<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Kommunikasjonsrådgiver i Finansdepartementet Finansdepartementet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Ønsker du å bli en del av kommunikasjonsteamet i Finansdepartementet?

Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond. 

 

Kommunikasjonsenheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet.Enheten hjelper også pressen med bakgrunnsstoff. Redaktøransvaret for departementets nettsider og sosiale medier ligger her. Kommunikasjonsenheten tilhører finansrådens stab.

Vi er på utkikk etter en erfaren og engasjert kommunikasjonsrådgiver med innsikt og interesse for fagområdene vi ivaretar.

For å lykkes i denne stillingen må du være sterk både strategisk og operativt. Du må også trives med mediehåndtering, mestre høyt tempo og være flink til å skape gode relasjoner. Du vil få arbeide med et bredt spekter av kommunikasjonsoppgaver i et travelt miljø der det stilles høye krav til din presisjon og integritet. Sammen med dyktige medarbeidere vil du få anledning til å videreutvikle departementets kommunikasjonsarbeid.

Arbeidsoppgaver
 • mediehåndtering og nyhetsovervåkning
 • kommunikasjonsrådgiving til politisk ledelse og embetsverk
 • budskapsutforming og utarbeidelse av tekster til ulike kanaler
 • videreutvikling av departementets strategiske og operative kommunikasjonsarbeid

Arbeidet foregår i tett samarbeid med øvrige avdelinger og politisk ledelse.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

Kvalifikasjoner

 • minst fem års relevant erfaring med kommunikasjonsfaglig arbeid
 • god forståelse for samfunnsøkonomi og politiske prosesser
 • meget god formidlingsevne, både på norsk og engelsk
 • god medie- og samfunnsforståelse
 • relevant høyere utdanning, særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning

Personlige egenskaper

 • meget god evne til å videreformidle kunnskap på en klar og tydelig måte
 • meget god evne til raskt å sette seg inn i kompliserte problemstillinger
 • effektiv og med stor arbeidskapasitet
 • god vurderingsevne og evne til å tenke helhetlig
 • evne til å bygge tillit både eksternt og internt
 • selvstendig, men med gode samarbeidsevner

Vilkår

100 prosent fast stilling i kommunikasjonsenheten.

Avlønning som rådgiver/seniorrådgiver (kr 480 000 – kr 700 000) avhengig av kvalifikasjoner, samt betalt overtid. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontakt: Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen, mobil: 94050886.

Søknadsfrist: 5. juli 2021. Søknaden merkes med referansenr 14/21.

Stillingen vil inngå i pressevaktordninger, og i perioder må det påregnes høyt arbeidspress og arbeid utover normal arbeidstid.

Leder kan endre arbeidsoppgaver ved behov.

Om Finansdepartementet

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her: https://jobbifin.dep.no/jobbifin/rekrutteringsprosessen/.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. 

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du interesse for optimalisering av anbuds- og tilbudsarbeid, og er opptatt av høy kvalitet i anbuds- og tilbudsprosesser? Vi ser
09.07.2021 Ullensaker
Multiconsult har for øyeblikket mange spennende prosess- og maskin oppgaver i vår portefølje med blant annet Ny Vannforsyning Oslo. Vi
22.07.2021 Oslo
Søkes til Finnsnes Søknadsfrist 31.07.2021
22.07.2021 Senja
Er det én plass du bør jobbe som vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll Vann! Ingeniørene våre jobber i
22.07.2021 Trondheim
Er det én plass du bør jobbe som faglig motivert vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll vann! Her kan
22.07.2021 Trondheim
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen elektro i en stilling hvor du blir en del
22.07.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen ingeniørgeologisk og/eller geoteknisk prosjektering, ledelse og kundebehandling
22.07.2021 Bergen
Vis alle 27.231 ledige stillinger

Bli kjent med Finansdepartementet

Finansdepartementet har ansvar for områder i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag; den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter og avgifter. Departementet er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver.

 

En karriere i Finansdepartementet vil gi deg en unik mulighet til å jobbe med kunnskapsrike, engasjerte og dyktige medarbeidere som sammen er faglige rådgivere for den politiske ledelsen i utformingen av den økonomiske politikken.

 

Dersom du har interesse for økonomisk politikk, juridiske problemstillinger og samfunnsdebatt, og lyst til å jobbe med faglige problemstillinger, er det få steder som har et bedre tilbud om dette enn Finansdepartementet.

 

Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass med god trivsel og ”kort vei” til politisk ledelse. Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt arbeidsoppgaver der de må benytte sin kompetanse til å vurdere og analysere faglige problemstillinger.

 

Våre medarbeidere tilbys gode muligheter for utvikling gjennom blant annet videreutdanning og ikke minst det å lære av dyktige kollegaer.

 

Staben har en gjennomsnittsalder på ca. 45 år og har en tilnærmet lik fordeling av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere er ca. 50 prosent nyutdannede fra universitet og høyskoler.

 

Les mer om Finansdepartementet

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å bli en del av kommunikasjonsteamet i Finansdepartementet?

Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond. 

 

Kommunikasjonsenheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet.Enheten hjelper også pressen med bakgrunnsstoff. Redaktøransvaret for departementets nettsider og sosiale medier ligger her. Kommunikasjonsenheten tilhører finansrådens stab.

Vi er på utkikk etter en erfaren og engasjert kommunikasjonsrådgiver med innsikt og interesse for fagområdene vi ivaretar.

For å lykkes i denne stillingen må du være sterk både strategisk og operativt. Du må også trives med mediehåndtering, mestre høyt tempo og være flink til å skape gode relasjoner. Du vil få arbeide med et bredt spekter av kommunikasjonsoppgaver i et travelt miljø der det stilles høye krav til din presisjon og integritet. Sammen med dyktige medarbeidere vil du få anledning til å videreutvikle departementets kommunikasjonsarbeid.

Arbeidsoppgaver
 • mediehåndtering og nyhetsovervåkning
 • kommunikasjonsrådgiving til politisk ledelse og embetsverk
 • budskapsutforming og utarbeidelse av tekster til ulike kanaler
 • videreutvikling av departementets strategiske og operative kommunikasjonsarbeid

Arbeidet foregår i tett samarbeid med øvrige avdelinger og politisk ledelse.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

Kvalifikasjoner

 • minst fem års relevant erfaring med kommunikasjonsfaglig arbeid
 • god forståelse for samfunnsøkonomi og politiske prosesser
 • meget god formidlingsevne, både på norsk og engelsk
 • god medie- og samfunnsforståelse
 • relevant høyere utdanning, særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning

Personlige egenskaper

 • meget god evne til å videreformidle kunnskap på en klar og tydelig måte
 • meget god evne til raskt å sette seg inn i kompliserte problemstillinger
 • effektiv og med stor arbeidskapasitet
 • god vurderingsevne og evne til å tenke helhetlig
 • evne til å bygge tillit både eksternt og internt
 • selvstendig, men med gode samarbeidsevner

Vilkår

100 prosent fast stilling i kommunikasjonsenheten.

Avlønning som rådgiver/seniorrådgiver (kr 480 000 – kr 700 000) avhengig av kvalifikasjoner, samt betalt overtid. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontakt: Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen, mobil: 94050886.

Søknadsfrist: 5. juli 2021. Søknaden merkes med referansenr 14/21.

Stillingen vil inngå i pressevaktordninger, og i perioder må det påregnes høyt arbeidspress og arbeid utover normal arbeidstid.

Leder kan endre arbeidsoppgaver ved behov.

Om Finansdepartementet

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her: https://jobbifin.dep.no/jobbifin/rekrutteringsprosessen/.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. 

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
Internship / Praktikanter



Les brosjyre på www.jobbifin.dep.no.