Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Rådgiver 1434 - kommunikasjonsrådgiver Forsvaret

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Ved Forsvarets informasjonsinfrastruktur(INI) er det ledig vikariatet 100% stilling som kommunikasjonsrådgiver ved Cyberstaben, seksjon lederstøtte. Vikariatet er ledig fra 01.08.2012 til og med 01.08.2014.

Stillingens hovedoppgave omfatter rådgivning innen fagområdet informasjon og kommunikasjon for Sjef Cyberforsvaret, Cyberstaben og Sjef FK KKIS og støttespiller for gjennomføring av interne og eksterne informasjons- og kommunikasjonstiltak i Cyberforsvaret som helhet.

Stillingens ansvarsområde er i hovedsak presse- og informasjonsansvarlig for ivaretakelse av kommunikasjonselementet knyttet til plasskommandanten Jørstadmoen leir, samt ansvar for strategi og planarbeid, tekstproduksjon og prosjektstøtte, plan og utviklingsarbeid av Cyberforsvarets nettløsninger samt bruk av sosiale medier. 

Det kreves utdanning på bachelor-nivå/ tilsvarende 3-årig høgskoleutdanning og god journalistisk skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.

Det er ønskelig med høyere utdanning innenfor kommunikasjonsrelaterte fag og erfaring fra markedsføring eller PR sivilt eller militært og ferdigheter innen videoproduksjon og foto.

Det er ønskelig med kjennskap til Forsvaret som organisasjon.

Den som tilsettes i stillingen må ha evne til å vurdere helhetlig og kunne samarbeide på tvers av profesjoner og avdelinger og må kunne arbeide effektivt både selvstendig og i team.

Den som tilsettes må være villig til å gjennomføre kurs og tilleggsutdanning relatert til arbeidsoppgavene.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode1434 lønnstrinn 50-66.Dette utgjør for tiden kr 416 600 til 552 700 pr år.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Knut Helge Grandhagen på KHG@oslo.mil.no.

Søknadsfrist : 31.,juli 2012

Søknad og CV med vedlagte kopier av vitnemål og attester merket INIST /01-2012
sendes til:

FK KKIS, Postboks 800, Postmottak, 2617 LILLEHAMMER.

Søknader uten vedlagte godkjente kopier av vitnemål og attester vil ikke bli vurdert. Søknadspapirer returneres ikke.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med funksjonsnedsettelse

Lønn: Statens lønnsregulativ som rådgiver kode1434 lønnstrinn 50-66.Dette utgjør for tiden kr 416 600 ¿ 552 700 pr år.Adresse: Forsvarets kompetansenter KKIS
Postboks 800
Postmottak
2617 LILLEHAMMERLes mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 16.593 ledige stillinger
Cyberforsvaret har ansvar for datanettverksforsvar, modernisering og drift av Forsvarets datasystemer, modernisering og nettverksbasering av Forsvaret, samt den teknologiske utvikling av Forsvarets sambandssystemer. Cyberforsvaret er en driftsenhet i Forsvaret, direkte underlagt Forsvarssjefen, som har rundt 1100 ansatte fordelt på 60 tjenestesteder rundt om i Norge. Cyberforsvarets ledelse er lokalisert på Jørstadmoen ved Lillehammer. Les mer om Forsvaret

Stillingsbeskrivelse

Ved Forsvarets informasjonsinfrastruktur(INI) er det ledig vikariatet 100% stilling som kommunikasjonsrådgiver ved Cyberstaben, seksjon lederstøtte. Vikariatet er ledig fra 01.08.2012 til og med 01.08.2014.

Stillingens hovedoppgave omfatter rådgivning innen fagområdet informasjon og kommunikasjon for Sjef Cyberforsvaret, Cyberstaben og Sjef FK KKIS og støttespiller for gjennomføring av interne og eksterne informasjons- og kommunikasjonstiltak i Cyberforsvaret som helhet.

Stillingens ansvarsområde er i hovedsak presse- og informasjonsansvarlig for ivaretakelse av kommunikasjonselementet knyttet til plasskommandanten Jørstadmoen leir, samt ansvar for strategi og planarbeid, tekstproduksjon og prosjektstøtte, plan og utviklingsarbeid av Cyberforsvarets nettløsninger samt bruk av sosiale medier. 

Det kreves utdanning på bachelor-nivå/ tilsvarende 3-årig høgskoleutdanning og god journalistisk skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.

Det er ønskelig med høyere utdanning innenfor kommunikasjonsrelaterte fag og erfaring fra markedsføring eller PR sivilt eller militært og ferdigheter innen videoproduksjon og foto.

Det er ønskelig med kjennskap til Forsvaret som organisasjon.

Den som tilsettes i stillingen må ha evne til å vurdere helhetlig og kunne samarbeide på tvers av profesjoner og avdelinger og må kunne arbeide effektivt både selvstendig og i team.

Den som tilsettes må være villig til å gjennomføre kurs og tilleggsutdanning relatert til arbeidsoppgavene.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode1434 lønnstrinn 50-66.Dette utgjør for tiden kr 416 600 til 552 700 pr år.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Knut Helge Grandhagen på KHG@oslo.mil.no.

Søknadsfrist : 31.,juli 2012

Søknad og CV med vedlagte kopier av vitnemål og attester merket INIST /01-2012
sendes til:

FK KKIS, Postboks 800, Postmottak, 2617 LILLEHAMMER.

Søknader uten vedlagte godkjente kopier av vitnemål og attester vil ikke bli vurdert. Søknadspapirer returneres ikke.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med funksjonsnedsettelse

Lønn: Statens lønnsregulativ som rådgiver kode1434 lønnstrinn 50-66.Dette utgjør for tiden kr 416 600 ¿ 552 700 pr år.Adresse: Forsvarets kompetansenter KKIS
Postboks 800
Postmottak
2617 LILLEHAMMERRelaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Søknad merkes: INIST /01-2012
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • OKT 23
    2017
    13 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Forsvaret