<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Lege i spesialisering 2/3 - Anestesi Avdeling for akuttmedisin, Helse Førde

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Presentasjon av stillingen:

Avdeling for akuttmedisin, Førde sentralsjukehus har ledig 100% vikariat for LIS 2/3 anestesi i perioden 30.08.0221 - 28.02.2023.

Avdeling for akuttmedisin har 16 overlegar og 8 LIS 2/3 ved avdelinga.

Kontaktinformasjon: Gregers Halvorsen har ferie 19.06.2021-19.07.2021, kan kontaktast etter 19.07.2021

Arbeidsoppgåver

 • LIS 2/3 anestesiologi får utdanning og supervisjon på anestesi og intensiv ved Førde sentralsjukehus
 • Dei deltek i alle dei daglege aktivitetane ved anestesiavdelinga sin legeseksjon inne på sjukehuset
 • I tillegg går LIS 2/3 6-delt forvakt
 • Undervisningsoppgåver

Kvalifikasjonar

 • Godkjend norsk autorisasjon som lege. Norsk turnusteneste er ein fordel
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.
 • Arbeidserfaring frå fagfelt som er tellande for sideutdanning i anestesi vil bli vektlagt saman med ferdigheter/kompetanse knytt til utøvelse av anestesifaget.
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlege eigenskapar

 • Utvise god vurderingsevne, og kunne arbeide strukturert og målretta
 • Interesse og motivasjon for fagfeltet. Inkluderer blant anna motivasjon for å utvikle kommunikasjon og å ha ei viktig rolle i akkuttmedisinsk teamarbeid.
 • Gode samarbeidsrelasjonar til alle nødvendige yrkesgrupper i og utanfor avdelinga.
 • Oversikt over eigne oppgåver, også under skiftande omstende. Følgjer opp delegerte oppgåver
 • Innsikt i eigne forutsetningar og kompetansenivå, ber om hjelp når det er nødvendig
 • Bidra aktivt til eit godt arbeidsmiljø
 • Bidra aktivt til fagleg utvikling, opplæring og undervisning ved avdelinga

Language

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit godt fagleg og sosialt arbeidsmiljø i ei avdeling med sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring

Kontaktinformasjon

Gregers Halvorsen, Seksjonsleiar AAM legar Førde (ferie: 19.06.2021-19.07.2021, kan kontaktast etter 19.07.21), Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Svanehaugvegen 2
6812 Førde

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Førde

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 30.08.2021 Sluttdato: 28.02.2023 Søknadsfrist: 25.07.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du lyst til å være en av ABBs sommerstudenter i 2022? Som sommerstudent hos oss får du muligheten til
22.09.2021 Flere steder
Er du nyutdannet og ønsker å kickstarte karrieren din i et av verdens mest innovative selskaper? Ønsker du å bidra
22.09.2021 Oslo
The electrification products distribution solutions unit is a global leader in power distribution solutions. The unit provides solutions for a
22.09.2021 Skien
Marine & Ports is driving the transition towards a sustainable future. To successfully be the partner our customers choose to
22.09.2021 Bærum
For our IS department we look for a person searching for known or new challenges. You may have the capability
22.09.2021 Bærum
Marine & Ports is driving the transition towards a sustainable future. To successfully be the partner our customers choose to
22.09.2021 Ulstein
ABB Marine & Ports Norway develops and delivers solutions for marine vessels in the energy segment including power, propulsion and
22.09.2021 Bærum
Procurement & Logistics (P&L) is part of Electrification Distribution Solutions. The department is responsible for procurement and logistic activities from
22.09.2021 Skien
Vis alle 29.356 ledige stillinger

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,8 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Les mer om Avdeling for akuttmedisin, Helse Førde

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Presentasjon av stillingen:

Avdeling for akuttmedisin, Førde sentralsjukehus har ledig 100% vikariat for LIS 2/3 anestesi i perioden 30.08.0221 - 28.02.2023.

Avdeling for akuttmedisin har 16 overlegar og 8 LIS 2/3 ved avdelinga.

Kontaktinformasjon: Gregers Halvorsen har ferie 19.06.2021-19.07.2021, kan kontaktast etter 19.07.2021

Arbeidsoppgåver

 • LIS 2/3 anestesiologi får utdanning og supervisjon på anestesi og intensiv ved Førde sentralsjukehus
 • Dei deltek i alle dei daglege aktivitetane ved anestesiavdelinga sin legeseksjon inne på sjukehuset
 • I tillegg går LIS 2/3 6-delt forvakt
 • Undervisningsoppgåver

Kvalifikasjonar

 • Godkjend norsk autorisasjon som lege. Norsk turnusteneste er ein fordel
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.
 • Arbeidserfaring frå fagfelt som er tellande for sideutdanning i anestesi vil bli vektlagt saman med ferdigheter/kompetanse knytt til utøvelse av anestesifaget.
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlege eigenskapar

 • Utvise god vurderingsevne, og kunne arbeide strukturert og målretta
 • Interesse og motivasjon for fagfeltet. Inkluderer blant anna motivasjon for å utvikle kommunikasjon og å ha ei viktig rolle i akkuttmedisinsk teamarbeid.
 • Gode samarbeidsrelasjonar til alle nødvendige yrkesgrupper i og utanfor avdelinga.
 • Oversikt over eigne oppgåver, også under skiftande omstende. Følgjer opp delegerte oppgåver
 • Innsikt i eigne forutsetningar og kompetansenivå, ber om hjelp når det er nødvendig
 • Bidra aktivt til eit godt arbeidsmiljø
 • Bidra aktivt til fagleg utvikling, opplæring og undervisning ved avdelinga

Language

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit godt fagleg og sosialt arbeidsmiljø i ei avdeling med sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring

Kontaktinformasjon

Gregers Halvorsen, Seksjonsleiar AAM legar Førde (ferie: 19.06.2021-19.07.2021, kan kontaktast etter 19.07.21), Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Svanehaugvegen 2
6812 Førde

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Førde

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 30.08.2021 Sluttdato: 28.02.2023 Søknadsfrist: 25.07.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Avdeling for akuttmedisin, Helse Førde