<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Er du sykepleieren/spesialsykepleieren vi leter etter? 80 % fast stilling ved Finsalsenteret avd. A Institusjonstjenesten Helse og omsorg, Hamar kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon20 Presentasjon av stillingen:

Helse- og omsorgstjenesten i Hamar kommune endrer seg i takt med nye oppgaver og for å imøtekomme endringer i befolkningens behov, medisinsk utvikling og nye arbeidsverktøy. Helse- og omsorgstjenesten har som mål å legge til rette for økt mestring for brukeren og tjenester av god kvalitet for de som trenger det. Det er viktig for den enkelte og for samfunnet å benytte de ressurser, evner og muligheter innbyggerne selv har for å mestre hverdagen. Tjenestene har følgende satsingsområder: Frivillige og pårørende som ressurs, tidlig innsats med tilpasset hjelp, tjenester der folk bor, mestring og deltagelse, tjenester som virker sammen.

Personalet er ressursen i vår avdeling. Institusjonstjenesten, avdeling A yter tjenester til pasienter med behov for langtidsopphold. Avdelingen holder til i lyse og fine lokaler og har plass til 25 pasienter. Avdelingen har cirka 18,5 årsverk, fordelt over 31 stillinger. Vi kan tilby en arbeidsplass som er opptatt av personsentrert omsorg, faglig utvikling, og et godt inkluderende arbeidsmiljø.

Velkommen som søker hos oss.

Stillingene er ledig etter avtale.

P.g.a. ferieavvikling vil ikke intervjuer gjennomføres før uke 34.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve sykepleie til brukere i tråd med gjeldene krav
 • Veilede, undervise og informere brukere, pårørende, kolleger og studenter
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid
 • Ivareta rollen som primærkontakt
 • Dokumentere i fagsystemet Gerica

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Ønskelig med erfaring fra geriatri
 • Ønskelig med relevant videreutdanning
 • Ønskelig med veilederkompetanse
 • Erfaring fra eldreomsorg er en fordel
 • gode IKT kunnskaper, gjerne kjennskap til Gerica
 • Gode fremstillingsevner, både skriftlig og muntlig norsk
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Det er krav om politiattest for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §5-4. Attesten må forevises før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Du må være faglig engasjert og gjerne ha erfaring med veiledning, psykisk helse, palliasjon og geriatri
 • Du kan gjerne ha videreutdanning i geriatri eller psykisk helse
 • Du må ha gode samarbeidsevner og være en bidragsyter til et godt psykososialt miljø
 • Du må ha god psykisk og fysisk helse
 • Du må ha evne til å utføre dine arbeidsoppgaver selvstendig og i team
 • Du må kunne ta ansvar, men samtidig forholde deg til driften i avdelingen
 • Du må være fleksibel, pålitelig og villig til omstilling
 • Du må være ansvarlig, målbevisst og strukturert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer
 • Opplæring og veiledning
 • Felles for ansatte i Hamar kommune:
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler.
 • Hamar kommune er en IA-bedrift og priorieterer bedriftsinternt attføringsarbeid.
 • Det tas forbehold om interne omrokeringer på grunn av attføringsarbeid og overtallighet.
 • Arbeidstakere ansettes i Hamar kommune på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldene avtaler.
 • Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MRSA-status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling.

Kontaktinformasjon

Ane Børresen, Leder Finsalsenteret, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Finsalvegen 3
2322 Ridabu

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Hamar kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon20 Stillingsprosent: 80% Fast Søknadsfrist: 15.08.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 24.371 ledige stillinger

Hamar er innlandets største by og et vitalt sentrum for Hamarregionens rundt 90.000 innbyggere. Med sentral beliggenhet vel en time fra Oslo, mangfoldig kultur- og idrettsliv og gode oppvekstvilkår, er Hamar en attraktiv by i vekst. Hamar skal være en bærekraftig mjøsby som satser på utvikling både for mennesker og næringsliv.

Helse og omsorg er Hamar kommunes største driftsenhet med ca 1700 ansatte fordelt på 950 årsverk. Avdelingen er stolt av å yte gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggere i alle aldre, slik at de opplever egenmestring og trygghet. Det er et mål i Hamar kommune at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, så en stor andel av tjenestene utøves i den enkeltes hjem. Sentralt i utviklingen av bærekraftige tjenester med rett kvalitet står god brukermedvirkning, faglig dyktighet, innovasjon, digitalisering og tidlig bruk av ny teknologi. Hamar kommunes verdier er Åpen, Pålitelig, Modig og Helhetlig.

Les mer om Institusjonstjenesten Helse og omsorg, Hamar kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon20 Presentasjon av stillingen:

Helse- og omsorgstjenesten i Hamar kommune endrer seg i takt med nye oppgaver og for å imøtekomme endringer i befolkningens behov, medisinsk utvikling og nye arbeidsverktøy. Helse- og omsorgstjenesten har som mål å legge til rette for økt mestring for brukeren og tjenester av god kvalitet for de som trenger det. Det er viktig for den enkelte og for samfunnet å benytte de ressurser, evner og muligheter innbyggerne selv har for å mestre hverdagen. Tjenestene har følgende satsingsområder: Frivillige og pårørende som ressurs, tidlig innsats med tilpasset hjelp, tjenester der folk bor, mestring og deltagelse, tjenester som virker sammen.

Personalet er ressursen i vår avdeling. Institusjonstjenesten, avdeling A yter tjenester til pasienter med behov for langtidsopphold. Avdelingen holder til i lyse og fine lokaler og har plass til 25 pasienter. Avdelingen har cirka 18,5 årsverk, fordelt over 31 stillinger. Vi kan tilby en arbeidsplass som er opptatt av personsentrert omsorg, faglig utvikling, og et godt inkluderende arbeidsmiljø.

Velkommen som søker hos oss.

Stillingene er ledig etter avtale.

P.g.a. ferieavvikling vil ikke intervjuer gjennomføres før uke 34.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve sykepleie til brukere i tråd med gjeldene krav
 • Veilede, undervise og informere brukere, pårørende, kolleger og studenter
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid
 • Ivareta rollen som primærkontakt
 • Dokumentere i fagsystemet Gerica

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Ønskelig med erfaring fra geriatri
 • Ønskelig med relevant videreutdanning
 • Ønskelig med veilederkompetanse
 • Erfaring fra eldreomsorg er en fordel
 • gode IKT kunnskaper, gjerne kjennskap til Gerica
 • Gode fremstillingsevner, både skriftlig og muntlig norsk
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Det er krav om politiattest for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §5-4. Attesten må forevises før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Du må være faglig engasjert og gjerne ha erfaring med veiledning, psykisk helse, palliasjon og geriatri
 • Du kan gjerne ha videreutdanning i geriatri eller psykisk helse
 • Du må ha gode samarbeidsevner og være en bidragsyter til et godt psykososialt miljø
 • Du må ha god psykisk og fysisk helse
 • Du må ha evne til å utføre dine arbeidsoppgaver selvstendig og i team
 • Du må kunne ta ansvar, men samtidig forholde deg til driften i avdelingen
 • Du må være fleksibel, pålitelig og villig til omstilling
 • Du må være ansvarlig, målbevisst og strukturert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer
 • Opplæring og veiledning
 • Felles for ansatte i Hamar kommune:
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler.
 • Hamar kommune er en IA-bedrift og priorieterer bedriftsinternt attføringsarbeid.
 • Det tas forbehold om interne omrokeringer på grunn av attføringsarbeid og overtallighet.
 • Arbeidstakere ansettes i Hamar kommune på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldene avtaler.
 • Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MRSA-status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling.

Kontaktinformasjon

Ane Børresen, Leder Finsalsenteret, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Finsalvegen 3
2322 Ridabu

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Hamar kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon20 Stillingsprosent: 80% Fast Søknadsfrist: 15.08.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Institusjonstjenesten Helse og omsorg, Hamar kommune