<  
>  
Stillingsannonse

Teknisk sikkerhetsingeniør Hydro

Søknadsfrist : 08.08.2021

Hydro Aluminium Metal er en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium med et globalt produksjonsnettverk med rundt 5000 ansatte. Vi har anlegg for produksjon av primærmetall i Europa, Canada, Australia, Brasil og Qatar, og gjenvinningsanlegg i Europa og USA. To tredjedeler av vår produksjon av primæraluminium er basert på fornybar energi.

 

Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med fokus på trygge og gode arbeidsplasser for våre 34 000 ansatte på flere enn 140 steder i verden.

Hydro skal være ledende i arbeidet med å utforme en bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter som betyr noe.
 

Vi har to ledige stillinger i avdelingen Asset Management i Technical Operational Support i Hydro Aluminium Metall. Asset Management er en avdeling med 19 ansatte som støtter fabrikk enhetene innen Hydro Aluminium Metal. Vi har fagekspertise innen Høy Spennings anlegg og infrastruktur, robotisering / automatisering og prosjekt gjennomføring. Vi har ett team som består av pålitelighetsingeniører som arbeider med digitalisering av vedlikehold og asset managment. Et annet team har ansvar støtte fabrikkene i utvikling og bruk av vårt databaserte vedlikeholdssystem. 

Ansvarsområde i egen enhet

 

Dine hovedoppgaver vil være:

 • Forbedre den tekniske sikkerhetsytelsen i vår portefølje, fra innkjøp til drift, vedlikehold og modifikasjon.
 • Praktisk veiledning og praktisk bistand ved anleggene i identifisering og gjennomføring av tekniske sikkerhetsinitiativer
 • Design og vurdering av sikkerhetsbarrierer og tekniske sikkerhetsfunksjoner 
 • Utføre risikoanalyse, planlegging, gjennomføring og avslutning av sikkerhetsgjennomganger
 • Oppfølgingsgjennomføring av avbøtende tiltak identifisert i risikoanalyse på anlegg
 • Gi praktisk støtte til anlegg på sikker drift og vedlikehold av gassystem og brennere
 • Delta i prosjektering og anskaffelser fra mulighetsstudier til prosjekter og modifikasjoner
 • Bidra til utvikling av metodikk, verktøy og kompetanse innen teknisk sikkerhetsfag
 • Støtte anleggene i prosessen for planlegging av forretningskontinuitet

 

Ansvar i Primærmetall

 

 • Fungere som en kunnskapsrik teknologikilde for teknisk sikkerhet
 • Etablere og drive kompetanseprogram ved anleggene innenfor teknisk sikkerhetsfag, inkludert sikker drift og vedlikehold av gassystem
 • Rapporterer til Head of IOS Asset Management

 

Kvalifikasjoner

 

 • Erfaring fra teknisk sikkerhetsteknikk og design, inkludert instrumenterte sikkerhetsfunksjoner
 • Høyere relevant teknisk utdanning; BSc, MSc eller tilsvarende
 • Kunnskap om relevant lovgivning og standarder innen sikkerhetsfaget, herunder maskindirektivet og IEC61508/IEC61511
 • Dyktige og komfortable med å legge til rette for risikoanalyseverksteder
 • Praktisk tilnærming og praktisk oppfølging av implementering på stedet
 • Villig til å reise mye og bruke betydelig tid på å jobbe på våre anlegg
 • Kommunisere godt på norsk og engelsk (skriftlig og muntlig)

 

Tilleggsinformasjon

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrerte deler av Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi har vårt virke i. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger. Ansettelsen fordrer også helsegodkjenning av vår bedriftshelsetjeneste.  

 

Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad. Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post.  

 

Stillingene kan lokaliseres på et av våre fabrikksteder i Norge.


 

 

Søknadsfrist: 08.08.2021

 

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:

 

Leder:
Arnt Johnsen Head of IOS Asset Management
Mobil: (Norway +47) 95069810

 

Rekrutterer:

Marit Bratseth, HR Specialist GBS Recruiting
Mobil: (Norway +47) 95908036

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Hydro!

Vi er et globalt selskap som består av ambisiøse og dyktige medarbeidere som utfordrer og belønner hverandre. Som vår kollega får du muligheter til og ansvar for å utvikle dine ferdigheter. Vi setter klare forventninger som oppmuntrer til kontinuerlig prestasjonsforbedring, innovasjon og en sterk konkurranseevne.     

I Hydro ser vi etter personer som er ivrige etter å lære og arbeide sammen for å nå felles mål. Det er viktig for oss at nyansatte følger Hydros etiske retningslinjer og etterlever våre kjerneverdier som er Omtanke, Mot og Samarbeid. Hvis du velger å arbeide hos oss, kommer vi til å gjøre vårt beste for å oppfylle dine behov. Er du klar for utfordringen?

Hvem vi er

Med virksomhet over hele verden dekker vi hele verdikjeden for aluminium. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, i alt fra å utvinne råmaterialer til å utvikle bærekraftige aluminiumløsninger for fremtiden.

Vi er et fullt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle kontinenter. Vi er til stede i alle markedssegmenter for aluminium, med salgs- og handelsaktiviteter i hele verdikjeden, der vi betjener flere enn 30 000 kunder.

Vårt mål er å skape et mer bærekraftig samfunn ved å utvikle naturressurser til produkter og løsninger på innovative og effektive måter.

Bli kjent med livet i Hydro, og skap din karriere med oss. 
Vår viktigste ressurs er vår samlede hjernekraft. Den beste løsningen for å skape innovasjon og utvikle smarte aluminiumløsninger for fremtiden, er å la eksperter møtes og arbeide sammen. Vårt mål er at vi skal bringe frem det beste i hverandre og skape varige verdier gjennom samarbeid og partnerskap. 

Vi er globale, men finnes sannsynligvis nær deg 
Hydro er et stort industriselskap. Vi tilbyr et bredt spekter av stillinger på våre mange anlegg og produksjonsenheter i Nord- og Sør-Amerika, Asia og Europa. Du kan også skape deg en karriere innen IT, forretningsutvikling, salg, regnskap, økonomi, juss, HR, markedsføring og kommunikasjon på våre salgskontorer og vårt hovedkontor i Oslo. I Hydro blir du en del av en større historie. En historie formet av deg. 

Som en av oss får du mulighet til å arbeide med et sterkt team av dyktige kolleger, som alltid samarbeider for å utfylle, støtte og utvikle hverandre. Vi tilbyr utviklingsmuligheter, konkurransedyktige lønninger, helsetjenester og velferdspakker.  

Vi er en løsningsorientert organisasjon som setter kunden først, og verdsetter høyt at folk har evne til å utvikle seg, endre seg, tilpasse seg og levere. 

En historie om kreativitet, velstand og respekt 
Innovativ og bærekraftig bearbeiding av naturressurser er kjernen i Hydro. Det hele begynte i 1905 med den første vellykkede bruken av vannkraft til å trekke ut nitrogen fra luften. Produksjon av mineralsk gjødsel ville sikre nok mat for den voksende befolkningen. I dag utvinner og foredler vi våre egne råmaterialer, produserer vår egen fornybare energi, produserer primæraluminium basert på vår egen teknologi og utvikler avanserte og bærekraftige aluminiumløsninger. Vi gjenvinner også mer og mer for å bringe så mye som mulig av det uendelig gjenvinnbare metallet aluminium tilbake i kretsløpet.  

Vår historie har alltid handlet om å produsere nyttige produkter som verden trenger, om menneskelig kreativitet og driftighet for å temme det som naturen har å tilby, om evnen til å se muligheter og forstå begrensninger. Vår historie er preget av en vital kraft av mennesker som bryr seg om hverandre og verden rundt dem. 

Den viktige balansen mellom arbeid og fritid 
Vi kompromisser aldri med sikkerheten til våre ansatte. Vi mener også at det er svært viktig å ha et godt liv utenom arbeidet. For å gjøre det mulig å kombinere en vellykket karriere med en sunn livsstil tilbyr vi en rekke fordeler for våre ansatte. Det gjør vi f.eks. ved å gi mulighet til fleksible arbeidsmåter. Dessuten tilbyr vi flere rekreasjonsmuligheter og sosiale aktiviteter for at våre medarbeidere skal føle seg energiske, inspirerte og tilfredse. 

Hvorfor Hydro?

Med oss er du en del av en større historie. En historie formet av deg. Hvis du søker internasjonale muligheter og profesjonell utvikling og ønsker å være en del av et vennlig og inkluderende team, bør du vurdere å søke på en stilling hos oss.

Hydro er et selskap med global rekkevidde – og lokal tilstedeværelse. Vi er involvert i aktiviteter i mer enn 40 land, på alle kontinenter. Det gjør at vi kan tilby deg mange spennende muligheter og karriereveier innenfor de ulike forretningsområdene, fagfeltene og lokasjonene. Som en del av vårt verdifulle, globale Hydro-nettverk kan du opprettholde en kontinuerlig læringskurve. 

Globale muligheter 
Det finnes få selskaper som kan sammenlignes med Hydro, selv i en internasjonal kontekst. Vi arbeider i hele verdikjeden for aluminium, fremtidens metall. Som en del av vårt team får du spennende muligheter til læring og utvikling. Hvis du er interessert i førstehåndskunnskap om hvordan det er å arbeide i et stort, vellykket selskap med en stolt historie og en lovende fremtid, bør du vurdere å bli en del av Hydro-familien! 

En karriere i Hydro er en spennende mulighet for deg til å arbeide i utlandet i kortere eller lengre perioder. Vi har en betydelig internasjonal tilstedeværelse i mer enn 40 land rundt om i verden, og vi er alltid på jakt etter folk med en global innstilling og evne til å utveksle ideer over landegrensene. 

Vi er med andre ord avhengige av å ha medarbeidere med ulike bakgrunner, kompetanser og tenkemåter for å kunne forme vår historie som et innovativt og bærekraftig selskap.

Les mer om Hydro

Stillingsbeskrivelse

Hydro Aluminium Metal er en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium med et globalt produksjonsnettverk med rundt 5000 ansatte. Vi har anlegg for produksjon av primærmetall i Europa, Canada, Australia, Brasil og Qatar, og gjenvinningsanlegg i Europa og USA. To tredjedeler av vår produksjon av primæraluminium er basert på fornybar energi.

 

Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med fokus på trygge og gode arbeidsplasser for våre 34 000 ansatte på flere enn 140 steder i verden.

Hydro skal være ledende i arbeidet med å utforme en bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter som betyr noe.
 

Vi har to ledige stillinger i avdelingen Asset Management i Technical Operational Support i Hydro Aluminium Metall. Asset Management er en avdeling med 19 ansatte som støtter fabrikk enhetene innen Hydro Aluminium Metal. Vi har fagekspertise innen Høy Spennings anlegg og infrastruktur, robotisering / automatisering og prosjekt gjennomføring. Vi har ett team som består av pålitelighetsingeniører som arbeider med digitalisering av vedlikehold og asset managment. Et annet team har ansvar støtte fabrikkene i utvikling og bruk av vårt databaserte vedlikeholdssystem. 

Ansvarsområde i egen enhet

 

Dine hovedoppgaver vil være:

 • Forbedre den tekniske sikkerhetsytelsen i vår portefølje, fra innkjøp til drift, vedlikehold og modifikasjon.
 • Praktisk veiledning og praktisk bistand ved anleggene i identifisering og gjennomføring av tekniske sikkerhetsinitiativer
 • Design og vurdering av sikkerhetsbarrierer og tekniske sikkerhetsfunksjoner 
 • Utføre risikoanalyse, planlegging, gjennomføring og avslutning av sikkerhetsgjennomganger
 • Oppfølgingsgjennomføring av avbøtende tiltak identifisert i risikoanalyse på anlegg
 • Gi praktisk støtte til anlegg på sikker drift og vedlikehold av gassystem og brennere
 • Delta i prosjektering og anskaffelser fra mulighetsstudier til prosjekter og modifikasjoner
 • Bidra til utvikling av metodikk, verktøy og kompetanse innen teknisk sikkerhetsfag
 • Støtte anleggene i prosessen for planlegging av forretningskontinuitet

 

Ansvar i Primærmetall

 

 • Fungere som en kunnskapsrik teknologikilde for teknisk sikkerhet
 • Etablere og drive kompetanseprogram ved anleggene innenfor teknisk sikkerhetsfag, inkludert sikker drift og vedlikehold av gassystem
 • Rapporterer til Head of IOS Asset Management

 

Kvalifikasjoner

 

 • Erfaring fra teknisk sikkerhetsteknikk og design, inkludert instrumenterte sikkerhetsfunksjoner
 • Høyere relevant teknisk utdanning; BSc, MSc eller tilsvarende
 • Kunnskap om relevant lovgivning og standarder innen sikkerhetsfaget, herunder maskindirektivet og IEC61508/IEC61511
 • Dyktige og komfortable med å legge til rette for risikoanalyseverksteder
 • Praktisk tilnærming og praktisk oppfølging av implementering på stedet
 • Villig til å reise mye og bruke betydelig tid på å jobbe på våre anlegg
 • Kommunisere godt på norsk og engelsk (skriftlig og muntlig)

 

Tilleggsinformasjon

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrerte deler av Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi har vårt virke i. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger. Ansettelsen fordrer også helsegodkjenning av vår bedriftshelsetjeneste.  

 

Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad. Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post.  

 

Stillingene kan lokaliseres på et av våre fabrikksteder i Norge.


 

 

Søknadsfrist: 08.08.2021

 

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:

 

Leder:
Arnt Johnsen Head of IOS Asset Management
Mobil: (Norway +47) 95069810

 

Rekrutterer:

Marit Bratseth, HR Specialist GBS Recruiting
Mobil: (Norway +47) 95908036

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 08.08.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 04
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 08
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
12 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger
 • Antall lærlinger: 80 (flere)

Fakta om Hydro