<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Søker hvilende nattevakt til bolig Seljeveien bolig, Oslo kommune, Bydel Grünerløkka

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Bydel Grünerløkka har en veldreven og fleksibel hjemmetjeneste midt i hjertet på østkanten. I bydel Grünerløkka er hjemmetjenesten delt i 3 seksjoner rus/-psykisk helse, hjemmesykepleie/rehabilitering/mottak og Miljøarbeid og boliger, etter brukerens hovedutfordringer.

Stillingene som nå lyses ut er i seksjon for rus- og psykisk helse.
Som ansatt hos oss vil du kunne få erfaring fra både arbeid i ambulant tjeneste og i omsorgsbolig. Du vil jobbe med mennesker som i varierende grad trenger hjelp grunnet utfordringer med sin psykisk helse og/eller rusproblematikk. Vi leverer som seksjon alle typer vedtak; hjemmesykepleie, praktisk bistand, annen bo-oppfølging, psykisk helsearbeid og bruk av velferdsteknologi.
Seksjonen består av både bemannede omsorgsboliger, behandlingsteam (FACT) og Rask psykisk helsehjelp, og en stor tverrfaglig ansattgruppe som jobber direkte hjemme hos bruker. Hos oss er vi opptatt av å gi treffsikre og gode tjenester tilpasset brukerens behov og egne ressurser. Vi scores høyt av brukerne våre på brukertilfredshet.

Vi søker nå etter flere engasjerte kollegaer til stillinger som hvilende nattevakter til Seljeveien bolig!

Seljeveien er et bofelleskap med 14 leiligheter med beboere med utfordringer knyttet til rus- og psykiske lidelser. Vi har en fast bemanning på ca. 5,5 årsverk. Stillingene som lyses ut er hvilende nattevakt, det er også med forbehold om avklaring knyttet til stillingsprosent. Helgearbeid må påregnes. Dette kan avklares i intervju. Det vil også være mulighet for fast ansettelse etter vikariatets slutt.

Det er ønskelig med helsefaglig utdanning, relevant erfaring og personlig egnethet vil også kunne medregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre nødvendig helsehjelp til hjemmeboende brukere
 • Ha ansvarsvakt
 • Medikamenthåndtering etter din formelle kompetanse
 • Benytte boligens systemer for dokumentasjon, avviksrapportering, vaktbok etc.
 • Arbeide tverrfaglig og nært med øvrige grupper og samarbeidspartnere
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid
 • Andre arbeidsoppgaver etter arbeidsstedets behov

Kvalifikasjoner

 • Erfaring eller videreutdanning innen rus og psykiatri
 • Høy grad av gjennomføringsevne i forhold til stillingens arbeidsoppgaver
 • Politiattest uten anmerking må fremlegges ved ansettelse
 • Ønskelig med erfaring fra hjemmetjenesten og/eller innen rusomsorg
 • Fordel med kjennskap til Gerica
 • Ønskelig med helsefaglig utdanning

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter personer som er strukturert, effektiv og motivert
 • God psykisk og fysisk helse
 • Ansvarsbevisst og kunne etablere gode relasjoner i hjelperollen
 • Omsorgsfull og tålmodig
 • Engasjement for å jobbe innen rus og psykisk helse
 • Personlig egnethet vil vektlegges høyt
 • Positiv innstilling, inkluderende, raus og åpen
 • Ha evne til å kunne strukturere og prioritere oppgaver
 • Kunne skape resultater og løsninger sammen med brukerne, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Kunne jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • Et fagmiljø i utvikling og et godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte kollegaer
 • Faste veiledningstimer
 • Intern og ekstern kompetanseheving
 • En spennende og framoverlent arbeidsplass under utvikling

Kontaktinformasjon

Marthe Arvidsson-Borgenholt, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Seljeveien 2A0575 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon05Stillingsprosent: 26%VikariatStartdato: 01.09.2021Søknadsfrist: 06.07.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Alle hos oss er gode, men målet vårt er at alle skal bli bedre. Det er bra for Statnett, det
10.06.2021 Oslo
Skanska har de siste årene hatt et stort fokus på å gjennomføre prosjekter ved bruk av moderne verktøy og prosesser
29.07.2021 Oslo
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
29.07.2021 Oslo
Why Statkraft? Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That’s what we offer. 125 years of
29.07.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is
29.07.2021 Flere steder
Vis alle 23.651 ledige stillinger

Bydel Grünerløkka er en sentrumsbydel med et rikt kulturliv og sosialt mangfold.

Bydelen er den største blant Oslos bydeler etter befolkningstall, med 61.000 innbyggere. Vi har store og solide fagmiljøer og tilbyr ulike tjenester rundt de viktigste rammene av innbyggernes liv. Bydel Grünerløkka legger vekt på brukermedvirkning og samhandling med innbyggere og andre offentlige og private aktører.

Vi ønsker ansatte som er ambisiøse på egne og samfunnets vegne. Våre ledere er opptatt av å legge til rette for gode utviklingsmuligheter.

Når du begynner i Bydel Grünerløkka vil du oppleve en inkluderende kultur med stor takhøyde og mye engasjement for hverandre og de vi jobber for.

Våre ledere og ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Les mer om Seljeveien bolig, Oslo kommune, Bydel Grünerløkka

Stillingsbeskrivelse

Bydel Grünerløkka har en veldreven og fleksibel hjemmetjeneste midt i hjertet på østkanten. I bydel Grünerløkka er hjemmetjenesten delt i 3 seksjoner rus/-psykisk helse, hjemmesykepleie/rehabilitering/mottak og Miljøarbeid og boliger, etter brukerens hovedutfordringer.

Stillingene som nå lyses ut er i seksjon for rus- og psykisk helse.
Som ansatt hos oss vil du kunne få erfaring fra både arbeid i ambulant tjeneste og i omsorgsbolig. Du vil jobbe med mennesker som i varierende grad trenger hjelp grunnet utfordringer med sin psykisk helse og/eller rusproblematikk. Vi leverer som seksjon alle typer vedtak; hjemmesykepleie, praktisk bistand, annen bo-oppfølging, psykisk helsearbeid og bruk av velferdsteknologi.
Seksjonen består av både bemannede omsorgsboliger, behandlingsteam (FACT) og Rask psykisk helsehjelp, og en stor tverrfaglig ansattgruppe som jobber direkte hjemme hos bruker. Hos oss er vi opptatt av å gi treffsikre og gode tjenester tilpasset brukerens behov og egne ressurser. Vi scores høyt av brukerne våre på brukertilfredshet.

Vi søker nå etter flere engasjerte kollegaer til stillinger som hvilende nattevakter til Seljeveien bolig!

Seljeveien er et bofelleskap med 14 leiligheter med beboere med utfordringer knyttet til rus- og psykiske lidelser. Vi har en fast bemanning på ca. 5,5 årsverk. Stillingene som lyses ut er hvilende nattevakt, det er også med forbehold om avklaring knyttet til stillingsprosent. Helgearbeid må påregnes. Dette kan avklares i intervju. Det vil også være mulighet for fast ansettelse etter vikariatets slutt.

Det er ønskelig med helsefaglig utdanning, relevant erfaring og personlig egnethet vil også kunne medregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre nødvendig helsehjelp til hjemmeboende brukere
 • Ha ansvarsvakt
 • Medikamenthåndtering etter din formelle kompetanse
 • Benytte boligens systemer for dokumentasjon, avviksrapportering, vaktbok etc.
 • Arbeide tverrfaglig og nært med øvrige grupper og samarbeidspartnere
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid
 • Andre arbeidsoppgaver etter arbeidsstedets behov

Kvalifikasjoner

 • Erfaring eller videreutdanning innen rus og psykiatri
 • Høy grad av gjennomføringsevne i forhold til stillingens arbeidsoppgaver
 • Politiattest uten anmerking må fremlegges ved ansettelse
 • Ønskelig med erfaring fra hjemmetjenesten og/eller innen rusomsorg
 • Fordel med kjennskap til Gerica
 • Ønskelig med helsefaglig utdanning

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter personer som er strukturert, effektiv og motivert
 • God psykisk og fysisk helse
 • Ansvarsbevisst og kunne etablere gode relasjoner i hjelperollen
 • Omsorgsfull og tålmodig
 • Engasjement for å jobbe innen rus og psykisk helse
 • Personlig egnethet vil vektlegges høyt
 • Positiv innstilling, inkluderende, raus og åpen
 • Ha evne til å kunne strukturere og prioritere oppgaver
 • Kunne skape resultater og løsninger sammen med brukerne, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Kunne jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • Et fagmiljø i utvikling og et godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte kollegaer
 • Faste veiledningstimer
 • Intern og ekstern kompetanseheving
 • En spennende og framoverlent arbeidsplass under utvikling

Kontaktinformasjon

Marthe Arvidsson-Borgenholt, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Seljeveien 2A0575 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon05Stillingsprosent: 26%VikariatStartdato: 01.09.2021Søknadsfrist: 06.07.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling

Fakta om Seljeveien bolig, Oslo kommune, Bydel Grünerløkka