<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Tollutdannet til område Oslofjord, Oslo Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Tolletaten er en etat i spennende utvikling og med mange endrings- og utviklingsprosesser som pågår. Etaten ferdigstilte 1. oktober 2020 en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Den nye organiseringen skal blant annet bidra til mer effektiv ressursbruk, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Grensekontrollen ved Oslo tollsted består av to grensekontrollseksjoner og en godsseksjon, og er en del av Grensedivisjonens område Oslofjord, som har ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon av varer i fylkene Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken. Område Oslofjord består av elleve seksjoner ved tjenestesteder i Kristiansand, Grenland, Sandefjord og Oslo.

Seksjonene i Oslo har ansvar for kontroll ved grensekryssende trafikk, primært for fergetrafikk, godstrafikk og fartøystrafikk, samt ekspedisjon.

Stillingen har oppmøtested på Helsfyr i Oslo.

Du må regne med å få andre relevante faglige og administrative arbeidsoppgaver i tillegg.

Turnusarbeid kan påregnes.

 

 Kvalifikasjonskrav:

 • avsluttet utdanning, gjennomført praksis som tollbetjent og bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter
 • relevant erfaring fra arbeidsområdet, og kan vise til resultater på området
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • god kunnskap om Tolletaten
 • er fleksibel i forhold til endrede prioriteringer
 • har gode samarbeidsegenskaper

Vi søker deg som har lett for å skape kontakt, og som tar utfordringer. At du er strukturert, selvstendig og har god orden, er en forutsetning for denne jobben.

 

Vi kan tilby:

 • utfordrende oppgaver, et godt fagmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
 • du vil innplasseres som tollinspektør, førstetollinspektør eller tolloverinspektør, avhengig av tidligere erfaring og praksis fra Tolletaten. Lønn fastsettes i tråd med innplassert grad.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • mulighet til å trene i arbeidstiden
 • arbeidssted Oslo

Du må kunne levere politiattest ved tilbud om tilsetting.

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer grensen til Norge, flyter effektivt, og at de blir kontrollerte i nødvendig grad. Våre tjenestemenn har mye kontakt med publikum og næringsliv og omfattende kompetanse på etterretning, regelverk om grensekryssende varer og tiltak mot smugling.

Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, samt en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.

 

Inkludering og mangfold 
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobbar for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringen sitt mål om at 5 prosent av faste nytilsettinger i staten skal være personer med funksjonsnedsetting og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, prøver vi å oppfylle dette så langt det lar seg gjøre. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om funksjonsnedsetting, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

Mer informasjon om stillingen får du ved å kontakte seksjonssjef Lars Selsing eller seksjonssjef Paul Ask.

Du finner mer informasjon om å jobbe hos oss på toll.no/jobb.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

KAN DU JOBBE MYE I AUGUST 2021? - Og gjerne også senere i høst! Brukerstyrte personlig assistent(er) (BPA) som kan
02.08.2021 Trondheim
Jeg er en hyggelig aktiv mann, som er blind. Derfor har jeg bruk for assistanse i hverdagen, og din jobb
02.08.2021 Melhus
Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Alle hos oss er gode, men målet vårt er at alle skal bli bedre. Det er bra for Statnett, det
10.06.2021 Oslo
Skanska har de siste årene hatt et stort fokus på å gjennomføre prosjekter ved bruk av moderne verktøy og prosesser
29.07.2021 Oslo
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
29.07.2021 Oslo
Vis alle 25.442 ledige stillinger

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten er en etat i spennende utvikling og med mange endrings- og utviklingsprosesser som pågår. Etaten ferdigstilte 1. oktober 2020 en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Den nye organiseringen skal blant annet bidra til mer effektiv ressursbruk, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Grensekontrollen ved Oslo tollsted består av to grensekontrollseksjoner og en godsseksjon, og er en del av Grensedivisjonens område Oslofjord, som har ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon av varer i fylkene Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken. Område Oslofjord består av elleve seksjoner ved tjenestesteder i Kristiansand, Grenland, Sandefjord og Oslo.

Seksjonene i Oslo har ansvar for kontroll ved grensekryssende trafikk, primært for fergetrafikk, godstrafikk og fartøystrafikk, samt ekspedisjon.

Stillingen har oppmøtested på Helsfyr i Oslo.

Du må regne med å få andre relevante faglige og administrative arbeidsoppgaver i tillegg.

Turnusarbeid kan påregnes.

 

 Kvalifikasjonskrav:

 • avsluttet utdanning, gjennomført praksis som tollbetjent og bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter
 • relevant erfaring fra arbeidsområdet, og kan vise til resultater på området
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • god kunnskap om Tolletaten
 • er fleksibel i forhold til endrede prioriteringer
 • har gode samarbeidsegenskaper

Vi søker deg som har lett for å skape kontakt, og som tar utfordringer. At du er strukturert, selvstendig og har god orden, er en forutsetning for denne jobben.

 

Vi kan tilby:

 • utfordrende oppgaver, et godt fagmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
 • du vil innplasseres som tollinspektør, førstetollinspektør eller tolloverinspektør, avhengig av tidligere erfaring og praksis fra Tolletaten. Lønn fastsettes i tråd med innplassert grad.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • mulighet til å trene i arbeidstiden
 • arbeidssted Oslo

Du må kunne levere politiattest ved tilbud om tilsetting.

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer grensen til Norge, flyter effektivt, og at de blir kontrollerte i nødvendig grad. Våre tjenestemenn har mye kontakt med publikum og næringsliv og omfattende kompetanse på etterretning, regelverk om grensekryssende varer og tiltak mot smugling.

Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, samt en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.

 

Inkludering og mangfold 
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobbar for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringen sitt mål om at 5 prosent av faste nytilsettinger i staten skal være personer med funksjonsnedsetting og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, prøver vi å oppfylle dette så langt det lar seg gjøre. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om funksjonsnedsetting, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

Mer informasjon om stillingen får du ved å kontakte seksjonssjef Lars Selsing eller seksjonssjef Paul Ask.

Du finner mer informasjon om å jobbe hos oss på toll.no/jobb.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
3 ledige stillinger

Fakta om Tolletaten