<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Nattevakt med 3 hver helg Bo og Aktivitet Nord: Worsegaarden (7), Stavanger kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon88 Presentasjon av stillingen:

Er du en engasjert person, med stor interesse for menneskene rundt deg?

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte.

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.  

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende.

I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter en ny helsefagarbeider .

Worsegaarden har 8 beboere, ligger sentralt på Eiganes med kort veg til buss og tog. Boligen er døgnbemannet med 2 aktive nattevakter? Det er variert funksjonsnivå og aktivitetsnivå. Beboer er unge og voksne.

Vi ser etter deg som er engasjert, pålitelig og som kan bidra til fagutvikling og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer og ivareta den enkelte bruker sin rettsikkerhet

Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester, og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.

Dokumentere i CosDoc: observasjoner , avvik, oppdatering og godkjenning av tiltaksplaner, evalueringer av tiltak. Føre/godkjenne Kvalitetsregistering og IPLOS.

Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt.

Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune.

Påse/bidra at bofellesskapet drives i henhold til kommunens verdier og målsetninger

Påse/bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte og at tjenestene som gis holder høy etisk standard.

Aktivisering/motivering, sosial trening med beboerne. Bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak

Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter.

Holde seg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail og Teams.
Noen oppgaver i forhold til daglig renhold av fellesareal.

observere beboers helsetilstand og iverksette nødvendige tiltak

ivareta primær- og sekundærkontaktansvar

Kvalifikasjoner

Det er en fordel/krav at du har erfaring fra lignende arbeid som innebærer kompetanse innen Stomi .

Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.

Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.
Autorisiasjon som fagarbeider .

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg. Vi er helt avhengig av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs.

Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra.

Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre. Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt -- det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.

Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.

Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter, slik at arbeidsplassen utvikler seg.

Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap. Vi har en stor grad av delingskultur hos oss, derfor er det viktig at du deler den kunnskap du tilegner deg med dine kollegaer.

For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes.

Pårørende er en viktig ressurs og du er opptatt av å inkludere og samarbeide med disse.

Du tar ansvar slik at vi sammen når målene våre.

Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

Ansvar, involvering og delaktighet

Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring

Varierende og innholdsrik arbeidshverdag

Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne

God opplæring og oppfølging, derav Fadderordning, nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler

Fag- og kompetanseutvikling, herunder ressursgrupper, kurs og TAM, Kap. 9, dokumentasjon m.fl.

Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs. I Stavanger kommune har vi et eget veiledningsteam som gir veiledning.

I Worsegaarden bofellesskapet har vi et godt, tverrfaglig fagmiljø med erfarne vernepleiere, sykepleier

Veiledning fra ledere og kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner.

Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.

Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.

Lønn:

751700 Fagarbeider årslønn 352 900 - 431 400

707600 Hjelpepleier årslønn 352 200 - 431 400

751706 Omsorgsarbeider årslønn 352 200 - 431 400

707603 Helsefagarbeider årslønn 352 200 - 431 400

Kontaktinformasjon

Maria Young Høines, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

4001

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Stavanger kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon88 Stillingsprosent: 60% Fast Startdato: 01.08.2021 Søknadsfrist: 04.07.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Alle hos oss er gode, men målet vårt er at alle skal bli bedre. Det er bra for Statnett, det
10.06.2021 Oslo
Skanska har de siste årene hatt et stort fokus på å gjennomføre prosjekter ved bruk av moderne verktøy og prosesser
29.07.2021 Oslo
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
29.07.2021 Oslo
Why Statkraft? Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That’s what we offer. 125 years of
29.07.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is
29.07.2021 Flere steder
Vis alle 23.651 ledige stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.

Les mer om Bo og Aktivitet Nord: Worsegaarden (7), Stavanger kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon88 Presentasjon av stillingen:

Er du en engasjert person, med stor interesse for menneskene rundt deg?

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte.

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.  

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende.

I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter en ny helsefagarbeider .

Worsegaarden har 8 beboere, ligger sentralt på Eiganes med kort veg til buss og tog. Boligen er døgnbemannet med 2 aktive nattevakter? Det er variert funksjonsnivå og aktivitetsnivå. Beboer er unge og voksne.

Vi ser etter deg som er engasjert, pålitelig og som kan bidra til fagutvikling og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer og ivareta den enkelte bruker sin rettsikkerhet

Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester, og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.

Dokumentere i CosDoc: observasjoner , avvik, oppdatering og godkjenning av tiltaksplaner, evalueringer av tiltak. Føre/godkjenne Kvalitetsregistering og IPLOS.

Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt.

Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune.

Påse/bidra at bofellesskapet drives i henhold til kommunens verdier og målsetninger

Påse/bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte og at tjenestene som gis holder høy etisk standard.

Aktivisering/motivering, sosial trening med beboerne. Bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak

Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter.

Holde seg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail og Teams.
Noen oppgaver i forhold til daglig renhold av fellesareal.

observere beboers helsetilstand og iverksette nødvendige tiltak

ivareta primær- og sekundærkontaktansvar

Kvalifikasjoner

Det er en fordel/krav at du har erfaring fra lignende arbeid som innebærer kompetanse innen Stomi .

Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.

Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.
Autorisiasjon som fagarbeider .

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg. Vi er helt avhengig av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs.

Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra.

Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre. Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt -- det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.

Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.

Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter, slik at arbeidsplassen utvikler seg.

Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap. Vi har en stor grad av delingskultur hos oss, derfor er det viktig at du deler den kunnskap du tilegner deg med dine kollegaer.

For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes.

Pårørende er en viktig ressurs og du er opptatt av å inkludere og samarbeide med disse.

Du tar ansvar slik at vi sammen når målene våre.

Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

Ansvar, involvering og delaktighet

Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring

Varierende og innholdsrik arbeidshverdag

Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne

God opplæring og oppfølging, derav Fadderordning, nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler

Fag- og kompetanseutvikling, herunder ressursgrupper, kurs og TAM, Kap. 9, dokumentasjon m.fl.

Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs. I Stavanger kommune har vi et eget veiledningsteam som gir veiledning.

I Worsegaarden bofellesskapet har vi et godt, tverrfaglig fagmiljø med erfarne vernepleiere, sykepleier

Veiledning fra ledere og kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner.

Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.

Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.

Lønn:

751700 Fagarbeider årslønn 352 900 - 431 400

707600 Hjelpepleier årslønn 352 200 - 431 400

751706 Omsorgsarbeider årslønn 352 200 - 431 400

707603 Helsefagarbeider årslønn 352 200 - 431 400

Kontaktinformasjon

Maria Young Høines, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

4001

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Stavanger kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon88 Stillingsprosent: 60% Fast Startdato: 01.08.2021 Søknadsfrist: 04.07.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • AUG 05
    2021
    2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
1 ledig stilling

Fakta om Bo og Aktivitet Nord: Worsegaarden (7), Stavanger kommune