<  
>  
Stillingsannonse

Kapellan i Østre Borgesyssel prosti med tjenestested Rakkestad sokn Den norske kirke, Borg bispedømme

Søknadsfrist : 15.08.2021

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon69 Presentasjon av stillingen:

Drømmer du om landsbysjarm og folkelig engasjement? Ønsker du å formidle evangeliet så det blir aktuelt og livsnært? Da kan du være vår kommende kapellan!

Rakkestad sokn søker nå etter en ny engasjert kapellan som brenner for å bygge en menighet som er et naturlig og viktig samlingspunkt i lokalsamfunnet.

Rakkestad?
Rakkestad ligger 8 mil fra Oslo med kort reiseavstand til de øvrige Østfold-byene. Her befinner du deg i hjertet av tidligere Østfold fylke, i en kommune med cirka 8250 innbyggere. Rakkestad-samfunnet preges av stor dugnadsånd, og «landsbysjarm» er et ord som brukes om Rakkestad sentrum. Rakkestad sokn består av de opprinnelige soknene Rakkestad, Degernes og Os som ble sammenslått til et felles sokn i 2015. Her finner du tre kirker: Rakkestad middelalderkirke fra ca. 1200 og Degernes og Os fra 1860-tallet. I tillegg gjennomføres det gudstjenester på Menighetshuset Holøsåsen. De kristne organisasjonene står sterkt i bygda.
I Rakkestad jobber folk innenfor landbruk, næringsmiddelindustri, tradisjonell industri, høyteknologiske bedrifter og i servicenæringen. Kommunen har full barnehagedekning, nye, moderne skolebygg, gode muligheter for friluftsliv og rikt utviklet kulturliv. Nytt kulturskolebygg tas i bruk i løpet av 2021. Kommunen har stadig tilflytting av barnefamilier til sine nye, flotte boligområder. Om lag 76% av kommunens innbyggere er medlemmer i Den norske kirke.

Brenner du for barn, unge og diakoni? Det gjør vi også! I Rakkestad har menighetsrådet derfor valgt dette som våre satsningsområder. Vår nye kapellan skal være med å videreutvikle arbeidet. Vi er derfor på jakt etter deg som har erfaring med og engasjement på dette feltet. Menighetsrådet ønsker at kirken skal være en viktig bidragsyter i samfunnet og et felles samlingspunkt som oppleves relevant for folk. Sammen med resten av staben vil du være med og bygge en menighet som er synlig for og nær mennesker i Rakkestad.

Hvem er staben?
Kirkestaben i Rakkestad samles på kirkekontoret i sentrum. Her jobber det 2 prester, organist, sekretær, diakon, menighetspedagog, konfirmantlærer, driftsleder, 2 kirketjenere og en kirkeverge. Vi samarbeider godt med andre aktører lokalt. Det kirkelige arbeidet har gode arbeidsvilkår i bygda og er en ønsket samarbeidspartner i mange sammenhenger. Det tverretatlige samarbeidet i kommunen er godt utviklet, også innenfor organisasjons- og kulturlivet.

Høres dette ut som et fellesskap du vil bli en del av? Da ser vi fram til å høre fra deg!

Vil du vite mer om oss? Se nettsidene våre: https://kirken.no/rakkestad

For å sikre en god kjønnsbalanse blant prestene i prostiet, oppfordres kvinner spesielt til å søke.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer, lover, tariffavtaler, reglement m.m samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særlige samarbeidsområde og tjenestedistrikt.

Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner (overskrift)

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Hovedansvar for konfirmantarbeidet sammen med konfirmantlærer
 • Bidra aktivt til å styrke det frivillige arbeidet i soknet
 • Delta i trosopplæringsarbeidet for barn og unge
 • Menighetsbyggende arbeid med særlig blikk for barn, ungdom og familier
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
 • Selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet

Kvalifikasjoner

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • God formidlingsevne til ulike aldersgrupper
 • Ryddighet og evne til å administrere
 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Evne til å bygge menighet og motivere
 • Gode kommunikasjonsevner, samt vilje og interesse for å bruke digitale verktøy og sosial medier
 • Fleksibel og initiativrik
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 kapellan
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Arbeidsveiledning
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktinformasjon

Elisabeth Engen Lie, konst. personalsjef, + Logg inn for å se kontaktinformasjon15, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Kåre Rune Hauge, Prost, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Industriveien 6 1890 Rakkestad

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon69 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 15.08.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker en ny medarbeider til juridisk avdeling i Skattedirektoratet. Hos oss får du jobbe sammen med engasjerte og kompetente
28.07.2021 Oslo
Bravida etablerer GreenHub i Trondheim 1. september 2021 og søker nå Trondheims mest miljøbevisste serviceteknikere innen rørleggerfaget.Fra Greenhub jobber vi
28.07.2021 Trondheim
Bravida i Bergen satser offensivt i nye markeder og har stor oppdragsmengde hos våre faste kunder. Vi ønsker derfor deg
28.07.2021 Bergen
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
28.07.2021 Asker
I forbindelse med økende oppdrag søker vi etter ny Serviceleder til vår avdeling. Avdelingen har over 65 medarbeidere og en
28.07.2021 Sarpsborg
I forbindelse med at en av våre serviceledere gir seg, søker vi etter en serviceleder til vår avdeling. Avdelingen har
28.07.2021 Kongsberg
Bravida etablerer GreenHub i Trondheim 1. september 2021 og søker nå Trondheims mest miljøbevisste serviceelektrikere.Fra GreenHub jobber vi med flerfaglige
28.07.2021 Trondheim
Bravida etablerer GreenHub i Trondheim 1. september 2021 og søker nå Trondheims mest miljøbevisste serviceteknikere innen ventilasjonsfaget. Fra Greenhub jobber
28.07.2021 Trondheim
Vis alle 27.604 ledige stillinger

Søndre Follo prosti ligger i Akershus fylke mot Oslofjorden mellom Oslo og Østfold, og består av de fire kommunene og fellesrådsdistriktene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås. Prostiet er inndelt i 11 sokn med ca. 50 000 medlemmer i Den norske kirke, av en befolkning på ca. 69.000. Folketallet er økende. Nesodden ligger vakkert til på en halvøy i Oslofjorden, med hyppige båtavganger til Oslo, en tur på 20 minutter. Det er korte avstander og gode kommunikasjonsforhold i prostiet.

Les mer om Den norske kirke, Borg bispedømme

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon69 Presentasjon av stillingen:

Drømmer du om landsbysjarm og folkelig engasjement? Ønsker du å formidle evangeliet så det blir aktuelt og livsnært? Da kan du være vår kommende kapellan!

Rakkestad sokn søker nå etter en ny engasjert kapellan som brenner for å bygge en menighet som er et naturlig og viktig samlingspunkt i lokalsamfunnet.

Rakkestad?
Rakkestad ligger 8 mil fra Oslo med kort reiseavstand til de øvrige Østfold-byene. Her befinner du deg i hjertet av tidligere Østfold fylke, i en kommune med cirka 8250 innbyggere. Rakkestad-samfunnet preges av stor dugnadsånd, og «landsbysjarm» er et ord som brukes om Rakkestad sentrum. Rakkestad sokn består av de opprinnelige soknene Rakkestad, Degernes og Os som ble sammenslått til et felles sokn i 2015. Her finner du tre kirker: Rakkestad middelalderkirke fra ca. 1200 og Degernes og Os fra 1860-tallet. I tillegg gjennomføres det gudstjenester på Menighetshuset Holøsåsen. De kristne organisasjonene står sterkt i bygda.
I Rakkestad jobber folk innenfor landbruk, næringsmiddelindustri, tradisjonell industri, høyteknologiske bedrifter og i servicenæringen. Kommunen har full barnehagedekning, nye, moderne skolebygg, gode muligheter for friluftsliv og rikt utviklet kulturliv. Nytt kulturskolebygg tas i bruk i løpet av 2021. Kommunen har stadig tilflytting av barnefamilier til sine nye, flotte boligområder. Om lag 76% av kommunens innbyggere er medlemmer i Den norske kirke.

Brenner du for barn, unge og diakoni? Det gjør vi også! I Rakkestad har menighetsrådet derfor valgt dette som våre satsningsområder. Vår nye kapellan skal være med å videreutvikle arbeidet. Vi er derfor på jakt etter deg som har erfaring med og engasjement på dette feltet. Menighetsrådet ønsker at kirken skal være en viktig bidragsyter i samfunnet og et felles samlingspunkt som oppleves relevant for folk. Sammen med resten av staben vil du være med og bygge en menighet som er synlig for og nær mennesker i Rakkestad.

Hvem er staben?
Kirkestaben i Rakkestad samles på kirkekontoret i sentrum. Her jobber det 2 prester, organist, sekretær, diakon, menighetspedagog, konfirmantlærer, driftsleder, 2 kirketjenere og en kirkeverge. Vi samarbeider godt med andre aktører lokalt. Det kirkelige arbeidet har gode arbeidsvilkår i bygda og er en ønsket samarbeidspartner i mange sammenhenger. Det tverretatlige samarbeidet i kommunen er godt utviklet, også innenfor organisasjons- og kulturlivet.

Høres dette ut som et fellesskap du vil bli en del av? Da ser vi fram til å høre fra deg!

Vil du vite mer om oss? Se nettsidene våre: https://kirken.no/rakkestad

For å sikre en god kjønnsbalanse blant prestene i prostiet, oppfordres kvinner spesielt til å søke.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer, lover, tariffavtaler, reglement m.m samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særlige samarbeidsområde og tjenestedistrikt.

Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner (overskrift)

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Hovedansvar for konfirmantarbeidet sammen med konfirmantlærer
 • Bidra aktivt til å styrke det frivillige arbeidet i soknet
 • Delta i trosopplæringsarbeidet for barn og unge
 • Menighetsbyggende arbeid med særlig blikk for barn, ungdom og familier
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
 • Selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet

Kvalifikasjoner

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • God formidlingsevne til ulike aldersgrupper
 • Ryddighet og evne til å administrere
 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Evne til å bygge menighet og motivere
 • Gode kommunikasjonsevner, samt vilje og interesse for å bruke digitale verktøy og sosial medier
 • Fleksibel og initiativrik
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 kapellan
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Arbeidsveiledning
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktinformasjon

Elisabeth Engen Lie, konst. personalsjef, + Logg inn for å se kontaktinformasjon15, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Kåre Rune Hauge, Prost, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Industriveien 6 1890 Rakkestad

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon69 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 15.08.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 15.08.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
6 ledige stillinger

Fakta om Den norske kirke, Borg bispedømme