<  
>  
Stillingsannonse

Dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi UiT Norges arktiske universitet

Søknadsfrist : 08.08.2021
Om stilling

Ved UiT er det ledig stilling som dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak.). Ansettelsen er på åremål for fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysing. Stillingen er ledig fra 1.1.2022. Arbeidssted er i Narvik. 

Logg inn for å se kontaktinformasjon vil være en drivkraft i utviklingen av framtidas næringsliv og samfunn, med et særlig fokus på nordområdene. Fakultetet har om lag 175 årsverk og 1200 studenter. Enheten driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi, og har mange eksterne samarbeidspartnere. Det er etablert to egne forskningssentre, et for bygg og anleggsbransjen og et teknologisk senter for arktiske logistikkoperasjoner. I tillegg deltar vi i et tverrfakultært senter for bærekraftig energi i Arktis. IVT-fak. har hovedsete i Narvik, men tilbyr også utdanninger i Tromsø, Alta, Bodø og Mo i Rana. Fakultetet har to administrative seksjoner og campusansvar for UiT i Narvik. 


Ansvar og oppgaver

UiT søker en utviklingsorientert og engasjert dekan som har det overordnede ansvaret for fakultetets samlede virksomhet.  Det innebærer daglig ledelse og resultatansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid, herunder personal- og økonomiansvar, innenfor rammer satt av universitetsstyret og fakultetsstyret.  

Sentrale oppgaver er å

 • utvikle og lede implementeringen av UiTs strategier og mål for institusjonen som helhet og på prioriterte områder, og særlig innen fakultetets fagområder
 • bidra til å videreutvikle positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø, med mål om høy nasjonal og internasjonal kvalitet innen forsknings-, utdannings-, innovasjons- og formidlingsvirksomheten
 • utvikle kvalitet, innretning og omfang av enhetens FoU-virksomhet, og legge til rette for økt ekstern finansiering og kommersialisering
 • representere fakultetet og aktivt bidra til internt og eksternt samarbeid
 • lede prosesser som sikrer medvirkning, medbestemmelse og tilrettelegging av studenters og ansattes læringsmiljø
 • sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til føringer og regelverk

Dekanen vil sammen med prodekan(er) og fakultetsdirektør utgjøre ledelsen ved fakultetet. Dekanen rapporterer til rektor og vil sammen med rektoratet utgjøre ledergruppen ved UiT. Det foreligger en egen Logg inn for å se kontaktinformasjon for dekanstillinger ved UiT.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av rektor Anne Husebekk:

eller påtroppende rektor Dag Rune Olsen:

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stilling som dekan kreves

 • minimum førstestillingskompetanse 
 • erfaring fra ledelse av forskning og utdanning innen fagområder som er relevante for fakultetet
 • god organisasjonsforståelse og forståelse av universitets- og høyskolesektorens virksomhet og samfunnsoppdrag
 • dokumenterte lederegenskaper, herunder
  • motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
  • evner til strategisk tenking, prioritering, beslutning og gjennomføring
  • evner til å bygge relasjoner og ivareta god samhandling internt og eksternt
  • evner til å lede en organisasjon i utvikling og endring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk 
 • gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig) 

Det vil være en fordel å

 • være bedømt som toppstillingskompetent innenfor et av fakultetets fagområder  
 • ha forståelse for UiT sitt landsdelsoppdrag, og interesse for og kunnskap om nordområdene
 • ha kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Vi tilbyr
 • en sentral lederposisjon ved et av Norges største og viktigste universiteter
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • å være en del av et lederkollegium
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn og øvrige arbeidsvilkår fremgår etter avtale, og med stillingskode 1474 dekan. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast faglig stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter endt åremålsperiode som dekan. 


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • søknadsbrev, CV og referanser 
 • vitnemål og karakterutskrifter 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer Logg inn for å se kontaktinformasjon.

UiT Norges arktiske universitet ser på inkludering og mangfold som en styrke, og har som mål å være en arbeidsgiver som tar i bruk hele potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT ønsker kjønnsbalanse i universitetsledelsen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Avdeling Transformatorstasjoner og Regionalnett i seksjon Drift og Vedlikehold har ansvaret for selskapets 72 transformatorstasjoner. I avdelingen er det nå
15.12.2020 Kristiansand
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
Ønsker du å jobbe for et av landets ledende teknologiselskap med et konsept du vil bli stolt av å representere?
02.03.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Økonomisjef - GK Norge GK Norge søker en framtidsrettet økonomisjef med solid prosjektforståelse til nyopprettet divisjon for byggteknologi og utvikling.
09.06.2021 Trondheim
Intility er i sterk vekst, og vi søker nå nye kollegaer til Network Services. Vi er på jakt etter deg som
09.06.2021 Oslo
Vis alle 26.125 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stilling

Ved UiT er det ledig stilling som dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak.). Ansettelsen er på åremål for fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysing. Stillingen er ledig fra 1.1.2022. Arbeidssted er i Narvik. 

Logg inn for å se kontaktinformasjon vil være en drivkraft i utviklingen av framtidas næringsliv og samfunn, med et særlig fokus på nordområdene. Fakultetet har om lag 175 årsverk og 1200 studenter. Enheten driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi, og har mange eksterne samarbeidspartnere. Det er etablert to egne forskningssentre, et for bygg og anleggsbransjen og et teknologisk senter for arktiske logistikkoperasjoner. I tillegg deltar vi i et tverrfakultært senter for bærekraftig energi i Arktis. IVT-fak. har hovedsete i Narvik, men tilbyr også utdanninger i Tromsø, Alta, Bodø og Mo i Rana. Fakultetet har to administrative seksjoner og campusansvar for UiT i Narvik. 


Ansvar og oppgaver

UiT søker en utviklingsorientert og engasjert dekan som har det overordnede ansvaret for fakultetets samlede virksomhet.  Det innebærer daglig ledelse og resultatansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid, herunder personal- og økonomiansvar, innenfor rammer satt av universitetsstyret og fakultetsstyret.  

Sentrale oppgaver er å

 • utvikle og lede implementeringen av UiTs strategier og mål for institusjonen som helhet og på prioriterte områder, og særlig innen fakultetets fagområder
 • bidra til å videreutvikle positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø, med mål om høy nasjonal og internasjonal kvalitet innen forsknings-, utdannings-, innovasjons- og formidlingsvirksomheten
 • utvikle kvalitet, innretning og omfang av enhetens FoU-virksomhet, og legge til rette for økt ekstern finansiering og kommersialisering
 • representere fakultetet og aktivt bidra til internt og eksternt samarbeid
 • lede prosesser som sikrer medvirkning, medbestemmelse og tilrettelegging av studenters og ansattes læringsmiljø
 • sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til føringer og regelverk

Dekanen vil sammen med prodekan(er) og fakultetsdirektør utgjøre ledelsen ved fakultetet. Dekanen rapporterer til rektor og vil sammen med rektoratet utgjøre ledergruppen ved UiT. Det foreligger en egen Logg inn for å se kontaktinformasjon for dekanstillinger ved UiT.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av rektor Anne Husebekk:

eller påtroppende rektor Dag Rune Olsen:

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stilling som dekan kreves

 • minimum førstestillingskompetanse 
 • erfaring fra ledelse av forskning og utdanning innen fagområder som er relevante for fakultetet
 • god organisasjonsforståelse og forståelse av universitets- og høyskolesektorens virksomhet og samfunnsoppdrag
 • dokumenterte lederegenskaper, herunder
  • motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
  • evner til strategisk tenking, prioritering, beslutning og gjennomføring
  • evner til å bygge relasjoner og ivareta god samhandling internt og eksternt
  • evner til å lede en organisasjon i utvikling og endring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk 
 • gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig) 

Det vil være en fordel å

 • være bedømt som toppstillingskompetent innenfor et av fakultetets fagområder  
 • ha forståelse for UiT sitt landsdelsoppdrag, og interesse for og kunnskap om nordområdene
 • ha kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Vi tilbyr
 • en sentral lederposisjon ved et av Norges største og viktigste universiteter
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • å være en del av et lederkollegium
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn og øvrige arbeidsvilkår fremgår etter avtale, og med stillingskode 1474 dekan. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast faglig stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter endt åremålsperiode som dekan. 


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • søknadsbrev, CV og referanser 
 • vitnemål og karakterutskrifter 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer Logg inn for å se kontaktinformasjon.

UiT Norges arktiske universitet ser på inkludering og mangfold som en styrke, og har som mål å være en arbeidsgiver som tar i bruk hele potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT ønsker kjønnsbalanse i universitetsledelsen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 08.08.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 06
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 07
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 08
  2021
  15 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 09
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 10
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 12
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 13
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om UiT Norges arktiske universitet