<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vikariat - brukarstøtte ved IT-avdelinga - avdelingsingeniør Universitetet i Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Vikariat - brukarstøtte ved IT-avdelinga - avdelingsingeniør

Ved IT-avdelinga, Seksjon for IT-fellestenester er det ledig eit vikariat fram til 31.5.2022 som avdelingsingeniør i IT brukarstøtte.
IT-avdelinga sitt oppdrag er å levere gode IT-tenester og bidra til at UiB når sine mål. Vi leverer eit breitt spekter av IT-tenester innan utvikling, drift, forvaltning og brukarstøtte. IT-avdelinga har om lag 110 tilsette, i tillegg til lærlingar og deltidstilsette studentar. IT-avdelinga legg vekt på kontinuerleg forbetring med Lean-metodikk og nyttar ITIL-rammeverket for organisering av tenesteleveransar.

Brukarstøttesenteret «BRITA» inngår som del av Seksjon for IT-fellestenester og har ansvar for brukarstøtte til tilsette og studentar ved UiB.


Arbeidsoppgåver:
 • Dagleg oppgåver relatert til klargjering og handsaming av avdelingas sals-PCer
 • Klargjering, testing og logistikk rundt PCer for bruk i ulike variantar av «Digital vurdering»
 • Forvaltning av utlån av PCer og utlån av PCer nytta til reiseformål
 • Klargjering, testing og forvaltning av PCer nytta i PC-stuar, undervisnings- og møterom, kioskar mf
 • Kontakt og oppfølging mot service-leverandørar
 • Feilsøking og problemløysing knytt til brukaras PCer og annet IT-utstyr
 • Deltaking i brukarstøttesenter med sakshandsaming individuelt og i samarbeid med andre, personleg kundemottak, samt kunne ta del i telefonvaktordninga til BRITA
 • Andre oppgåver i BRITA må kunne påreknas

Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • Du må ha minst ingeniørutdanning frå høgskule eller tilsvarande utdanning (t.d. bachelor), eller tilsvarande kvalifikasjonar oppnådd ved relevant praksis og tilstrekkeleg etter- og vidareutdanning.
 • Er IT-teknisk kompetent og har god teknisk forståing.
 • Vi vil leggje spesiell vekt på evne til å arbeide nøyaktig, sjølvstendig og målretta.
 • Er serviceinnstilt med interesse for brukarkontakt og brukarstøtte.
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å byggje gode relasjonar internt og eksternt.
 • Må kunne kommunisere godt munnleg og skriftleg på norsk og engelsk.
 • Vi vil vektlegge personlege eigenskapar som gjer søkjarane skikka til stillinga.
 • Du må ha god Windows-kompetanse. Det er ønskeleg med kompetanse på eitt eller fleire av felta: Mac drift/brukarstøtte, Mobiltelefoni.
 • Praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan kompensere for manglande formell utdanning.
 • Må kunne kommunisere godt munnleg og skriftleg på norsk og engelsk.
Vi tilbyr:
 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Ein kunnskapsrik og engasjert organisasjon med deltaking i mange spennande aktivitetar og brei kontakt med brukarane ved universitetet
 • Stilling som avdelingsingeniør (kode 1085) lønssteg 47-53 i det statlege lønsregulativet , avhengig av ansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr. 439 900 - 483 700. For spesielt kvalifiserte søkarar kan det verte aktuelt med høgare løn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksitid og gode

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: seksjonsleiar Jan Kristian Walde Johnsen (Logg inn for å se kontaktinformasjon, mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon) eller gruppeleiar Jon Steine (Logg inn for å se kontaktinformasjon, mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon).
Dei som blir tilsett kan få andre arbeidsoppgåver innan avdelinga sine arbeidsområde.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Avdeling Transformatorstasjoner og Regionalnett i seksjon Drift og Vedlikehold har ansvaret for selskapets 72 transformatorstasjoner. I avdelingen er det nå
15.12.2020 Kristiansand
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
Ønsker du å jobbe for et av landets ledende teknologiselskap med et konsept du vil bli stolt av å representere?
02.03.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Økonomisjef - GK Norge GK Norge søker en framtidsrettet økonomisjef med solid prosjektforståelse til nyopprettet divisjon for byggteknologi og utvikling.
09.06.2021 Trondheim
Intility er i sterk vekst, og vi søker nå nye kollegaer til Network Services. Vi er på jakt etter deg som
09.06.2021 Oslo
Vis alle 26.125 ledige stillinger
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre. Les mer om Universitetet i Bergen

Stillingsbeskrivelse

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Vikariat - brukarstøtte ved IT-avdelinga - avdelingsingeniør

Ved IT-avdelinga, Seksjon for IT-fellestenester er det ledig eit vikariat fram til 31.5.2022 som avdelingsingeniør i IT brukarstøtte.
IT-avdelinga sitt oppdrag er å levere gode IT-tenester og bidra til at UiB når sine mål. Vi leverer eit breitt spekter av IT-tenester innan utvikling, drift, forvaltning og brukarstøtte. IT-avdelinga har om lag 110 tilsette, i tillegg til lærlingar og deltidstilsette studentar. IT-avdelinga legg vekt på kontinuerleg forbetring med Lean-metodikk og nyttar ITIL-rammeverket for organisering av tenesteleveransar.

Brukarstøttesenteret «BRITA» inngår som del av Seksjon for IT-fellestenester og har ansvar for brukarstøtte til tilsette og studentar ved UiB.


Arbeidsoppgåver:
 • Dagleg oppgåver relatert til klargjering og handsaming av avdelingas sals-PCer
 • Klargjering, testing og logistikk rundt PCer for bruk i ulike variantar av «Digital vurdering»
 • Forvaltning av utlån av PCer og utlån av PCer nytta til reiseformål
 • Klargjering, testing og forvaltning av PCer nytta i PC-stuar, undervisnings- og møterom, kioskar mf
 • Kontakt og oppfølging mot service-leverandørar
 • Feilsøking og problemløysing knytt til brukaras PCer og annet IT-utstyr
 • Deltaking i brukarstøttesenter med sakshandsaming individuelt og i samarbeid med andre, personleg kundemottak, samt kunne ta del i telefonvaktordninga til BRITA
 • Andre oppgåver i BRITA må kunne påreknas

Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • Du må ha minst ingeniørutdanning frå høgskule eller tilsvarande utdanning (t.d. bachelor), eller tilsvarande kvalifikasjonar oppnådd ved relevant praksis og tilstrekkeleg etter- og vidareutdanning.
 • Er IT-teknisk kompetent og har god teknisk forståing.
 • Vi vil leggje spesiell vekt på evne til å arbeide nøyaktig, sjølvstendig og målretta.
 • Er serviceinnstilt med interesse for brukarkontakt og brukarstøtte.
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å byggje gode relasjonar internt og eksternt.
 • Må kunne kommunisere godt munnleg og skriftleg på norsk og engelsk.
 • Vi vil vektlegge personlege eigenskapar som gjer søkjarane skikka til stillinga.
 • Du må ha god Windows-kompetanse. Det er ønskeleg med kompetanse på eitt eller fleire av felta: Mac drift/brukarstøtte, Mobiltelefoni.
 • Praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan kompensere for manglande formell utdanning.
 • Må kunne kommunisere godt munnleg og skriftleg på norsk og engelsk.
Vi tilbyr:
 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Ein kunnskapsrik og engasjert organisasjon med deltaking i mange spennande aktivitetar og brei kontakt med brukarane ved universitetet
 • Stilling som avdelingsingeniør (kode 1085) lønssteg 47-53 i det statlege lønsregulativet , avhengig av ansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr. 439 900 - 483 700. For spesielt kvalifiserte søkarar kan det verte aktuelt med høgare løn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksitid og gode

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: seksjonsleiar Jan Kristian Walde Johnsen (Logg inn for å se kontaktinformasjon, mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon) eller gruppeleiar Jon Steine (Logg inn for å se kontaktinformasjon, mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon).
Dei som blir tilsett kan få andre arbeidsoppgåver innan avdelinga sine arbeidsområde.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 06
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 08
  2021
  50 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 09
  2021
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 11
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 13
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
142 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Bergen