<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Studieleder til bachelorprogrammet i sykepleie OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vil du lede et dynamisk og ambisiøst utdannings- og FoU-miljø innen sykepleie?

, søker en inspirerende og utviklingsorientert studieleder til bachelorutdanningen i sykepleie med god innsikt i utdannings- og forskningssektoren. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1. august 2021.

Bachelorutdanningen har totalt fire studielederområder og den ledige stillingen har hovedansvar for 1. studieår med særlig fokus på introduksjon til naturvitenskapelige basisfag, samt grunnleggende sykepleie.

er del av et stort og tverrfaglig helsevitenskapelig fakultet med en bred og . Fakultetet har et ambisiøst og fremtidsrettet Dette skaper gode betingelser for tverrfaglig samarbeid på tvers av institutter og fagmiljøer. Instituttet er inne i en omorganiseringsprosess, der målet er å gå over til en sterkere fagorganisering.

Universitetet har en klar satsing på forskning. Instituttet har et av landets største utdannings - og forskningsmiljøer innen sykepleie og flere forskningsgrupper er etablert. Vi arbeider målrettet med å videreutvikle og styrke utdanningen og forskningen ved instituttet. Du kan lese mer om utdanningene og forskningsgruppene våre


Ansvarsområde

Som studieleder har du faglig og administrativt ansvar for studielederområdet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning og formidling samt ansvar for HMS, personal - og økonomistyring. Du vil samarbeide med lederne for de øvrige studieområdene med hensyn til disponering av personalressurser, og videre sørge for et godt og mangfoldig arbeidsmiljø.

Stillingen er en del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for stillingene er nærmere beskrevet i egen stillingsbeskrivelse som du kan se

Stillingen vil kunne berøres av pågående organisasjonsutvikling ved instituttet og fakultetet.

Høsten 2020 implementerte vi ny programplan for bachelorprogrammet i sykepleie.
Den nye programplanen er felles og skal iverksettes på begge studiesteder (Kjeller og Pilestredet) og gjennomføres i tett samarbeid mellom de to studiestedene. Videre skal den oppfylle kravene i Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene og Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, kunngjort 1.april 2019. OsloMet vil også utvikle en egen profil og egne satsingsområder. Ny studieleder blir viktig i dette arbeidet.

Vi søker deg som møter følgende krav

 • relevant høyere utdanning innen helsefag, fortrinnsvis på førstestillingsnivå
 • bachelorgrad i sykepleie
 • sterkt faglig engasjement for helseutdanning og helseforskning, spesielt i sykepleie
 • kompetanse fra- og god forståelse av helsetjenesten
 • ledererfaring (kan være erfaring som personalleder, forskningsgruppeleder, prosjektleder m.m.), fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet med dokumenterbare resultater
 • erfaring med- og god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk el. et annet skandinavisk språk samt engelsk


Vi ønsker at du har

 • vilje og evne til å bidra til helhetlig strategisk ledelse for utdanning og forskning på eget fagområde og som del av instituttets ledergruppe
 • relevant forskningserfaring
 • relevant erfaring fra klinisk arbeid
 • bred lederkompetanse og erfaring med personalledelse
 • interesse for utvikling av digitale læringsressurser
 • erfaring med internasjonalt samarbeid
 • erfaring med tett samarbeid med praksisfeltet

Vi vektlegger at du

 • er innovativ med evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser
 • har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere
 • har tydelig lederstil med god gjennomføringsevne og evne til å ta beslutninger
 • er samlende og med evne til å samarbeide og bygge nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, dynamisk og mangfoldig fagmiljø
 • lederutviklingsprogram med mentorordning
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalen i staten og OsloMets lønnspolitikk, stillingskode 1473, som studieleder, kr. 682 000 – 768 500 per år (ltr. 73-78). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Instituttleder Marit Kirkevold, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon
Dekan Gro Jamtvedt, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknadsfrist: 2. juli 2021Ref: 21/05822

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

What You'll Do Cisco’s Collaboration & Security Group is a multi-billion dollar technology group that develops enterprise collaboration and security
04.08.2021 Oslo
Vil du være med på å forme fremtidens digitale samfunn? Med våre innovative partnerskap og kunder innenfor både offentlig og
02.06.2021 Bærum
Om oss TietoEVRY er en ledende leverandør av løsninger og tjenester til bank og finansvirksomheter. Vi tilbyr løsninger for komplett
16.06.2021 Oslo
Er du klar for det neste steget? TietoEVRY leter etter nye kollegaer med kompetanse innen Cloud og Infrastruktur!   I
02.03.2021 Flere steder
Er du interessert i teknologi og forretning og har et ønske å arbeide med Microsoft 365? Vi vokser og søker
12.05.2021 Flere steder
Vil du jobbe i en virksomhet der du daglig bidrar til å gi andre mennesker et godt liv og du
04.08.2021 Kristiansand
Avdeling Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvalitet på fastsetting av
03.08.2021 Kongsberg
Divisjon Innkreving utvikler Skatteetaten videre. Vil du være med å bidra i arbeidet med fremtidens innkreving? Hos oss får du
03.08.2021 Rana
Vis alle 25.843 ledige stillinger

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vil du lede et dynamisk og ambisiøst utdannings- og FoU-miljø innen sykepleie?

, søker en inspirerende og utviklingsorientert studieleder til bachelorutdanningen i sykepleie med god innsikt i utdannings- og forskningssektoren. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1. august 2021.

Bachelorutdanningen har totalt fire studielederområder og den ledige stillingen har hovedansvar for 1. studieår med særlig fokus på introduksjon til naturvitenskapelige basisfag, samt grunnleggende sykepleie.

er del av et stort og tverrfaglig helsevitenskapelig fakultet med en bred og . Fakultetet har et ambisiøst og fremtidsrettet Dette skaper gode betingelser for tverrfaglig samarbeid på tvers av institutter og fagmiljøer. Instituttet er inne i en omorganiseringsprosess, der målet er å gå over til en sterkere fagorganisering.

Universitetet har en klar satsing på forskning. Instituttet har et av landets største utdannings - og forskningsmiljøer innen sykepleie og flere forskningsgrupper er etablert. Vi arbeider målrettet med å videreutvikle og styrke utdanningen og forskningen ved instituttet. Du kan lese mer om utdanningene og forskningsgruppene våre


Ansvarsområde

Som studieleder har du faglig og administrativt ansvar for studielederområdet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning og formidling samt ansvar for HMS, personal - og økonomistyring. Du vil samarbeide med lederne for de øvrige studieområdene med hensyn til disponering av personalressurser, og videre sørge for et godt og mangfoldig arbeidsmiljø.

Stillingen er en del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for stillingene er nærmere beskrevet i egen stillingsbeskrivelse som du kan se

Stillingen vil kunne berøres av pågående organisasjonsutvikling ved instituttet og fakultetet.

Høsten 2020 implementerte vi ny programplan for bachelorprogrammet i sykepleie.
Den nye programplanen er felles og skal iverksettes på begge studiesteder (Kjeller og Pilestredet) og gjennomføres i tett samarbeid mellom de to studiestedene. Videre skal den oppfylle kravene i Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene og Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, kunngjort 1.april 2019. OsloMet vil også utvikle en egen profil og egne satsingsområder. Ny studieleder blir viktig i dette arbeidet.

Vi søker deg som møter følgende krav

 • relevant høyere utdanning innen helsefag, fortrinnsvis på førstestillingsnivå
 • bachelorgrad i sykepleie
 • sterkt faglig engasjement for helseutdanning og helseforskning, spesielt i sykepleie
 • kompetanse fra- og god forståelse av helsetjenesten
 • ledererfaring (kan være erfaring som personalleder, forskningsgruppeleder, prosjektleder m.m.), fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet med dokumenterbare resultater
 • erfaring med- og god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk el. et annet skandinavisk språk samt engelsk


Vi ønsker at du har

 • vilje og evne til å bidra til helhetlig strategisk ledelse for utdanning og forskning på eget fagområde og som del av instituttets ledergruppe
 • relevant forskningserfaring
 • relevant erfaring fra klinisk arbeid
 • bred lederkompetanse og erfaring med personalledelse
 • interesse for utvikling av digitale læringsressurser
 • erfaring med internasjonalt samarbeid
 • erfaring med tett samarbeid med praksisfeltet

Vi vektlegger at du

 • er innovativ med evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser
 • har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere
 • har tydelig lederstil med god gjennomføringsevne og evne til å ta beslutninger
 • er samlende og med evne til å samarbeide og bygge nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, dynamisk og mangfoldig fagmiljø
 • lederutviklingsprogram med mentorordning
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalen i staten og OsloMets lønnspolitikk, stillingskode 1473, som studieleder, kr. 682 000 – 768 500 per år (ltr. 73-78). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Instituttleder Marit Kirkevold, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon
Dekan Gro Jamtvedt, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknadsfrist: 2. juli 2021Ref: 21/05822

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 04
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 05
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 06
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 08
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 10
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 11
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
40 ledige stillinger

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet