<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Miljøterapeuter i Tilrettelagte tjenester Gran kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Tilrettelagte tjenester yter dagtilbud og hjemmetjenester til brukere med utviklingshemning, ervervede skader og psykiske lidelser, både i og utenfor bemannede omsorgsboliger. Det gis avlastning til barn og unge og personer med andre bistandsbehov.

Vi trenger nå en fast miljøterapeut i 100 % stilling fordelt på to tjenestesteder og søker etter deg med helse- og sosialfaglig høgskole eller tilsvarende pedagogisk utdanning. I tillegg har vi et ledig vikariat som miljøterapeut i 100 % stilling fra d.d.

Beskrivelse av tjenestested

Den faste stillingen er tilknyttet
en døgnkontinuerlig avlastningsbolig på Jaren. I boligen ytes det tjenester i form av et skjermet skoletilbud på dagtid, og avlastningstilbud på kveld/natt. Tjenestestedet har et tett samarbeid med skole, Habiliteringstjenesten, - foresatte og andre aktører.
Lindheim som er en døgnbemannet bolig for 6 beboere og 2 satelittbrukere, alle med ulike bistandsbehov. Dette er beboere som er aktive i hverdagen og på fritiden. Det er tett samarbeid med pårørende, verger og andre aktører som er involvert.

Vikariatet er tilknyttet Hovsgutua som er en døgnbemannet bolig på Gran. Det er både unge og eldre beboere, og det ytes tjenester til 7 tjenestemottakere med ulike bistandsbehov.

Hos oss vil du jobbe med blant annet

Ivareta brukermedvirkning
Tilrettelegge for, og gi gode tjenester i henhold til vedtak og gjeldende lovverk
Målrettet miljøarbeid ut fra den enkelte tjenestemottakers behov Aktivisering og bistand i daglige gjøremål Primærkontaktansvar og samarbeid med aktuelle instanser Medansvar for fagutvikling, veiledning og opplæring Legemiddelhåndtering Sikre god dokumentasjon Påta seg oppgaver delegert fra fag- og driftsansvarlig Samarbeid med pårørende

Krav til kompetanse

Bachelor innenfor helse- og sosialfag. Andre med relevant høgskoleutdanning kan også vurderes.
Førerkort kl B
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Det vil bli vektlagt relevant erfaring og personlig egnethet

Personlige egenskaper

Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våre! Er du raus og smilende, både overfor kolleger og brukere? Er du proff, er utdannet miljøterapeut og holder deg oppdatert på faget ditt? Er du praktisk og finner gode løsninger?

I tillegg til at du er "raus, proff og praktisk", ser vi etter deg som:
Er genuint opptatt av faget ditt og deler kunnskapen din med andre.
Har respekt og interesse for hver enkelt bruker Håndterer stressede situasjoner med trygghet og ro Liker endringer og tenker nytt Jobber selvstendig og samarbeider godt med andre

Hos oss får du

Et trivelig og spennende fagmiljø
Faglige utfordringer og variert arbeid
Meningsfylte arbeidsoppgaver Rom for nytenkning og utvikling Et inkluderende arbeidsmiljø Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale Opplæring vil bli gitt

I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i ti år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter.

Søknad sendes

Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk via Gran kommunes hjemmeside.

Vi kaller inn aktuelle søkere til intervju. Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Vi i Gran kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte, til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi
jobber mot å bli en heltidskommune, og ønsker at de som skal jobbe hos oss jobber 100% stilling.

Du som ansettes må levere MRSA-skjema. Dette finner du på www.gran.kommune.no under Skjema.
Du må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt fra denne, må begrunne dette i søknaden. Hvis du ikke får innvilget ønsket om å unntas offentlighet, tar vi kontakt med deg før søkerlisten offentliggjøres. (Jamfør Offentleglova § 25 annet ledd.)
Adresse: Tilrettelagte tjenester

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

What You'll Do Cisco’s Collaboration & Security Group is a multi-billion dollar technology group that develops enterprise collaboration and security
04.08.2021 Oslo
Vil du være med på å forme fremtidens digitale samfunn? Med våre innovative partnerskap og kunder innenfor både offentlig og
02.06.2021 Bærum
Om oss TietoEVRY er en ledende leverandør av løsninger og tjenester til bank og finansvirksomheter. Vi tilbyr løsninger for komplett
16.06.2021 Oslo
Er du klar for det neste steget? TietoEVRY leter etter nye kollegaer med kompetanse innen Cloud og Infrastruktur!   I
02.03.2021 Flere steder
Er du interessert i teknologi og forretning og har et ønske å arbeide med Microsoft 365? Vi vokser og søker
12.05.2021 Flere steder
Avdeling Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvalitet på fastsetting av
03.08.2021 Kongsberg
Divisjon Innkreving utvikler Skatteetaten videre. Vil du være med å bidra i arbeidet med fremtidens innkreving? Hos oss får du
03.08.2021 Rana
Divisjon Innkreving utvikler Skatteetaten videre. Vil du være med å bidra i arbeidet med fremtidens innkreving? Hos oss får du
03.08.2021 Tromsø
Vis alle 25.843 ledige stillinger
Gran kommune ligger i Oppland fylke, rundt 7 mil nord for Oslo. Kommunen grenser i nord til Søndre Land og Vestre Toten, i øst til Hurdal og Nannestad, i sør til Lunner og Jevnaker, og i vest til Ringerike. Mesteparten av kommunen består av skog. Administrasjonssenteret ligger i Jaren. Gran kommune har rike tradisjoner som jord- og skogbruks- kommune. Gran har masse bondegårder, noen helt tilbake fra før Kristus fødsel. Det er også en hestekommune med mange gode travhester. Landbruket bidrar direkte og indirekte til flere arbeidsplasser. De største bedriftene i Gran leverer varer og tjenester innen elektronikk, ventilasjon, fottøy, transport og energi. Gran kommune har et levende og variert kulturliv og utallige tilbud om fritidsaktiviteter. Det er rike muligheter til friluftsliv sommer som vinter. Gamle ferdselsårer som fortsatt har preg av fortidens bygdeveger går gjennom et av Østlandets vakreste kulturlandskap. Befolkning 13 229 (2008) Les mer om Gran kommune

Stillingsbeskrivelse

Tilrettelagte tjenester yter dagtilbud og hjemmetjenester til brukere med utviklingshemning, ervervede skader og psykiske lidelser, både i og utenfor bemannede omsorgsboliger. Det gis avlastning til barn og unge og personer med andre bistandsbehov.

Vi trenger nå en fast miljøterapeut i 100 % stilling fordelt på to tjenestesteder og søker etter deg med helse- og sosialfaglig høgskole eller tilsvarende pedagogisk utdanning. I tillegg har vi et ledig vikariat som miljøterapeut i 100 % stilling fra d.d.

Beskrivelse av tjenestested

Den faste stillingen er tilknyttet
en døgnkontinuerlig avlastningsbolig på Jaren. I boligen ytes det tjenester i form av et skjermet skoletilbud på dagtid, og avlastningstilbud på kveld/natt. Tjenestestedet har et tett samarbeid med skole, Habiliteringstjenesten, - foresatte og andre aktører.
Lindheim som er en døgnbemannet bolig for 6 beboere og 2 satelittbrukere, alle med ulike bistandsbehov. Dette er beboere som er aktive i hverdagen og på fritiden. Det er tett samarbeid med pårørende, verger og andre aktører som er involvert.

Vikariatet er tilknyttet Hovsgutua som er en døgnbemannet bolig på Gran. Det er både unge og eldre beboere, og det ytes tjenester til 7 tjenestemottakere med ulike bistandsbehov.

Hos oss vil du jobbe med blant annet

Ivareta brukermedvirkning
Tilrettelegge for, og gi gode tjenester i henhold til vedtak og gjeldende lovverk
Målrettet miljøarbeid ut fra den enkelte tjenestemottakers behov Aktivisering og bistand i daglige gjøremål Primærkontaktansvar og samarbeid med aktuelle instanser Medansvar for fagutvikling, veiledning og opplæring Legemiddelhåndtering Sikre god dokumentasjon Påta seg oppgaver delegert fra fag- og driftsansvarlig Samarbeid med pårørende

Krav til kompetanse

Bachelor innenfor helse- og sosialfag. Andre med relevant høgskoleutdanning kan også vurderes.
Førerkort kl B
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Det vil bli vektlagt relevant erfaring og personlig egnethet

Personlige egenskaper

Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våre! Er du raus og smilende, både overfor kolleger og brukere? Er du proff, er utdannet miljøterapeut og holder deg oppdatert på faget ditt? Er du praktisk og finner gode løsninger?

I tillegg til at du er "raus, proff og praktisk", ser vi etter deg som:
Er genuint opptatt av faget ditt og deler kunnskapen din med andre.
Har respekt og interesse for hver enkelt bruker Håndterer stressede situasjoner med trygghet og ro Liker endringer og tenker nytt Jobber selvstendig og samarbeider godt med andre

Hos oss får du

Et trivelig og spennende fagmiljø
Faglige utfordringer og variert arbeid
Meningsfylte arbeidsoppgaver Rom for nytenkning og utvikling Et inkluderende arbeidsmiljø Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale Opplæring vil bli gitt

I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i ti år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter.

Søknad sendes

Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk via Gran kommunes hjemmeside.

Vi kaller inn aktuelle søkere til intervju. Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Vi i Gran kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte, til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi
jobber mot å bli en heltidskommune, og ønsker at de som skal jobbe hos oss jobber 100% stilling.

Du som ansettes må levere MRSA-skjema. Dette finner du på www.gran.kommune.no under Skjema.
Du må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt fra denne, må begrunne dette i søknaden. Hvis du ikke får innvilget ønsket om å unntas offentlighet, tar vi kontakt med deg før søkerlisten offentliggjøres. (Jamfør Offentleglova § 25 annet ledd.)
Adresse: Tilrettelagte tjenester

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • AUG 04
    2021
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
  • AUG 08
    2021
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
8 ledige stillinger

Fakta om Gran kommune