<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Høyskolelektor/ Førstelektor/ Førsteamanuensis i markedsføring Handelshøyskolen BI Campus Stavanger

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Ved Handelshøyskolen BI, campus Stavanger, er det ledig en fast stilling innen fagområdet markedsføring. Vi søker etter høyskolelektor, førstelektor eller førsteamanuensis. Sentrale fagområder er markedsføringsledelse, markedskommunikasjon og salg. Kompetanse innen digital markedsføring er ønskelig, men ikke en betingelse. Stillingen er lokalisert i Stavanger, og er samtidig tilknyttet Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

Institutt for markedsføring dekker forskning og undervisning bredt anlagt innenfor fagdisiplinen markedsføring på bachelor, master, PhD, og lederutdanningsnivå. I takt med utviklingen innen praksisfeltet og forskningsfeltet, søker vi nå etter en høyskolelektor/ førstelektor eller førsteamanuensis som kan styrke vår kapasitet knyttet til undervisning og veiledning ved campus Stavanger.

Søkere til stilling som høyskolelektor må oppfylle minimumskravet som er en Master (5 år). Det er et krav at hele eller deler av graden skal være innenfor det fagområdet hvor vedkommende skal ansettes. I tillegg til nevnte formalkompetansekrav kreves i tillegg dokumentert utdanningsfaglig kompetanse for stillingen som førstelektor. Forskerkompetanse, for eksempel doktorgrad vil også vurderes positivt for pedagogiske stillinger.

Det er normalt et krav ved Handelshøyskolen BI at vedkommende har relevant yrkespraksis fra samfunns- eller næringsliv. Når det gjelder pedagogisk kompetanse kan dette enten være dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller gjennom undervisning og veiledning. Søkeren bør kunne dokumentereutdanning/erfaring knyttet til læringsaktiviteter, evalueringsformer og veiledning.

Som høyskolelektor/førstelektor er arbeidsplikten regulert av særavtalen mellom BI og Forskerforbundet ved BI (FBI). Normal undervisnings- og sensurplikt er 303 undervisningstimer per år. Den ansatte har også plikt til å holde seg faglig oppdatert, men i en pedagogisk stilling inngår ikke forskningsplikt. Vi foretrekker søkere som har ambisjoner og planer for utvikling i et pedagogisk karriereløp.

Søkere til stilling som førsteamanuensis må ha faglig relevant doktorgrad og dokumenterte pedagogiske ferdigheter (erfaring/utdanning) innen fagfeltet. I tillegg til tradisjonell undervisning, innbefatter dette punktet kursutvikling, læringsaktiviteter, evalueringsformer og veiledning.

Det inngår undervisning, pedagogisk utviklingsarbeid samt forskning/publisering i stillingen som førsteamanuensis. Stillingens plikter følger særavtalen ved BI. Dette innebærer 50 % forskningsplikt og 50% undervisningsplikt. Normal undervisnings- og sensurplikt er 170 undervisningstimer per år.

BI stiller krav til fast ansattes utdanningsfaglige kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Undervisningen på bachelornivå går hovedsakelig på norsk, så det er en forutsetning at søkeren behersker skriftlig og muntlig norsk eller skandinavisk samt har gode pedagogiske evner i leveranse av undervisning både digitalt og i klasserom. BI er opptatt av at læring og undervisning skal være relevansorientert mot privat og offentlig sektor. Derfor vil BI foretrekke at søkeren kan dokumentere en viss erfaring innen slike kontekster gjennom arbeidsforhold, foredrag og/eller rådgivningsvirksomhet.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler.

Stillingen er for tiden knyttet til Storebrand og lønnes etter avtale.

BI vil legge vekt på at søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Monica Hammervold, telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller leder av institutt for markedsføring Line Lervik-Olsen, telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknaden, CV og komplett liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk via BIs rekrutteringsverktøy. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres, herunder pedagogisk kompetanse.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.
Adresse: Stavanger

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 24.371 ledige stillinger

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Les mer om Handelshøyskolen BI Campus Stavanger

Stillingsbeskrivelse

Ved Handelshøyskolen BI, campus Stavanger, er det ledig en fast stilling innen fagområdet markedsføring. Vi søker etter høyskolelektor, førstelektor eller førsteamanuensis. Sentrale fagområder er markedsføringsledelse, markedskommunikasjon og salg. Kompetanse innen digital markedsføring er ønskelig, men ikke en betingelse. Stillingen er lokalisert i Stavanger, og er samtidig tilknyttet Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

Institutt for markedsføring dekker forskning og undervisning bredt anlagt innenfor fagdisiplinen markedsføring på bachelor, master, PhD, og lederutdanningsnivå. I takt med utviklingen innen praksisfeltet og forskningsfeltet, søker vi nå etter en høyskolelektor/ førstelektor eller førsteamanuensis som kan styrke vår kapasitet knyttet til undervisning og veiledning ved campus Stavanger.

Søkere til stilling som høyskolelektor må oppfylle minimumskravet som er en Master (5 år). Det er et krav at hele eller deler av graden skal være innenfor det fagområdet hvor vedkommende skal ansettes. I tillegg til nevnte formalkompetansekrav kreves i tillegg dokumentert utdanningsfaglig kompetanse for stillingen som førstelektor. Forskerkompetanse, for eksempel doktorgrad vil også vurderes positivt for pedagogiske stillinger.

Det er normalt et krav ved Handelshøyskolen BI at vedkommende har relevant yrkespraksis fra samfunns- eller næringsliv. Når det gjelder pedagogisk kompetanse kan dette enten være dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller gjennom undervisning og veiledning. Søkeren bør kunne dokumentereutdanning/erfaring knyttet til læringsaktiviteter, evalueringsformer og veiledning.

Som høyskolelektor/førstelektor er arbeidsplikten regulert av særavtalen mellom BI og Forskerforbundet ved BI (FBI). Normal undervisnings- og sensurplikt er 303 undervisningstimer per år. Den ansatte har også plikt til å holde seg faglig oppdatert, men i en pedagogisk stilling inngår ikke forskningsplikt. Vi foretrekker søkere som har ambisjoner og planer for utvikling i et pedagogisk karriereløp.

Søkere til stilling som førsteamanuensis må ha faglig relevant doktorgrad og dokumenterte pedagogiske ferdigheter (erfaring/utdanning) innen fagfeltet. I tillegg til tradisjonell undervisning, innbefatter dette punktet kursutvikling, læringsaktiviteter, evalueringsformer og veiledning.

Det inngår undervisning, pedagogisk utviklingsarbeid samt forskning/publisering i stillingen som førsteamanuensis. Stillingens plikter følger særavtalen ved BI. Dette innebærer 50 % forskningsplikt og 50% undervisningsplikt. Normal undervisnings- og sensurplikt er 170 undervisningstimer per år.

BI stiller krav til fast ansattes utdanningsfaglige kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Undervisningen på bachelornivå går hovedsakelig på norsk, så det er en forutsetning at søkeren behersker skriftlig og muntlig norsk eller skandinavisk samt har gode pedagogiske evner i leveranse av undervisning både digitalt og i klasserom. BI er opptatt av at læring og undervisning skal være relevansorientert mot privat og offentlig sektor. Derfor vil BI foretrekke at søkeren kan dokumentere en viss erfaring innen slike kontekster gjennom arbeidsforhold, foredrag og/eller rådgivningsvirksomhet.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler.

Stillingen er for tiden knyttet til Storebrand og lønnes etter avtale.

BI vil legge vekt på at søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Monica Hammervold, telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller leder av institutt for markedsføring Line Lervik-Olsen, telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknaden, CV og komplett liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk via BIs rekrutteringsverktøy. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres, herunder pedagogisk kompetanse.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.
Adresse: Stavanger

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Handelshøyskolen BI Campus Stavanger