 • utføre sikkerhetsrevisjon og forbedring av egne løsninger

 • håndtere sikkerhetshendelser ved behov

 • være oppdatert på nye sårbarheter og trusler

Kvalifikasjoner

 • relevant teknisk utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Lang, relevant erfaring kan erstatte kravet til formell utdanning.
 • erfaring fra hendelseshåndtering
 • kjennskap til NIST/CISE erfaring fra større eller komplekse driftsmiljøer
 • erfaring med automatisering og scripting (gjerne ansible, python, powershell)

Teknisk erfaring med en eller flere av følgende områder:

 • sikker drift og herding av løsninger
 • sikkerhetsrådgivning
 • hendelseshåndtering
 • sikkerhetstesting
 • sikring av Nettverk og infrastruktur
 • sikring av Active Directory

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres på nivået «Hemmelig».

Personlige egenskaper

 • høy faglig interesse
 • gode samarbeidsevner og evne til å kunne jobbe selvstendig
 • ansvarsbevisst
 • evne og ønske om å dele kompetanse
 • strukturert og analytisk

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • stillingen lønnes som overingeniør, SKO 1087, i lønnsspennet fra kr 499 500 - 594 300 (ltr. 55-65) eller senioringeniør, SKO1181, i lønnsspennet fra kr 594 300 -- 825 900 (ltr. 65-80) brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • et utviklingsorientert og spennende arbeidsmiljø
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • en dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • sentralt beliggende på Bryn med gode tog-, t-bane- og bussforbindelser
 • trening i arbeidstiden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

Nils Arne Risa, fung. seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Anders Wormnes Vikenes, senioringeniør, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Nils Hansens vei 25
0667 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Kripos

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon99 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 27.06.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du lede og videreutvikle vår avdeling for byggautomasjon i Trondheim? GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Som
05.08.2021 Trondheim
Avdeling Transformatorstasjoner og Regionalnett i seksjon Drift og Vedlikehold har ansvaret for selskapets 72 transformatorstasjoner. I avdelingen er det nå
15.12.2020 Kristiansand
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Intility er i sterk vekst, og vi søker nå nye kollegaer til Network Services. Vi er på jakt etter deg som
09.06.2021 Oslo
Seksjon for Materialteknologi søker betongteknologer med fordypning i betongrehabilitering Seksjon for materialteknologi arbeider med rådgivning for å sikre gode materialvalg
05.08.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen brannrådgivning. Vi ser i
05.08.2021 Kristiansand
Multiconsult er et ledende miljø innen prosjektering og rådgivning i Norge. For å stadfeste vår posisjon som ledende på digitalisering
05.08.2021 Oslo
Rambøll inviterer deg til å ta i bruk ditt engasjement, og din faglige innsikt, i en stilling hvor du kan
05.08.2021 Drammen
Vis alle 26.756 ledige stillinger

Kripos, et særorgan underlagt Politidirektoratet, er et bistandsorgan for norsk politi med spisskompetanse innenfor bl.a. taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi har også et ansvar for å igangsette etterforskning og iretteføre komplekse og omfattende saker relatert til organisert eller annen alvorlig kriminalitet. Det nasjonale kriminallaboratoriet og politiets datakrimsenter ligger ved Kripos. Kripos er også det internasjonale kontaktpunktet for norsk politi, og vi har ansvar for forvaltningen av politiets sentrale registre.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Det er derfor et mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Det er en forutsetning at den som tilsettes, har plettfri vandel. Politiattest (uttømmende) kan bli innhentet.
Les mer om Kripos

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon99 Presentasjon av stillingen:

Kripos' IKT-seksjon ser etter en sikkerhetsingeniør

Politiet gjør mer enn å utføre tradisjonelt politiarbeid på fysiske arenaer! Kripos søker nå en ny medarbeider som skal jobbe med tilrettelegging, innføring, drift og forvaltning av sikre IKT-løsninger for våre mest teknologitunge brukere. Ønsker du å samarbeide tett med fagpersoner som jobber i det digitale rom med bl.a. datakriminalitet, internettrelatert etterforskningsstøtte, bekjempelse av internettrelaterte overgrep og elektroniske spor? Er du i tillegg samfunnsengasjert, dyktig og lærevillig både med hensyn til teknologi og brukernes arbeidshverdag? Da ønsker vi å høre fra deg.

IKT-seksjonen har ansvar for strategi og -drift på IKT-området og er en viktig bidragsyter i teknologisatsingen til Kripos. Vi er for tiden 17 medarbeidere som jobber med å tilrettelegge for stabile og standardiserte løsninger for brukerne. Seksjonen ivaretar også brukerstøtte og applikasjonsutvikling for fagmiljøene, og vi er ansvarlige for lokale, nasjonale og internasjonale IKT-systemer, servere, datanettverk, telefoni, masselagre og back-up. IKT-seksjonen bidrar i stor grad til at Kripos og politiet for øvrig kan utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Deler av IKT-infrastrukturen driftes i tett samarbeid med Politiets IKT-tjenester (PIT).

Kripos ser nå etter deg som vil jobbe som sikkerhetsingeniør . Vi søker en faglig dyktig, engasjert og serviceinnstilt person. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Kripos følger utviklingen i kriminalitetsbildet. Det er en forutsetning at du er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering. Stillingen rapporterer til seksjonssjefen.

Søknader uten vitnemål/attester fra utdanning vil ikke bli behandlet. Originale vitnemål og attester skal medbringes til intervju.

Arbeidsoppgaver

 • bidra med sikker implementasjon og drift av OS og tjenester

 • herding av OS, Infrastruktur og tjenester:

  • herding i henhold til rammeverk
  • sårbarhetsreduksjon
 • bidra med sikkerhetsrådgivning på seksjonen

 • utføre sikkerhetsrevisjon og forbedring av egne løsninger

 • håndtere sikkerhetshendelser ved behov

 • være oppdatert på nye sårbarheter og trusler

Kvalifikasjoner

 • relevant teknisk utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Lang, relevant erfaring kan erstatte kravet til formell utdanning.
 • erfaring fra hendelseshåndtering
 • kjennskap til NIST/CISE erfaring fra større eller komplekse driftsmiljøer
 • erfaring med automatisering og scripting (gjerne ansible, python, powershell)

Teknisk erfaring med en eller flere av følgende områder:

 • sikker drift og herding av løsninger
 • sikkerhetsrådgivning
 • hendelseshåndtering
 • sikkerhetstesting
 • sikring av Nettverk og infrastruktur
 • sikring av Active Directory

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres på nivået «Hemmelig».

Personlige egenskaper

 • høy faglig interesse
 • gode samarbeidsevner og evne til å kunne jobbe selvstendig
 • ansvarsbevisst
 • evne og ønske om å dele kompetanse
 • strukturert og analytisk

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • stillingen lønnes som overingeniør, SKO 1087, i lønnsspennet fra kr 499 500 - 594 300 (ltr. 55-65) eller senioringeniør, SKO1181, i lønnsspennet fra kr 594 300 -- 825 900 (ltr. 65-80) brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • et utviklingsorientert og spennende arbeidsmiljø
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • en dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • sentralt beliggende på Bryn med gode tog-, t-bane- og bussforbindelser
 • trening i arbeidstiden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

Nils Arne Risa, fung. seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Anders Wormnes Vikenes, senioringeniør, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Nils Hansens vei 25
0667 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Kripos

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon99 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 27.06.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling