<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Spesialsykepleier/sykepleier, fast 60,85% på natt Seksjon sengeområde, Kreftklinikken, St. Olavs hospital

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon76 Presentasjon av stillingen:

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10,8 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no.
(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

Klinikken er for tiden organisert med to sengeposter, dagsenter og stor poliklinisk virksomhet (både på Øya og i Orkdal) og stråleterapienhet. Stråleterapienheten disponerer fire moderne lineærakseleratorer og utstyr for stereotaktisk stråleterapi. I samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU har vi også et regionalt kompetansesenter i lindrende behandling og et europeisk forskningssenter i palliasjon. Kreftklinikken n ønsker å satse på og videreutvikle undervisning og forskning som en del av det integrerte universitetssykehuset, i tett samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU. Det legges stor vekt på å delta i kliniske studier. Undervisning på St. Olavs Hospital og i helseregionen er sentrale oppgaver for klinikken.

Kreftpasienten i fokus

Kreftklinikken, Sengeområde søker livsglade og positive sykepleiere som har lyst til å jobbe i et flott team. Vi har vi som mål å utøve helhetlig sykepleie. Du vil oppleve faglige utfordringer og vekst, enten du er nyutdannet eller mer erfaren.

Seksjon sengeområde har 24 senger, og her foregår utredning og behandling. Pasientene kan være innlagt på grunn av pågående behandling, kjemoterapi eller stråling, eller de kan være innlagt på grunn av symptomlindring av ulike symptomer eller plager som kreftbehandlingen har påført dem. I en hektisk hverdag er det viktig at de som ansettes er fleksible, har godt humør og kan ta et tak der behovet er størst! Vi har et veldig godt samarbeid på avdelingen som gjør oss trygge og sterke sammen, hos oss er du aldri alene.

Vi har følgende stilling ledig for spesialsykepleier/ sykepleier:

 • 60,85 % fast på natt

Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg. Den som ansettes forventes også å kunne bidra ved alle klinikkens seksjoner ved behov. Dersom intern søker tilsettes kan andre stillinger/stillingsprosenter bli ledige. Stilling kan kombineres med ansettelse i Bemanningssenteret slik at det samlet kan tilbys 100% stilling. Nærmere informasjon om Bemanningssenteret finner du .

Ved vurdering av søkere vil både faglige og personlige egenskaper bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

Sykepleieren skal utøve personsentrert tilnærming og sykepleie til pasienter og pårørende som skal mestre livstruende sykdom og død noe som bla innebærer:

 • Stell og pleie av pasienter
 • Medikament ansvar. Vi bruker ofte ulike pumper til å administrere medikamenter, og du vil bli erfaren i håndtering av medisinteknisk utstyr
 • Visitt med for og etterarbeid
 • Et klinisk blikk, for god observasjon, intervensjon og dokumentasjon
 • Samarbeid mellom de ulike faggrupper, pasient og pårørende
 • Samarbeid med andre klinikker, samt primærhelsetjenesten
 • Veiledning av nyansatte og studenter
 • I tillegg forventer vi at alle tar ansvar for de oppgaver som dukker opp fortløpende i hverdagen

Kvalifikasjoner

 • Autorisert spesialsykepleier/sykepleier
 • Videreutdanning i kreftsykepleie er ønskelig, men palliasjon, intensiv og AKS er også relevante videreutdanninger. Andre videreutdanninger kan godkjennes etter begrunnet søknad.
 • Må beherske norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagområdet
 • Selvstendig og initiativrik
 • Kunne arbeide i team og være fleksibel

Vi tilbyr

 • Opplæring tilpasset den aktuelle seksjon
 • Et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø, med høyt faglig nivå
 • Lønn iht gjeldende avtaler
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

Kontaktinformasjon

Marthe Solheim, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Turid Lund, Avdelingssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Prinsesse Kristinas gate 2 7030 Trondheim

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:St. Olavs hospital

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon76 Stillingsprosent: 60,85% Fast Startdato: 01.10.2021 Søknadsfrist: 15.08.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Vis alle 29.020 ledige stillinger

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

Les mer om Seksjon sengeområde, Kreftklinikken, St. Olavs hospital

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon76 Presentasjon av stillingen:

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10,8 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no.
(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

Klinikken er for tiden organisert med to sengeposter, dagsenter og stor poliklinisk virksomhet (både på Øya og i Orkdal) og stråleterapienhet. Stråleterapienheten disponerer fire moderne lineærakseleratorer og utstyr for stereotaktisk stråleterapi. I samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU har vi også et regionalt kompetansesenter i lindrende behandling og et europeisk forskningssenter i palliasjon. Kreftklinikken n ønsker å satse på og videreutvikle undervisning og forskning som en del av det integrerte universitetssykehuset, i tett samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU. Det legges stor vekt på å delta i kliniske studier. Undervisning på St. Olavs Hospital og i helseregionen er sentrale oppgaver for klinikken.

Kreftpasienten i fokus

Kreftklinikken, Sengeområde søker livsglade og positive sykepleiere som har lyst til å jobbe i et flott team. Vi har vi som mål å utøve helhetlig sykepleie. Du vil oppleve faglige utfordringer og vekst, enten du er nyutdannet eller mer erfaren.

Seksjon sengeområde har 24 senger, og her foregår utredning og behandling. Pasientene kan være innlagt på grunn av pågående behandling, kjemoterapi eller stråling, eller de kan være innlagt på grunn av symptomlindring av ulike symptomer eller plager som kreftbehandlingen har påført dem. I en hektisk hverdag er det viktig at de som ansettes er fleksible, har godt humør og kan ta et tak der behovet er størst! Vi har et veldig godt samarbeid på avdelingen som gjør oss trygge og sterke sammen, hos oss er du aldri alene.

Vi har følgende stilling ledig for spesialsykepleier/ sykepleier:

 • 60,85 % fast på natt

Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg. Den som ansettes forventes også å kunne bidra ved alle klinikkens seksjoner ved behov. Dersom intern søker tilsettes kan andre stillinger/stillingsprosenter bli ledige. Stilling kan kombineres med ansettelse i Bemanningssenteret slik at det samlet kan tilbys 100% stilling. Nærmere informasjon om Bemanningssenteret finner du .

Ved vurdering av søkere vil både faglige og personlige egenskaper bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

Sykepleieren skal utøve personsentrert tilnærming og sykepleie til pasienter og pårørende som skal mestre livstruende sykdom og død noe som bla innebærer:

 • Stell og pleie av pasienter
 • Medikament ansvar. Vi bruker ofte ulike pumper til å administrere medikamenter, og du vil bli erfaren i håndtering av medisinteknisk utstyr
 • Visitt med for og etterarbeid
 • Et klinisk blikk, for god observasjon, intervensjon og dokumentasjon
 • Samarbeid mellom de ulike faggrupper, pasient og pårørende
 • Samarbeid med andre klinikker, samt primærhelsetjenesten
 • Veiledning av nyansatte og studenter
 • I tillegg forventer vi at alle tar ansvar for de oppgaver som dukker opp fortløpende i hverdagen

Kvalifikasjoner

 • Autorisert spesialsykepleier/sykepleier
 • Videreutdanning i kreftsykepleie er ønskelig, men palliasjon, intensiv og AKS er også relevante videreutdanninger. Andre videreutdanninger kan godkjennes etter begrunnet søknad.
 • Må beherske norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagområdet
 • Selvstendig og initiativrik
 • Kunne arbeide i team og være fleksibel

Vi tilbyr

 • Opplæring tilpasset den aktuelle seksjon
 • Et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø, med høyt faglig nivå
 • Lønn iht gjeldende avtaler
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

Kontaktinformasjon

Marthe Solheim, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Turid Lund, Avdelingssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Prinsesse Kristinas gate 2 7030 Trondheim

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:St. Olavs hospital

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon76 Stillingsprosent: 60,85% Fast Startdato: 01.10.2021 Søknadsfrist: 15.08.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Seksjon sengeområde, Kreftklinikken, St. Olavs hospital