<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Konstitusjon som lagdommer ved Frostating lagmannsrett Frostating lagmannsrett

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen 

Det blir ledig en konstitusjon av minst 3 måneders varighet som lagdommer ved Frostating lagmannsrett. Tiltredelse senest 1.september.

Domstolen blir ledet av en førstelagmann, og har i tillegg to lagmenn, 15 lagdommere, en jordskiftelagdommer, en jordskifteutreder, en administrasjonssjef og 10 saksbehandlere. Domstolen har hovedsete i Trondheim tinghus. Frostating lagmannsrett omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal lagsokn, og disponerer rettslokaler i Ålesund, Molde og Kristiansund. En del reisevirksomhet må derfor påregnes.


Arbeidsoppgaver

Frostating lagmannsrett har en digital arbeidsform, hvor det meste av kommunikasjonen med aktører, ankeforhandlinger og øvrig saksbehandling skjer digitalt. Det er en fordel med grunnleggende kjennskap til bruk av dataverktøy, selv om opplæring vil bli gitt. Det forventes at søkerne evner å arbeide digitalt og er motiverte for å tilegne seg nødvendig kompetanse på dette felt.

Ytterligere opplysninger finnes på


Vi tilbyr

Stilling som konstituert lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 266 000,-

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 prosent.

Spørsmål om stillingen

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles, vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Frostating lagmannsrett v/førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Søknad

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i ett elektronisk vedlegg.

Søknadsfrist er 1.juli 2021.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Har du lyst til å bruke din utviklerkompetanse og virkelig kunne gjøre forskjell for både deg selv og andre? Sammen med
26.07.2021 Oslo
Skatteetaten fortsetter den storstilte digitaliseringen og trenger gode arkitekter til å bringe oss videre. Vi planlegger å bruke flere milliarder
26.07.2021 Oslo
Har du lyst til å bruke kompetansen din til å endre et lite stykke Norge og virkelig kunne gjøre forskjell
26.07.2021 Oslo
Har du interesse for og evne til å forstå sammenhengen mellom leveransene fra flere prosjekter, for å kunne avdekke avhengigheter
26.07.2021 Oslo
Ønsker du en karriere innen utvikling, liker nye utfordringer, og er interessert av å finne gode løsninger slik at utvikling
26.07.2021 Oslo
Ønsker du nye utfordringer, og er opptatt av å finne gode løsninger slik at test og utvikling kan gjøres effektivt
26.07.2021 Oslo
Divisjon Informasjonsforvaltning i Skatteetaten søker en person til å være med å lede arbeidet i divisjonens strategiske, forretningsmessige funksjon. Vi
26.07.2021 Oslo
Vis alle 27.434 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Det blir ledig en konstitusjon av minst 3 måneders varighet som lagdommer ved Frostating lagmannsrett. Tiltredelse senest 1.september.

Domstolen blir ledet av en førstelagmann, og har i tillegg to lagmenn, 15 lagdommere, en jordskiftelagdommer, en jordskifteutreder, en administrasjonssjef og 10 saksbehandlere. Domstolen har hovedsete i Trondheim tinghus. Frostating lagmannsrett omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal lagsokn, og disponerer rettslokaler i Ålesund, Molde og Kristiansund. En del reisevirksomhet må derfor påregnes.


Arbeidsoppgaver

Frostating lagmannsrett har en digital arbeidsform, hvor det meste av kommunikasjonen med aktører, ankeforhandlinger og øvrig saksbehandling skjer digitalt. Det er en fordel med grunnleggende kjennskap til bruk av dataverktøy, selv om opplæring vil bli gitt. Det forventes at søkerne evner å arbeide digitalt og er motiverte for å tilegne seg nødvendig kompetanse på dette felt.

Ytterligere opplysninger finnes på


Vi tilbyr

Stilling som konstituert lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 266 000,-

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 prosent.

Spørsmål om stillingen

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles, vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Frostating lagmannsrett v/førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Søknad

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i ett elektronisk vedlegg.

Søknadsfrist er 1.juli 2021.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling

Fakta om Frostating lagmannsrett