<  
>  
Stillingsannonse

Professor/dosent i yrkespedagogikk/pedagogikk/utdanningsvitenskap OsloMet - storbyuniversitetet

Søknadsfrist : 15.08.2021
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Professor/dosent i yrkespedagogikk/ pedagogikk/utdanningsvitenskap


Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale
studier er det ledig 1-2, 100 % fast(-e) stilling(-er) som professor/dosent i yrkespedagogikk/pedagogikk/ utdanningsvitenskap med ansettelse 01.01.2022.

Les mer om fakultetet og instituttet: Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om våre forskergrupper: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsoppgaver:

• initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid
Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentraltved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg motprofesjonsspesifikke problemstillinger.• være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om eksternfinansiering• ta initiativ til å etablere og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale oginternasjonale samarbeidspartnere• spille en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger• undervise og veilede på bachelor-, master-, og ev. ph.d.-nivå.• formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig• aktivt bidra til utvikling av utdanning med høy kvalitet• utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

• professor- eller dosentkompetanse i yrkespedagogikk / pedagogikk / utdanningsvitenskap
For stilling som professor: Søkere må ha relevant doktorgrad og må dokumentere
relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon.
For stilling som dosent: Søkere må dokumentere omfattende forsknings- og
utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og relevant praktisk-pedagogiskkompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

• omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
• erfaring med forskningsnettverk og ledelse av prosjekter med ekstern finansiering• erfaring fra undervisning og veiledning på alle nivå (bachelor-, master-, og ev. ph.d.-nivå)• pedagogiske evner• erfaring med faglig ledelse• kjennskap til og/eller erfaring fra det norske systemet innen fag og yrkesopplæring• god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy• god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger• personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet• god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk• søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk, må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.


Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Logg inn for å se kontaktinformasjon

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess:

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

• søknadsbrev
• CV• attester og alle sider av vitnemål• fullstendig publikasjonsliste• inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling dersom relevant• gjerne to referanser med kontaktinformasjon• for stilling som professor: Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i Logg inn for å se kontaktinformasjon og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant professorkompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år jfr. UH-loven § 6-5.

Vi tilbyr:

• interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
• deltakelse et kreativt og inspirerende fagmiljø
• tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid• deltakelse i forskningsgruppe• låne- og pensjonsbetingelser i Logg inn for å se kontaktinformasjon
• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Andre opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

• Instituttleder Inger Lise Holen, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
• Studieleder Ina Issa, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som professor i kode 1013 og dosent i kode 1532, i lønnstrinn 75 til 84 (kr 708 000-910 000 per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

OsloMet er Logg inn for å se kontaktinformasjon sertifisert av Logg inn for å se kontaktinformasjon med rettigheter til å bruke logoen Logg inn for å se kontaktinformasjon (HRS4R) og medlem i nettverket Logg inn for å se kontaktinformasjon som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i Logg inn for å se kontaktinformasjon (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

What You'll Do Cisco’s Collaboration & Security Group is a multi-billion dollar technology group that develops enterprise collaboration and security
04.08.2021 Oslo
Vil du være med på å forme fremtidens digitale samfunn? Med våre innovative partnerskap og kunder innenfor både offentlig og
02.06.2021 Bærum
Om oss TietoEVRY er en ledende leverandør av løsninger og tjenester til bank og finansvirksomheter. Vi tilbyr løsninger for komplett
16.06.2021 Oslo
Er du klar for det neste steget? TietoEVRY leter etter nye kollegaer med kompetanse innen Cloud og Infrastruktur!   I
02.03.2021 Flere steder
Er du interessert i teknologi og forretning og har et ønske å arbeide med Microsoft 365? Vi vokser og søker
12.05.2021 Flere steder
Avdeling Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvalitet på fastsetting av
03.08.2021 Kongsberg
Divisjon Innkreving utvikler Skatteetaten videre. Vil du være med å bidra i arbeidet med fremtidens innkreving? Hos oss får du
03.08.2021 Rana
Divisjon Innkreving utvikler Skatteetaten videre. Vil du være med å bidra i arbeidet med fremtidens innkreving? Hos oss får du
03.08.2021 Tromsø
Vis alle 25.843 ledige stillinger

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Professor/dosent i yrkespedagogikk/ pedagogikk/utdanningsvitenskap


Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale
studier er det ledig 1-2, 100 % fast(-e) stilling(-er) som professor/dosent i yrkespedagogikk/pedagogikk/ utdanningsvitenskap med ansettelse 01.01.2022.

Les mer om fakultetet og instituttet: Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om våre forskergrupper: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsoppgaver:

• initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid
Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentraltved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg motprofesjonsspesifikke problemstillinger.• være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om eksternfinansiering• ta initiativ til å etablere og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale oginternasjonale samarbeidspartnere• spille en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger• undervise og veilede på bachelor-, master-, og ev. ph.d.-nivå.• formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig• aktivt bidra til utvikling av utdanning med høy kvalitet• utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

• professor- eller dosentkompetanse i yrkespedagogikk / pedagogikk / utdanningsvitenskap
For stilling som professor: Søkere må ha relevant doktorgrad og må dokumentere
relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon.
For stilling som dosent: Søkere må dokumentere omfattende forsknings- og
utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og relevant praktisk-pedagogiskkompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

• omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
• erfaring med forskningsnettverk og ledelse av prosjekter med ekstern finansiering• erfaring fra undervisning og veiledning på alle nivå (bachelor-, master-, og ev. ph.d.-nivå)• pedagogiske evner• erfaring med faglig ledelse• kjennskap til og/eller erfaring fra det norske systemet innen fag og yrkesopplæring• god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy• god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger• personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet• god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk• søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk, må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.


Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Logg inn for å se kontaktinformasjon

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess:

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

• søknadsbrev
• CV• attester og alle sider av vitnemål• fullstendig publikasjonsliste• inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling dersom relevant• gjerne to referanser med kontaktinformasjon• for stilling som professor: Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i Logg inn for å se kontaktinformasjon og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant professorkompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år jfr. UH-loven § 6-5.

Vi tilbyr:

• interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
• deltakelse et kreativt og inspirerende fagmiljø
• tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid• deltakelse i forskningsgruppe• låne- og pensjonsbetingelser i Logg inn for å se kontaktinformasjon
• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Andre opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

• Instituttleder Inger Lise Holen, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
• Studieleder Ina Issa, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som professor i kode 1013 og dosent i kode 1532, i lønnstrinn 75 til 84 (kr 708 000-910 000 per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

OsloMet er Logg inn for å se kontaktinformasjon sertifisert av Logg inn for å se kontaktinformasjon med rettigheter til å bruke logoen Logg inn for å se kontaktinformasjon (HRS4R) og medlem i nettverket Logg inn for å se kontaktinformasjon som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i Logg inn for å se kontaktinformasjon (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 15.08.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 04
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 05
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 06
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 08
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 10
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 11
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
39 ledige stillinger

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet