<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Er du vår neste kontrollingeniør? INV - INFRASTRUKTUR OG VEG, Vestland fylkeskommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon0 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon29 Presentasjon av stillingen:
Eining for drift sør har to ledige stillingar som kontrollingeniør. Eininga har ansvar for 6 driftskontraktar sør for Sognefjorden. Me har 18 medarbeidarar som jobbar i team på dei ulike kontraktane, og kvar kontrakt består av ein byggeleiar og ein eller to kontrollingeniørar. I arbeidsmiljøet vårt vektlegg me gode kunnskapar i bruk av IKT-verktøy og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Arbeidsoppgåver/ansvarsområde

Kontrollingeniørane skal

  • fylgje opp kontraktar
  • gjennomføre stikkprøvekontrollar på utført arbeid av driftsentreprenørar
  • utarbeide gode kontrollplanar og dokumentere og rapportere på resultata av kontrollane
  • følgje opp og understøtte HMS-arbeidet innanfor kontraktsområdet

Kven er du?

Me ynskjer oss kollegaar som kan bidra både fagleg og sosialt. Som kontrollingeniør bør du vera kvalitetsbevisst og god på dokumentasjon. Du må gjerne ha erfaring som kontrollingeniør frå før. Erfaring frå drift av vegar vert lagt stor vekt på i desse stillingane. Som arbeidstakar jobbar du godt sjølvstendig og fleksibelt, men bidreg også godt i både det faglege og det sosiale fellesskapet. Kontrollingeniørane våre bør vera løysingsorienterte og ha god gjennomføringsevne.

Me søker etter nye kollegaar som har relevant utdanning frå universitet, høgskule eller fagskule. Dersom du har allsidig og sterk praksis eller etterutdanning, og gode personlege føresetnader for stillingane, kan me sjå vekk frå utdanningskravet. Du må ha førarkort klasse B, då det lyt påreknast ein del reising.

Kva kan me tilby deg?

Me kan tilby deg faglege og spanande stillingar med stor samfunnspåverknad. På drift sør har me eit godt og tett samarbeid og eit inkluderande fagmiljø. Eininga har mange spanande oppgåver og gode mogelegheiter for fagleg utvikling. Me jobbar mykje på tvers av fagfelt, og lærer mykje av kvarandre. Arbeidsmiljøet vårt er uformelt, me ler mykje saman og støttar kvarande i faglege problemstillingar. Eininga har eit lågt sjukefråvær, og skårar høgt på samarbeid og arbeidsglede. Som tilsett i Vestland fylkeskommune vil du også få gode forsikrings- og pensjonsvilkår. Løn etter avtale.

Kven er me?

Avdeling for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune har ansvar for om lag 5600 km fylkesveg. Visjonen vår er å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg vegsystem som dekker samfunnet sitt behov for transport, og fremjar regional utvikling.

Seksjonen for vedlikehald, drift og beredskap har ansvar for å drifte og vedlikehalde fylkesvegane, og å planleggje og følgje opp entreprenørar. Målet vårt er å syte for trygg og god framkomst på fylkesvegane. For å nå dette er det viktig med eit godt samspel mellom vedlikehald, drift og beredskap.

Har du spørsmål om stillinga, ta kontakt med einingsleiar for drift sør, Mariann Kråkenes Jørgensen. Du kan nå ho på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Generell informasjon
Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar i fylkeskommunen blir gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å stå på offentleg søkjarliste (offentleglova § 25, 2. ledd). Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vert du alltid varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Kontaktinformasjon

Mariann Kråkenes Jørgensen, leiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Sandslihaugen 30 5254 Sandsli

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Vestland fylkeskommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon29 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.06.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Avdeling Transformatorstasjoner og Regionalnett i seksjon Drift og Vedlikehold har ansvaret for selskapets 72 transformatorstasjoner. I avdelingen er det nå
15.12.2020 Kristiansand
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
Ønsker du å jobbe for et av landets ledende teknologiselskap med et konsept du vil bli stolt av å representere?
02.03.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Økonomisjef - GK Norge GK Norge søker en framtidsrettet økonomisjef med solid prosjektforståelse til nyopprettet divisjon for byggteknologi og utvikling.
09.06.2021 Trondheim
Intility er i sterk vekst, og vi søker nå nye kollegaer til Network Services. Vi er på jakt etter deg som
09.06.2021 Oslo
Vis alle 26.125 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon0 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon29 Presentasjon av stillingen:
Eining for drift sør har to ledige stillingar som kontrollingeniør. Eininga har ansvar for 6 driftskontraktar sør for Sognefjorden. Me har 18 medarbeidarar som jobbar i team på dei ulike kontraktane, og kvar kontrakt består av ein byggeleiar og ein eller to kontrollingeniørar. I arbeidsmiljøet vårt vektlegg me gode kunnskapar i bruk av IKT-verktøy og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Arbeidsoppgåver/ansvarsområde

Kontrollingeniørane skal

  • fylgje opp kontraktar
  • gjennomføre stikkprøvekontrollar på utført arbeid av driftsentreprenørar
  • utarbeide gode kontrollplanar og dokumentere og rapportere på resultata av kontrollane
  • følgje opp og understøtte HMS-arbeidet innanfor kontraktsområdet

Kven er du?

Me ynskjer oss kollegaar som kan bidra både fagleg og sosialt. Som kontrollingeniør bør du vera kvalitetsbevisst og god på dokumentasjon. Du må gjerne ha erfaring som kontrollingeniør frå før. Erfaring frå drift av vegar vert lagt stor vekt på i desse stillingane. Som arbeidstakar jobbar du godt sjølvstendig og fleksibelt, men bidreg også godt i både det faglege og det sosiale fellesskapet. Kontrollingeniørane våre bør vera løysingsorienterte og ha god gjennomføringsevne.

Me søker etter nye kollegaar som har relevant utdanning frå universitet, høgskule eller fagskule. Dersom du har allsidig og sterk praksis eller etterutdanning, og gode personlege føresetnader for stillingane, kan me sjå vekk frå utdanningskravet. Du må ha førarkort klasse B, då det lyt påreknast ein del reising.

Kva kan me tilby deg?

Me kan tilby deg faglege og spanande stillingar med stor samfunnspåverknad. På drift sør har me eit godt og tett samarbeid og eit inkluderande fagmiljø. Eininga har mange spanande oppgåver og gode mogelegheiter for fagleg utvikling. Me jobbar mykje på tvers av fagfelt, og lærer mykje av kvarandre. Arbeidsmiljøet vårt er uformelt, me ler mykje saman og støttar kvarande i faglege problemstillingar. Eininga har eit lågt sjukefråvær, og skårar høgt på samarbeid og arbeidsglede. Som tilsett i Vestland fylkeskommune vil du også få gode forsikrings- og pensjonsvilkår. Løn etter avtale.

Kven er me?

Avdeling for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune har ansvar for om lag 5600 km fylkesveg. Visjonen vår er å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg vegsystem som dekker samfunnet sitt behov for transport, og fremjar regional utvikling.

Seksjonen for vedlikehald, drift og beredskap har ansvar for å drifte og vedlikehalde fylkesvegane, og å planleggje og følgje opp entreprenørar. Målet vårt er å syte for trygg og god framkomst på fylkesvegane. For å nå dette er det viktig med eit godt samspel mellom vedlikehald, drift og beredskap.

Har du spørsmål om stillinga, ta kontakt med einingsleiar for drift sør, Mariann Kråkenes Jørgensen. Du kan nå ho på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Generell informasjon
Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar i fylkeskommunen blir gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å stå på offentleg søkjarliste (offentleglova § 25, 2. ledd). Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vert du alltid varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Kontaktinformasjon

Mariann Kråkenes Jørgensen, leiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Sandslihaugen 30 5254 Sandsli

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Vestland fylkeskommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon29 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.06.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om INV - INFRASTRUKTUR OG VEG, Vestland fylkeskommune