<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil DU jobbe som utførende løsningsarkitekt? Kripos

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon05 Presentasjon av stillingen:

Politiet gjør mer enn å utføre tradisjonelt politiarbeid på fysiske arenaer! Kripos IKT søker nå en senioringeniør som skal jobbe med design, implementasjon, drift og forvaltning av IKT-løsninger. Ønsker du å samarbeide tett med fagpersoner som jobber i det digitale rom med bl.a. datakriminalitet, internettrelatert etterforskningsstøtte, bekjempelse av internettrelaterte overgrep og elektroniske spor? Er du i tillegg samfunnsengasjert, dyktig og lærevillig både med hensyn til teknologi og brukernes arbeidshverdag? Da ønsker vi å høre fra deg.

IKT-seksjonen har ansvar for strategi, drift og forvaltning på IKT-området og er en viktig bidragsyter i teknologisatsingen til Kripos. Vi er for tiden 17 medarbeidere, og vår rolle er å tilrettelegge for stabile og standardiserte løsninger for brukerne. Seksjonen ivaretar også brukerstøtte og applikasjonsutvikling for fagmiljøene, og vi er ansvarlige for lokale, nasjonale og internasjonale IKT-systemer, servere, datanettverk, telefoni, masselagre og back-up. IKT-seksjonen bidrar i stor grad til at Kripos og politiet for øvrig kan utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Deler av IKT-infrastrukturen driftes i tett samarbeid med Politiets IKT-tjenester (PIT).

Kripos ser nå etter deg som vil jobbe som "utførende løsningsarkitekt" i IKT-seksjonen. Vi søker en faglig dyktig, engasjert og serviceinnstilt person som ønsker å jobbe med design av løsninger, og som kan være med å implementere og drifte disse. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt. Om du har lang fartstid innenfor drift, og nå ønsker å kombinere dette med arkitektur og design er du den vi ser etter.

Kripos følger utviklingen i kriminalitetsbildet. Det er derfor en forutsetning at du er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering. Stillingen rapporterer direkte til seksjonssjefen.

Søknader uten vitnemål/attester fra utdanning vil ikke bli behandlet. Originale vitnemål og attester skal tas med til intervju.

Arbeidsoppgaver

 • ha dialog med fagmiljøer og samarbeidspartnere for å finne de beste løsningene
 • bidra i teknisk løsningsdesign og implementering av infrastruktur og tjenester
 • delta i langsiktig planlegging av infrastruktur og tjenester
 • dokumentere løsningsdesign og videreformidle dette innad i seksjonen og ut mot brukere
 • bistå med drift, feilsøking og feilretting på 2. og 3. linje nivå
 • delta i prosjekter ved innføring av nye IKT-tjenester

Kvalifikasjoner

 • relevant teknisk utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå. Lang relevant erfaring kan erstatte kravet til formell utdanning
 • minimum 5 års erfaring innen implementasjon, drift og forvaltning av komplekse IKT-systemer og -løsninger
 • erfaring med arkitektur og design av infrastruktur og tjenester
 • god kjennskap til infrastruktur og tjenestelaget (server, os, lagring, nettverk, database, applikasjon)
 • god sikkerhetsforståelse og erfaring med å designe sikre løsninger
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk samt gode dokumentasjonsevner

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres på nivået «Hemmelig».

Personlige egenskaper

 • høy faglig interesse
 • gode samarbeidsevner og evne til å kunne jobbe selvstendig
 • ansvarsbevisst
 • evne til, og ønske om å dele kompetanse
 • evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger og se helhet
 • strukturert og analytisk

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • fast stilling som senioringeniør SKO 1181, i lønnsspennet 594 300 - 825 900 (lønnstrinn 65-80). For særskilt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • et utviklingsorientert og spennende arbeidsmiljø
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • en dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • sentralt beliggende på Bryn med gode tog-, t-bane- og bussforbindelser
 • trening i arbeidstiden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

Nils Arne Risa, fung. seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Anders Wormnes Vikenes, senioringeniør, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Nils Hansens vei 25
0667 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Kripos

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon05 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 27.06.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du interesse for optimalisering av anbuds- og tilbudsarbeid, og er opptatt av høy kvalitet i anbuds- og tilbudsprosesser? Vi ser
09.07.2021 Ullensaker
Multiconsult har for øyeblikket mange spennende prosess- og maskin oppgaver i vår portefølje med blant annet Ny Vannforsyning Oslo. Vi
22.07.2021 Oslo
Søkes til Finnsnes Søknadsfrist 31.07.2021
22.07.2021 Senja
Er det én plass du bør jobbe som vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll Vann! Ingeniørene våre jobber i
22.07.2021 Trondheim
Er det én plass du bør jobbe som faglig motivert vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll vann! Her kan
22.07.2021 Trondheim
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen elektro i en stilling hvor du blir en del
22.07.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen ingeniørgeologisk og/eller geoteknisk prosjektering, ledelse og kundebehandling
22.07.2021 Bergen
Vis alle 25.970 ledige stillinger

Kripos, et særorgan underlagt Politidirektoratet, er et bistandsorgan for norsk politi med spisskompetanse innenfor bl.a. taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi har også et ansvar for å igangsette etterforskning og iretteføre komplekse og omfattende saker relatert til organisert eller annen alvorlig kriminalitet. Det nasjonale kriminallaboratoriet og politiets datakrimsenter ligger ved Kripos. Kripos er også det internasjonale kontaktpunktet for norsk politi, og vi har ansvar for forvaltningen av politiets sentrale registre.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Det er derfor et mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Det er en forutsetning at den som tilsettes, har plettfri vandel. Politiattest (uttømmende) kan bli innhentet.
Les mer om Kripos

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon05 Presentasjon av stillingen:

Politiet gjør mer enn å utføre tradisjonelt politiarbeid på fysiske arenaer! Kripos IKT søker nå en senioringeniør som skal jobbe med design, implementasjon, drift og forvaltning av IKT-løsninger. Ønsker du å samarbeide tett med fagpersoner som jobber i det digitale rom med bl.a. datakriminalitet, internettrelatert etterforskningsstøtte, bekjempelse av internettrelaterte overgrep og elektroniske spor? Er du i tillegg samfunnsengasjert, dyktig og lærevillig både med hensyn til teknologi og brukernes arbeidshverdag? Da ønsker vi å høre fra deg.

IKT-seksjonen har ansvar for strategi, drift og forvaltning på IKT-området og er en viktig bidragsyter i teknologisatsingen til Kripos. Vi er for tiden 17 medarbeidere, og vår rolle er å tilrettelegge for stabile og standardiserte løsninger for brukerne. Seksjonen ivaretar også brukerstøtte og applikasjonsutvikling for fagmiljøene, og vi er ansvarlige for lokale, nasjonale og internasjonale IKT-systemer, servere, datanettverk, telefoni, masselagre og back-up. IKT-seksjonen bidrar i stor grad til at Kripos og politiet for øvrig kan utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Deler av IKT-infrastrukturen driftes i tett samarbeid med Politiets IKT-tjenester (PIT).

Kripos ser nå etter deg som vil jobbe som "utførende løsningsarkitekt" i IKT-seksjonen. Vi søker en faglig dyktig, engasjert og serviceinnstilt person som ønsker å jobbe med design av løsninger, og som kan være med å implementere og drifte disse. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt. Om du har lang fartstid innenfor drift, og nå ønsker å kombinere dette med arkitektur og design er du den vi ser etter.

Kripos følger utviklingen i kriminalitetsbildet. Det er derfor en forutsetning at du er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering. Stillingen rapporterer direkte til seksjonssjefen.

Søknader uten vitnemål/attester fra utdanning vil ikke bli behandlet. Originale vitnemål og attester skal tas med til intervju.

Arbeidsoppgaver

 • ha dialog med fagmiljøer og samarbeidspartnere for å finne de beste løsningene
 • bidra i teknisk løsningsdesign og implementering av infrastruktur og tjenester
 • delta i langsiktig planlegging av infrastruktur og tjenester
 • dokumentere løsningsdesign og videreformidle dette innad i seksjonen og ut mot brukere
 • bistå med drift, feilsøking og feilretting på 2. og 3. linje nivå
 • delta i prosjekter ved innføring av nye IKT-tjenester

Kvalifikasjoner

 • relevant teknisk utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå. Lang relevant erfaring kan erstatte kravet til formell utdanning
 • minimum 5 års erfaring innen implementasjon, drift og forvaltning av komplekse IKT-systemer og -løsninger
 • erfaring med arkitektur og design av infrastruktur og tjenester
 • god kjennskap til infrastruktur og tjenestelaget (server, os, lagring, nettverk, database, applikasjon)
 • god sikkerhetsforståelse og erfaring med å designe sikre løsninger
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk samt gode dokumentasjonsevner

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres på nivået «Hemmelig».

Personlige egenskaper

 • høy faglig interesse
 • gode samarbeidsevner og evne til å kunne jobbe selvstendig
 • ansvarsbevisst
 • evne til, og ønske om å dele kompetanse
 • evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger og se helhet
 • strukturert og analytisk

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • fast stilling som senioringeniør SKO 1181, i lønnsspennet 594 300 - 825 900 (lønnstrinn 65-80). For særskilt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • et utviklingsorientert og spennende arbeidsmiljø
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • en dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • sentralt beliggende på Bryn med gode tog-, t-bane- og bussforbindelser
 • trening i arbeidstiden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

Nils Arne Risa, fung. seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Anders Wormnes Vikenes, senioringeniør, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Nils Hansens vei 25
0667 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Kripos

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon05 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 27.06.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 01
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger