<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Helsefagarbeidar 63% fast nattevakt , MMNF sone sør Øygarden kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Om avdelinga:

MMNF sone sør yt tenester til menneske med ulike hjelpebehov som bur i døgnbemanna bufelleskap og eigne bustader knytt til ein base.

Vi har også avlastningbustad for born med særskilde behov.

Arbeidsoppgåver

 • Målretta miljøarbeid
 • Bidra til utvikling av tenesta og eit godt arbeidsmiljø
 • Dokumentasjon i fagjournal

Kvalifikasjonar:

 • Autorisert helsefagarbeidar
 • Kompetanse på tenesteutøving for menneske med komplekse bistandsbehov knytt til utviklingshemming, ulike former for psykiske lidingar og åtferdsproblematikk.
 • Gode norskkunnskar muntleg og skriftleg

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå liknade arbeid

Personlege eigenskapar:

 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Kan jobbe sjølvstendig og er løysningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø ved å framme det positive
 • Det vil bli lagt vekt på personleg egnaheit

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

Kontakt: Avdelingsleiar: Ingebjørg Børnes mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon
Einingsleiar: Kristin Straume mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga. Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Ingebjørg Børnes, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon , Mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Alle hos oss er gode, men målet vårt er at alle skal bli bedre. Det er bra for Statnett, det
10.06.2021 Oslo
Skanska har de siste årene hatt et stort fokus på å gjennomføre prosjekter ved bruk av moderne verktøy og prosesser
29.07.2021 Oslo
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
29.07.2021 Oslo
Why Statkraft? Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That’s what we offer. 125 years of
29.07.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is
29.07.2021 Flere steder
Vis alle 23.651 ledige stillinger
Øygarden er en øykommune i Hordaland fylke. den ligger ut mot Nordsjøen og omgis ellers av fjorder. Mot nord ligger Fedje, mot øst Radøy og Askøy, og mot sør Fjell kommune. De eldste funnene etter mennesker i Norge har blitt i gjort i Øygarden, nærmere bestemt Blomvåg. Kystmuseet i Øygarden og Nordsjøfartmuseet i Telavåg gir sammen ut tiddskriftet «Havstrilen» Areal 65 km² Befolkning 4 168 (2008) Les mer om Øygarden kommune

Stillingsbeskrivelse

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Om avdelinga:

MMNF sone sør yt tenester til menneske med ulike hjelpebehov som bur i døgnbemanna bufelleskap og eigne bustader knytt til ein base.

Vi har også avlastningbustad for born med særskilde behov.

Arbeidsoppgåver

 • Målretta miljøarbeid
 • Bidra til utvikling av tenesta og eit godt arbeidsmiljø
 • Dokumentasjon i fagjournal

Kvalifikasjonar:

 • Autorisert helsefagarbeidar
 • Kompetanse på tenesteutøving for menneske med komplekse bistandsbehov knytt til utviklingshemming, ulike former for psykiske lidingar og åtferdsproblematikk.
 • Gode norskkunnskar muntleg og skriftleg

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå liknade arbeid

Personlege eigenskapar:

 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Kan jobbe sjølvstendig og er løysningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø ved å framme det positive
 • Det vil bli lagt vekt på personleg egnaheit

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

Kontakt: Avdelingsleiar: Ingebjørg Børnes mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon
Einingsleiar: Kristin Straume mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga. Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Ingebjørg Børnes, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon , Mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 05
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
4 ledige stillinger