<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fengselsbetjenter - Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt Bredtveit fengsel

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt har ledige stillinger som fengselsbetjent. Det er faste stillinger i 100 % og i turrnus.

Fengselet har plass til 64 innsatte, 45 på avdelinger på høyt sikkerhetsnivå og 19 plasser på avdeling lavere sikkerhetsnivå, B2. 

Fengselsbetjenten skal ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konflikthåndtering samt være en samtalepartner, kontaktbetjent, rollemodell og veileder for de innsatte, og delta i målrettet progresjonsarbeid med innsatte.


Arbeidsoppgaver
 • avdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte
 • kontaktbetjentarbeid, gjennomføre brik og miljøarbeid
 • være en aktiv medspiller i det faglige og sikkerhetsmessige arbeidet, og utviklingen av avdelingene

 Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.


Utdanning og erfaring

Du må ha

 • bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig, målrettet og systematisk med målgruppen
 • evne til å søke gode løsninger for den enkelte, i samspill med øvrige kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartnere
 • tålmodighet, ansvarsfull, å kunne sette grenser og ha evnen til å motivere mennesker i vanskelige livssituasjoner

Vi tilbyr
 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • trening i arbeidstiden og mulighet til parkering
 • stillingen lønnes som fengselsbetjent fra kr 373 400 – 458 900 pr år, avhengig av ansiennitet, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende fengselsleder Siri Gaarder Brock-Utne på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon/55 eller mail: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Avdeling Transformatorstasjoner og Regionalnett i seksjon Drift og Vedlikehold har ansvaret for selskapets 72 transformatorstasjoner. I avdelingen er det nå
15.12.2020 Kristiansand
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
Ønsker du å jobbe for et av landets ledende teknologiselskap med et konsept du vil bli stolt av å representere?
02.03.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Økonomisjef - GK Norge GK Norge søker en framtidsrettet økonomisjef med solid prosjektforståelse til nyopprettet divisjon for byggteknologi og utvikling.
09.06.2021 Trondheim
Intility er i sterk vekst, og vi søker nå nye kollegaer til Network Services. Vi er på jakt etter deg som
09.06.2021 Oslo
Vis alle 26.125 ledige stillinger
Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelse ligger i Justisdepartementet som er overordnet 5 regioner. På regionsnivå har fengslene og friomsorgen felles ledelse. Region øst omfatter fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, senter for narkotikaprogram og visitasjonspatrulje med til sammen ca. 1.700 tilsatte.
Etaten er inne i en spennende utvikling både organisatorisk og faglig. Arbeidet er utfordrende og vi legger vekt på å ha engasjerte medarbeidere.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt ligger på Kalbakken i Oslo og har 84 ansatte. Fengselet har 64 plasser for kvinnelige innsatte, og tar i mot både varetekt, ordinær dom og forvaring
Les mer om Bredtveit fengsel

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt har ledige stillinger som fengselsbetjent. Det er faste stillinger i 100 % og i turrnus.

Fengselet har plass til 64 innsatte, 45 på avdelinger på høyt sikkerhetsnivå og 19 plasser på avdeling lavere sikkerhetsnivå, B2. 

Fengselsbetjenten skal ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konflikthåndtering samt være en samtalepartner, kontaktbetjent, rollemodell og veileder for de innsatte, og delta i målrettet progresjonsarbeid med innsatte.


Arbeidsoppgaver
 • avdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte
 • kontaktbetjentarbeid, gjennomføre brik og miljøarbeid
 • være en aktiv medspiller i det faglige og sikkerhetsmessige arbeidet, og utviklingen av avdelingene

 Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.


Utdanning og erfaring

Du må ha

 • bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig, målrettet og systematisk med målgruppen
 • evne til å søke gode løsninger for den enkelte, i samspill med øvrige kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartnere
 • tålmodighet, ansvarsfull, å kunne sette grenser og ha evnen til å motivere mennesker i vanskelige livssituasjoner

Vi tilbyr
 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • trening i arbeidstiden og mulighet til parkering
 • stillingen lønnes som fengselsbetjent fra kr 373 400 – 458 900 pr år, avhengig av ansiennitet, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende fengselsleder Siri Gaarder Brock-Utne på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon/55 eller mail: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Bredtveit fengsel

 • Steder hvor Bredtveit fengsel har avdelinger